Chasing happiness

PERSONALLY SPEAKING

Overworked and under appreciated. It’s sad whenever that can be said of anyone, but even sadder when it describes people who deserve extra appreciation for sacrificially giving of themselves day after day. I’m thinking at the moment of one group in particular—women.

It’s a complicated and demanding business, being a woman these days. Women make up a large percentage of the workforce and account for more of the average family’s earnings than they used to. More women worldwide are leaders in the political and professional sectors than ever before. At the same time, women are expected to continue to fill their traditional roles in the family and community—roles that in some ways have become tougher in these challenging modern times. An increasing number also carry the responsibility of raising children alone. In all, far more is expected of women today than even one or two generations ago.

Like other issues of such complexity and near-global proportion, there aren’t any quick, easy solutions to the “overworked and under appreciated” problem that so many women face today. None of us have it within our power to effect universal change, but we can each effect change in our own little universes; we can change things for the women closest to us. We may not always be able to lighten their loads in a big way, but we can always be more understanding and show more appreciation, both of which have a buoying effect.

If you’re not sure how to do that for the women in your world, I hope this booklet will give you some ideas. It’s our first booklet dedicated to women, and it coincides with International Woman’s Day (IWD) on March 8. IWD traces its roots to the first National Women’s Day, which was observed in the U.S. on February 28, 1909. That would make this year’s IWD the centennial celebration. Congratulations, women, and happy 100th!

LỜI TÂM TÌNH

Làm việc quá sức và bị coi thường. Thật đáng buồn khi dùng những từ này để nói về ai đó, nhưng thậm chí còn buồn hơn khi để diễn tả những người rất đáng được trân trọng vì đã hy sinh bản thân mỗi ngày. Tôi đang nghĩ đến một nhóm người cụ thể—những người phụ nữ.

Trong xã hội ngày nay, làm phụ nữ là một việc rất phức tạp và đòi hỏi rất nhiều điều. Phụ nữ chiếm phần lớn hơn trong lực lượng lao động và dẫn tới việc họ tạo ra nguồn thu nhập gia đình trung bình nhiều hơn so với trước đây. Chưa bao giờ trên thế giới, nhiều phụ nữ giữ quyền lãnh đạo trong những lĩnh vực chính trị và những lĩnh vực mang tính chuyên môn. Trong khi đó, phụ nữ phải tiếp tục làm tròn vai trò truyền thống của họ trong gia đình và cộng đồng—những vai trò trở nên khó khăn hơn trong xã hội hiện đại nhiều thử thách. Ngày càng có nhiều phụ nữ phải gánh trách nhiệm nuôi dạy con cái một mình. Nói tóm lại, bổn phận của người phụ nữ ngày nay được đòi hỏi rất nhiều so với một hoặc hai thế hệ trước.

Cũng giống như những vấn đề phức tạp và mang tính chất gần như toàn cầu khác, không có giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho vấn đề “làm việc quá sức và bị coi thường” mà rất nhiều phụ nữ ngày nay đang phải đối mặt. Không ai trong chúng ta có được quyền lực ảnh hưởng đến thay đổi toàn cầu, nhưng mỗi người chúng ta có thể tác động thay đổi vũ trụ nhỏ của chúng ta; chúng ta có thể thay đổi những việc cho những người phụ nữ sống gần chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm nhẹ gánh nặng của họ trên bình diện rộng, nhưng chúng ta luôn có thể thông hiểu hơn và tỏ lòng biết ơn nhiều hơn, cả hai điều này có một tác động nâng đỡ tinh thần.

Nếu bạn vẫn chưa biết phải làm những điều đó như thế nào đối với những người phụ nữ trong thế giới của bạn, tôi hy vọng tập sách này sẽ nêu cho bạn một vài ý tưởng. Đây là tập sách đầu tiên dành cho phụ nữ, và nó cũng trùng hợp với ngày Quốc Tế Phụ Nữ (QTPN) 8 tháng 3. Ngày Quốc Tế Phụ Nữ bắt nguồn từ Ngày Phụ Nữ Quốc Gia đầu tiên, được cử hành tại Mỹ vào ngày 28 tháng 2 năm 1909. Có nghĩa là năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Xin chúc mừng tất cả phụ nữ và chúc mừng kỷ niệm 100 năm!

36 SECONDS

BY MISTY KAY

My husband Daniel and I live with our four children on the 13th floor of an apartment building in Taichung City, Taiwan. Needless to say, the elevator is a part of our daily lives.

It had been just another normal, busy day, with most of my time and energy spent keeping the kids happy, fed, and out of one another’s hair. We had all been out together, doing what I don’t even remember, and were coming home. We stepped into the empty elevator, and one of the kids pressed the button. The number 13 lit up on the panel, and the doors closed.

“Children, your mother and I have an important announcement,” Daniel said in a way that commanded everyone’s attention.

I had no idea what this was about. Daniel is a spontaneous man, full of surprises, and I never know what to expect from him. In a quick impulse I decided to play along. I moved next to him and put my arm in his to add authority to whatever he was going to say.

“Your mother and I want you to know that after fourteen years of marriage, we are still totally and emphatically in love.” Then he turned and kissed me like a bride.

Wow! I hadn’t seen that coming.

The kids laughed a little and asked, “Why is that an important announcement?”

Daniel replied that with so many marriage problems in the world and divorce so common, children need to know that their parents love each other. Then he looked our son in the eye and said, “When you get married someday, you need to treat your wife right.”

A loud ding announced the thirteenth floor, and the elevator doors opened. When we walked into our apartment, the kids’ chatter was punctuated by little giggles, and Daniel and I slipped into our room to enjoy a private moment together.

In 36 seconds between the first and thirteenth floors, Daniel had brought our family closer, put smiles on our faces, taught our son a life lesson, and put warmth in my heart that filled my whole being.

36 GIÂY

Tác giả MISTY KAY

Chồng tôi, Daniel và tôi cùng sống với bốn đứa con trong căn hộ chung cư ở tầng 13, thành phố Đài Trung, Đài Loan. Không cần phải nói, thang máy là một phần trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Một ngày như mọi ngày, bận rộn, hầu hết thời gian và sức lực của tôi dành cho việc bảo đảm những đứa trẻ hạnh phúc, ăn no, và giữ chúng không gây phiền phức cho nhau. Tất cả chúng tôi cùng đi chơi, cùng làm những điều tôi thậm chí không nhớ là gì, và cùng về nhà. Chúng tôi bước vào thang máy không người, một trong những đứa trẻ nhấn nút. Con số 13 sáng lên, và cánh cửa đóng lại.

“Các con này, bố và mẹ có một thông báo quan trọng,” Daniel nói với vẻ khiến mọi người phải chú ý.

Tôi không hề biết đó là điều gì. Daniel là một người đàn ông rất ngẫu hứng, tạo rất nhiều điều ngạc nhiên, và tôi không bao giờ biết trước được anh ấy làm và nói gì. Với sự thôi thúc tức thì, tôi quyết định hợp tác với anh ấy. Tôi tiến đến bên anh ấy và đặt bàn tay vào tay anh để tăng thêm uy thế cho những gì anh sắp nói.

“Ba và mẹ muốn các con biết rằng sau mười bốn năm kết hôn, bố mẹ vẫn còn yêu nhau nồng nàn và thắm thiết.” Sau đó, anh ấy quay sang và hôn tôi như một cô dâu.

Ôi! Tôi không tưởng tượng được điều ấy.

Mấy đứa con cười và hỏi: “Tại sao đây lại là một thông báo quan trọng vậy bố?”

Daniel trả lời vì có rất nhiều vấn đề trong hôn nhân trên thế giới và ly dị là chuyện thường tình, nên con cái cần biết rằng cha mẹ chúng yêu nhau. Rồi anh ấy nhìn vào mắt con trai và nói: “Một ngày nào đó, khi kết hôn, con cần phải đối xử tốt với vợ mình.”

Tiếng chuông báo hiệu đến tầng mười ba, thang máy mở cửa. Chúng tôi đi vào nhà, sự huyên thuyên của lũ trẻ bị gián đoạn bởi tiếng cười khúc khích, Daniel và tôi lẻn vào phòng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư cùng nhau.

Trong 36 giây giữa tầng một và tầng 13, Daniel đã mang gia đình chúng tôi đến gần với nhau hơn, mang đến nụ cười trên khuôn mặt chúng tôi, dạy cho con trai chúng tôi bài học cuộc sống, và đặt sự ấm áp vào con tim, sưởi ấm toàn thân tôi.

HOLDING POWER

A braid appears to contain only two strands of hair. But herein lies the mystery: What looks like two strands requires a third. The third strand, though not immediately evident, keeps the strands tightly woven. God’s presence, like the third strand in a braid, holds husband and wife together.—Cathern Paxton

SỨC MẠNH GẮN KẾT

Nhìn bên ngoài bím tóc chỉ thấy hai múi tóc. Nhưng có một bí mật “Cái gì nhìn trông giống như chỉ có hai sợi luôn cần đến sợi thứ ba. Sợi thứ ba không rõ ràng, nhưng giữ cho các sợi đan chặt vào nhau. Sự hiện diện của Thiên Chúa, giống như sợi dây thứ ba trong bím tóc, gắn kết người vợ và người chồng với nhau.—Cathern Paxton

GENDER EQUALITY

When talking about equal opportunity or equal rights for men and women, the real question that is often on our minds, whether we readily admit it or not, is, “Who is in charge?” Competition, pride, jealousy, and discontent haunt many people’s lives today. What a relief it would be if in every workplace and in our personal lives we could simply recognize one another’s talents, skills, and strengths, and without regard for gender do the best we can to make sure each person is in the position where he or she will be happy and challenged and able to accomplish the most for “the team.” But, you’re probably thinking, that’s more easily said than done. You’re right!

People everywhere yearn to be liberated. The quest for freedom is not unique to women. Men, too, long for liberation. But where can one find it?—The secret to freedom is not in men dominating women or in women dominating men, but in every one working together in harmony, united, blended together in God’s love, all fulfilling their roles, all esteeming the other person better than themselves, all serving one another in humility.1

This might seem unrealistic, a utopian dream that could never happen on this earth. Given the common faults in human nature, how in the world can we get around such things as contention, jealousies, divisiveness, backstabbing, dog-eat-dog competition, etc.?

In today’s world, many have seen the resources and talents of women being either underdeveloped or exploited. Some have sought to remedy this problem by force, by legislation, and even by domination. In so doing, they have perverted the grace and beauty that God has bestowed upon women. God has a way that is superior to this.

To begin with, it might surprise you to know that God doesn’t extol the strength of an individual, whether male or female. The strength of the individual is very limited. The greater strength, the greater love, and the greater other gifts come from above, from God.2 Therefore those who are most liberated, whether they be male or female, are those who look to God for their strength.

If you have received Jesus Christ, His Spirit dwells in you.3 As you give Him more of yourself, your own thoughts and your own will, you grow spiritually. Then the abilities that God has given you are multiplied many times over, so that you are not as you once were. You become a new person in Him, not with the strength of the flesh, but with the power of the Holy Spirit.4 Even if you have no strength of your own, He can empower you.5 It’s not that you become powerful in yourself; He is the One working in you and through you. This is true of both men and women.

God’s Spirit can work through both women and men. It allows women to exercise their gifts and talents, and men to recognize and appreciate those gifts and talents, without feeling threatened.

The key to true liberation is not seeking domination or power or having one gender rule over the other, but it is each one lifting up the other, the man helping the woman, and the woman helping the man, and each one giving what he or she is able to give. The solution is unselfishness and sacrifice on both sides, mutual acceptance of the gifts and talents of the other, and mutual recognition of God’s Spirit in each person.

The more we yield to God’s Spirit, the more areas we discover where there need not be a differentiation between the sexes. Jesus is in all who have received Him, and He empowers and works through them all, regardless of gender.6 As we grow closer to Him, we see more and more of His Spirit in each other. We stop thinking in terms of, “This is the opinion of a woman,” or “This is the opinion of a man,” because we will see God’s Spirit at work through that person.

Love, respect, trust, mutual admiration, and appreciation for one another come from God. Only He can give us enough of those things to start us down the path to true liberating equality.

Philippians 2:3; Galatians 5:13

James 1:17

Revelation 3:20; 1 Corinthians 3:16

Corinthians 5:17; 2 Corinthians 4:7

Corinthians 12:9–10

6 Galatians 3:28

BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH

Tác giả MARIA FONTAINE

Khi nói về cơ hội bình đẳng hoặc quyền bình đẳng giữa nam và nữ, một câu hỏi thường xuất hiện trong tâm trí chúng ta, cho dù chúng ta có sẵn sàng thừa nhận hay không, chính là: “Ai đứng đầu?” Cạnh tranh, sự kiêu ngạo, ganh tị, và không hài lòng đeo bám cuộc sống của rất nhiều người ngày hôm nay. Sẽ rất nhẹ nhõm nếu ở mọi nơi làm việc và trong cuộc sống riêng, chúng ta có thể nhận ra tài năng, khả năng, thế mạnh của nhau và không thiên vị về giới tính, chúng ta cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mỗi người ở đúng vị trí mà anh ta hoặc cô ta hài lòng, được thách thức và có thể hoàn thành công việc tốt nhất cho “đội”. Có thể bạn nghĩ, nhưng chuyện ấy nói dễ hơn làm. Bạn hoàn toàn đúng!

Mọi người ở khắp mọi nơi khao khát được tự do. Sự khao khát tự do không phải chỉ mỗi ở phụ nữ. Nam giới cũng thế, cũng khao khát tự do. Nhưng có thể tìm thấy nó ở đâu?—Bí quyết có được tự do không phải ở việc nam giới chi phối phụ nữ hay phụ nữ chi phối nam giới, nhưng chính là trong sự làm việc hòa hợp với nhau, đoàn kết, hợp sức với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, tất cả đều làm tròn vai trò của mình, tất cả đều phục vụ nhau trong sự khiêm tốn (Phi-líp-phê 2:3; Ga-lát 5:13).

Điều này nghe có vẻ thiếu thực tế, một giấc mơ không tưởng không bao giờ có thể xảy ra trên thế gian. Như chúng ta biết, bản chất chung của con người là thường phạm lỗi, vậy làm thế nào trong thế giới này, chúng ta có thể tránh khỏi sự ganh đua, ghen tị, chia rẻ, đâm thọt, cạnh tranh cấu xé lẫn nhau, v.v…?

Trong thế giới ngày nay, một điều khá rõ ràng rằng năng lực và khả năng của phụ nữ hoặc không được phát triển hết hoặc bị bốc lột. Một số người tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này bằng vũ lực, bằng luật, và ngay cả bằng sự thống trị. Bằng những cách đó, họ đã phá hỏng sự duyên dáng và vẻ đẹp Thiên Chúa đặt nơi phụ nữ. Thiên Chúa có một cách tốt hơn hẵn.

Trước tiên, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Thiên Chúa không tán dương sức mạnh của cá nhân cho dù đó là nam hay nữ. Sức mạnh của mỗi cá nhân rất hạn chế. Sức mạnh mạnh mẽ hơn, tình yêu vĩ đại hơn, và những món quà khác tốt đẹp hơn đến từ trên trời, từ Thiên Chúa (Gia-cô-bê 1:17). Vì thế, những ai tự do nhất, cho dù họ là nam hay nữ, chính là những người tìm kiếm nguồn sức mạnh từ Thiên Chúa.

Nếu bạn đã đón nhận Chúa Giê-su, Thần Khí của Ngài sẽ ngự trong bạn (Khải huyền 3:20; 1 Cô-rin-tô 3:16). Khi bạn dâng cho Ngài nhiều hơn những gì của bạn, những suy nghĩ của bạn, ý định của bạn, tinh thần bạn sẽ lớn lên. Kế đến, những khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho bạn sẽ được tăng lên gấp nhiều lần, và như thế bạn không còn là bạn trước đây nữa. Bạn trở thành một người mới trong Ngài, không phải với sức mạnh thuộc về thân xác, nhưng với sức mạnh của Thánh Thần (2 Cô-rin-tô 5:17; 2 Cô-rin-tô 4:7). Ngay cả khi bản thân bạn không còn chút sức lực nào, Ngài có thể thêm sức cho bạn (2 Cô-rin-tô 12:9-10). Không phải bản thân bạn trở nên mạnh mẽ; Ngài chính là Đấng hoạt động trong bạn và thông qua bạn. Đây chính là sự thật cả về nam giới và phụ nữ.

Thần Khí của Thiên Chúa có thể hoạt động thông qua cả phụ nữ lẫn nam giới. Nhờ đó, phụ nữ có thể vận dụng những tài năng và khả năng của mình, và nam giới nhận ra và đánh giá cao những tài năng và khả năng đó mà không cảm thấy bị đe dọa.

Chìa khóa cho sự tự do đích thực chính là không tìm kiếm sự thống trị hay quyền lực, hay giới tính này nắm quyền giới tính kia, nhưng chính là mỗi bên nâng đỡ nhau, người nam giúp đỡ người nữ, và người nữ giúp đỡ người nam, và mỗi bên cho đi những gì mà anh ấy hoặc cô ấy có thể cho đi. Giải pháp chính là tính không ích kỷ và sự hy sinh từ hai phía, khen ngợi nhau về những tài năng và khả năng của đối phương, và nhận ra Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện ở mỗi người.

Chúng ta càng để cho Thần Khí của Thiên Chúa điều khiển, chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều hơn những lĩnh vực không cần phải có sự phân biệt giới tính. Chúa Giê-su hiện diện trong tất cả những ai đón nhận Ngài, Ngài trao quyền và hoạt động thông qua tất cả họ, bất kể giới tính (Ga-lát 3:28). Khi chúng ta gần gũi với Ngài hơn, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ở nhau ngày một nhiều hơn Thần Khí của Ngài. Chúng ta sẽ không còn suy nghĩ: “Đây chính là quan điểm của một người phụ nữ,” hoặc “Đây chính là quan điểm của một người đàn ông,” bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy Thần Khí của Thiên Chúa hoạt động nơi người ấy.

Tình yêu, sự tôn trọng, sự tin tưởng, sự cảm phục và cảm kích lẫn nhau phát xuất từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể cho chúng ta đủ những điều đó để chúng ta bắt đầu con đường dẫn đến sự bình đẳng tự do thật sự.

GOD’S AMAZING DESIGN

The human genome is made up of forty-six chromosomes, the rod-like structures that reside in the nucleus of every cell. These chromosomes carry all of our genes, which, in turn, are made of DNA. Two of these chromosomes, called the “X” and the “Y,” are different from the rest: they are “sex chromosomes.“ Men carry one X and one Y chromosome, while women carry two X chromosomes. All the obvious physical differences between the sexes ultimately spring from this humble difference in chromosomal constitution.

—H. Allen Orr, Professor of Biology at the University of Rochester

SỰ SẮP ĐẶT ĐÁNG KINH NGẠC CỦA THIÊN CHÚA

Bộ gien của con người được cấu tạo bởi 46 nhiễm sắc thể, có cấu trúc giống hình que, tập trung ở nhân của mỗi tế bào. Những nhiễm sắc thể này chứa đựng tất cả gien di truyền của chúng ta, tạo thành ADN. Hai trong số những nhiễm sắc thể này được gọi là “X” và “Y”, chúng hoàn toàn khác nhau: chúng chính là “nhiễm sắc thể giới tính.” Nam mang một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y, trong khi nữ mang hai nhiễm sắc thể X. Tất cả những khác biệt bên ngoài giữa hai giới tính xuất phát từ một sự khác biệt rất nhỏ trong cấu tạo nhiễm sắc thể.

—H.Allen Orr, Giáo Sư Sinh Vật Học tại trường Đại Học Rochester.

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

International Women’s Day (IWD), marked each year on March 8, is a global celebration of womanhood. It is also a time to reflect on progress made in advancing women’s rights, to call for further change, and to remember the ordinary women who through their acts of courage and determination have played extraordinary roles in the history of women’s rights and women’s causes.

The idea of an International Women’s Day originated around the turn of the 20th century,

amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. In many countries today, the political and human rights theme remains central to IWD, while in others the day has become mostly an occasion for men and children to express love and appreciation to the women around them—a sort of Mother’s Day and Saint Valentine’s Day rolled into one.1

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women’s_Day; http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womday97.htm, accessed August 2008

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (NQTPN), 8 tháng 3 hằng năm, là ngày cả thế giới chúc mừng phụ nữ. Đây cũng là ngày nhớ lại sự tiến triển trong việc đưa ra quyền phụ nữ, yêu cầu sự thay đổi, và để nhớ lại những người phụ nữ bình thường bằng những hành động can đảm và sự kiên quyết đã đóng vai trò đặc biệt trong lịch sử quyền và sự nghiệp phụ nữ.

Ý tưởng về ngày Quốc Tế Phụ Nữ bắt nguồn từ những năm đầu thế kỷ 20, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và công nghiệp, dẫn đến sự chống đối lại điều kiện làm việc quá tải. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, chủ đề về quyền chính trị và quyền con người vẫn còn tập trung vào NQTPN, trong khi ở những quốc gia khác, ngày này trở thành dịp để nam giới và con cái bày tỏ tình yêu và sự biết ơn đối với những người phụ nữ quanh họ—giống như ngày của Mẹ và Ngày Lễ Tình Yêu gộp chung lại.

(Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women’s_Day; http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womday97.htm, accessed August 2008)

ROMANCE, ROMANCE!

BY ROSE GAGNON

After twenty years of marriage and rarely spending so much as a night without my husband Bruce, circumstances had kept us apart for over a year. Our two teenage sons and I were doing Christian volunteer work here in the beautiful Philippine Islands, while he was in our home country of Canada, fundraising for our work here and helping our older sons get settled into new jobs and lives. It was one of those do-what you’ve-got-to-do situations, but I missed Bruce’s company and emotional support. So did the younger boys.

A few months earlier I told Jesus how much I wished Bruce could be with me for my birthday, but as the day approached I resigned myself, at least mentally, that it wasn’t going to happen. Flying halfway around the world isn’t cheap, and Bruce was working almost nonstop, as usual. But my heart didn’t want to play along.

My birthday came, and I was getting ready for the small gathering we had planned with friends, when one of them told me to get dressed up. They had prepared a surprise, and someone would pick me up in 15 minutes! Puzzled, I quickly put on some makeup and my nicest blouse and ran out the door.

Another friend was waiting in the driveway, engine running. She drove a few blocks before telling me where we were going. Because the volunteer center where I work and live is such a busy, often noisy place, my friends knew that opportunities to sleep in or get extra rest are rare. So in order to make my birthday special, they had arranged for me to stay at a nice hotel for a couple of nights. I could relax in a nice air-conditioned room, enjoy the hotel swimming pool and other facilities, and sleep all I wanted—my own personal oasis of peace and quiet. To think that they had gone to so much trouble for me made me feel very special and loved.

We arrived at the hotel, and she handed me the key to the room. No need to check in, she said matter-of-factly. That had already been taken care of. With a smile and a twinkle in her eye, she drove away.

I climbed the stairs to the second floor, put the key in the keyhole of Suite 9, and turned it.

The first thing I saw when I opened the door was a table with a lit candle, a heart-shaped birthday cake, a bottle of red wine, and two wine glasses. Could it be…?

Bruce came waltzing out of the bedroom, wearing a big smile and a tropical shirt, singing “Happy Birthday.” I jumped into his arms and we hugged for the longest time, stopping only occasionally to look at each other and for me to try to shake the feeling that it was all a dream. It was such a romantic surprise! It also happened to be almost our 21st anniversary. All couples should be so blessed as to get a second honeymoon in a tropical paradise like the Philippines!

I felt so overwhelmed by the love that God showed me in answering my secret prayer, just to make me happy. I was awed by the thoughtfulness and love of our friends and co-workers who went so far out of their way to arrange such a nice hotel room and set it up with candles and wine, a birthday cake, a tropical fruit basket, and even romantic background music. They had not only thought of everything, but they also had managed to keep it a secret for weeks, ever since they’d started working out the details with Bruce. Dear Bruce! I felt overwhelmed by his love.

Bruce explained later that Jack, a businessman whom he had met in Canada, sponsored the entire trip. If it had not been for him, this very special and romantic time together would not have been possible. Thank you, Jack! Thank you, Bruce! Thank you, wonderful friends and colleagues! And most of all, thank You, God, for answering prayer!

God says in His Word, “Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart.”1 And He means it!

LÃNG MẠN, LÃNG MẠN!

Tác giả ROSE GAGNON

Sau hai mươi năm kết hôn và rất hiếm khi trải qua một đêm không ở bên chồng tôi, Bruce, hoàn cảnh khiến chúng tôi phải xa nhau suốt một năm. Hai đứa con trai tuổi thiếu niên và tôi cùng làm công tác tình nguyện ở đây, hòn đảo Philippines xinh đẹp, trong khi chồng tôi lại đang ở Canada, quê nhà của chúng tôi, để vận động viện trợ cho công việc của chúng tôi ở đây và để giúp những con trai lớn của chúng tôi ổn định công việc và cuộc sống mới. Đây là một trong những tình huống làm những gì bạn phải làm, nhưng tôi rất nhớ Bruce và nhớ sự động viên tình cảm của anh ấy. Những đứa con trai nhỏ cũng thế.

Cách đây vài tháng, tôi nói với Chúa Giê-su rằng tôi rất ước mong Bruce có thể ở bên tôi vào ngày sinh nhật của tôi, nhưng khi ngày sinh nhật sắp đến, tôi từ bỏ ý định, chí ít về mặt lý trí, rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra. Bay nữa vòng trái đất không phải rẻ, và như thường lệ, Bruce làm việc gần như không nghỉ. Nhưng con tim tôi không muốn chấp nhận.

Sinh nhật của tôi đã đến, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp mặt nho nhỏ với bạn bè, vì một trong số họ bảo tôi phải diện đồ đẹp. Họ chuẩn bị một sự ngạc nhiên, và ai đó sẽ đến đón tôi sau 15 phút! Lúng túng, tôi vội trang điểm, mặc chiếc áo đẹp nhất và chạy ra cửa.

Một người bạn khác đang đứng đợi trước nhà, xe vẫn nổ máy. Cô ấy lái đi một đoạn và nói cho tôi biết chỗ chúng tôi sẽ đến. Vì trung tâm tình nguyện tôi đang làm việc và sống là một nơi bận rộn và ồn ào, bạn bè biết rằng cơ hội để tôi ngủ và nghỉ ngơi là rất hiếm. Vì thế, để làm cho ngày sinh nhật của tôi thật đặc biệt, họ đã đặt phòng cho tôi nghỉ vài đêm ở một khách sạn đẹp. Tôi có thể thư giản trong căn phòng có máy điều hòa thật dễ chịu, và ngủ bao nhiêu tôi muốn—ốc đảo yên tỉnh và bình an của riêng tôi. Nghĩ đến việc họ đã phải rất vất vả để sắp xếp mọi thứ cho tôi làm tôi cảm thấy rất đặc biệt và được yêu thương.

Chúng tôi đến khách sạn, và cô ấy đưa cho tôi chìa khóa phòng. Không cần phải làm thủ tục đăng ký, cô ấy căn dặn rõ. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Với nụ cười và cái nháy mắt, cô ấy lái xe đi.

Tôi đi bộ lên tầng hai, cắm chìa khóa vào ổ khóa cánh cửa phòng số 9, và vặn nó. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở cửa đó là một chiếc bàn có đặt một cây nến sáng, và ổ bánh sinh nhật hình trái tim, một chai rượu đỏ và hai ly rượu. Có lẽ nào…?

Bruce bước điệu van từ phòng ngủ ra, cười thật tươi với chiếc áo vùng nhiệt đới trên người, hát bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Tôi nhảy vào vòng tay của anh ấy, chúng tôi ôm nhau thật lâu, chỉ dừng lại đôi lần để nhìn nhau và để tôi tỉnh lại khỏi cảm giác tất cả như một giấc mơ. Quả là một sự ngạc nhiên thật lãng mạn! Nó cũng xảy ra vào dịp sắp kỷ niệm 21 năm kết hôn của chúng tôi. Tất cả những cặp vợ chồng đều thật sự may mắn khi được trải qua lần trăng mật thứ hai tại thiên đường nhiệt đới như Philippines!

Tôi cảm thấy được tràn ngập bởi tình yêu mà Thiên Chúa thể hiện qua cách đáp trả lời cầu nguyện thầm kín của tôi, chỉ để làm tôi hạnh phúc. Tôi thật sự giật mình trước sự chu đáo và tình cảm của bạn bè và đồng nghiệp, những người đã cất công sắp xếp một căn phòng khách sạn đẹp, trưng bày nến và rượu, bánh sinh nhật, một giỏ trái cây miền nhiệt đới, và thậm chí là âm nhạc thật lãng mạn. Họ không chỉ nghĩ đến mọi thứ, nhưng họ còn cố gắng giữ bí mật suốt nhiều tuần, suốt thời gian đó, họ bàn bạc mọi chi tiết với Bruce. Bruce thật đáng yêu! Tôi ngập tràn hạnh phúc bởi tình yêu của anh ấy.

Sau đó, Bruce giải thích rằng, Jack, một thương gia anh ấy quen ở Canada giúp đỡ chi phí cho toàn bộ chuyến đi. Nếu không nhờ ông ấy, có lẽ khoảng thời gian bên nhau rất đặc biệt và lãng mạn này đã không có được! Cám ơn Jack! Cám ơn Bruce! Cám ơn các bạn, những người đồng nghiệp và những người bạn tuyệt vời! Và trên hết tất cả, cám ơn Chúa, vì đã đáp trả lời cầu nguyện!

Thiên Chúa đã nói: “Hãy lấy Thiên Chúa làm niềm vui của bạn, và Ngài sẽ cho bạn được thỏa chí toại lòng” (Thánh vịnh 37:4). Và Ngài giữ lời!

MY GIFT OF LOVE

A MESSAGE FROM JESUS

When you are with the one you love and feel warmed and comforted by his or her love, thank and praise Me for it, because this is indeed a gift from My heart to yours. The love that you feel through your loved one is a manifestation of My great love for you.

There is a time for everything—a time to be alone, and a time to enjoy the close company of another. To help make the road easier, I give the gift of companionship to most people at some point in their lives. When I give it to you, remember that it is a special touch of My love and care for you.

THE LIST

At a couple’s golden marriage anniversary celebration, the wife told guests the secret of her happy 50 year marriage. “On my wedding day, I decided to make a list of ten of my husband’s faults, which for the sake of our marriage I would overlook.”

As the guests were leaving, a young woman whose own marriage had recently been rocky asked the grandmotherly woman what some of her husband’s faults had been that she had seen fit to overlook.

“To tell you the truth, my dear, I never did get around to listing them,” she answered, “but whenever my husband did something that made me hopping mad, I would say to myself, ‘Lucky for him that’s one of the ten!’”

MÓN QUÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI

Thông điệp từ Chúa Giê-su

Khi con ở bên cạnh người con yêu, cảm thấy ấm áp và được an ủi bởi tình yêu của anh ta hoặc cô ta, hãy tạ ơn và ca ngợi Ta về điều đó, bởi vì đây thật sự chính là món quà từ trái tim Ta gửi đến con. Tình yêu mà con cảm nhận được thông qua người yêu chính là tình yêu cao cả của Ta dành cho con.

Thời gian dành cho mọi thứ—thời gian dành ở một mình, và thời gian để vui hưởng tình cảm thân thiết của nhau. Để làm cho con đường đi dễ dàng hơn, Ta ban món quà tình bạn hữu cho hầu hết mọi người tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Khi Ta ban nó cho con, hãy nhớ rằng đó chính là tình yêu và sự quan tâm đặc biệt của Ta dành cho con.

BẢNG LIỆT KÊ

Tại buổi lễ kỷ niệm đám cưới vàng của một cặp vợ chồng, người vợ kể với quan khách nghe bí mật của cuộc sống hôn nhân 50 năm hạnh phúc của họ. “Vào ngày cưới, tôi quyết định lập bảng liệt kê mười trong số những khuyết điểm của chồng tôi, những điều tôi sẽ bỏ qua vì cuộc hôn nhân của chúng tôi.”

Khi những vị khách ra về, một người đàn ông trẻ với cuộc sống hôn nhân hiện hơi lung lay đến hỏi người phụ nữ, với tư cách như một người cháu, về những khuyết điểm của người chồng mà bà đã có thể bỏ qua.

“Nói thật với cháu, bà không hề liệt kê chúng,” bà trả lời, “nhưng bất cứ lúc nào chồng bà làm điều gì khiến bà giận sôi gan lên, bà tự nhủ với mình, ‘may cho cho anh là điều ấy nằm trong một trong số mười điều.’”

BIBLE HEROINES

BY RONAN KEANE

In the Israel of Bible times, men’s and women’s roles were clearly defined, with the women’s sphere traditionally being the household and everything pertaining to it, including the care of the children, the oversight of the servants, and often the managing of the family’s finances. But throughout the Bible, God didn’t limit Himself by gender when choosing who to use to accomplish His will, speak His words, or lead His people. In some cases, the tasks God gave women would have appeared daunting even to most men, but that didn’t prevent these bold and full-of-faith women from answering His call.

Meet a few of the remarkable women in the Bible Heroines’ Hall of Fame:

Sarah, Abraham’s wife, has the honor of being the only woman in the Bible whose age (127) was recorded at death, which is an indication of the respect shown her as mother of the Hebrew people. When Abraham and Sarah were both old, God promised them a son, and she gave birth to her first and only child, Isaac, when she was 90. The apostle Peter cited Sarah as an example of the holy women who trusted in God and possessed inward spiritual beauty. (Genesis chapters 11–23; Isaiah 51:2; 1 Peter 3:4–6)

Puah and Shiphrah, two Hebrew midwives during the time when the Israelites were slaves in Egypt, disobeyed the Pharaoh’s orders to kill all newborn male Israelites. (Exodus 1:15–22)

Jochebed waited until her baby boy, Moses, was three months old before “obeying” the Pharaoh’s commandment to cast him into the Nile; when she did, it was in a floating baby bed. Because of her faith and ingenuity, Moses was found and adopted by the Pharaoh’s daughter, was raised and educated in the Pharaoh’s household, and later led his true people out of bondage to the Promised Land. (Exodus 1:22–2:10)

Deborah was a prophetess and judge. She rallied and organized the army that freed Israel from the occupying forces of Jabin, a Canaanite king. (Judges chapter 4)

Jael, another woman, ended that war by slaying Sisera, Jabin’s general. (Judges chapter 4)

Ruth left her homeland of Moab and all she knew when she chose to follow God, and He blessed her greatly. She settled in Bethlehem and became an ancestor of both King David and Jesus. (Book of Ruth; Matthew 1:5)

Hannah was a childless woman who promised God that if He gave her a son, she would dedicate him to the Lord’s service. God answered her prayer, and she became the mother of the prophet Samuel. (1 Samuel 1)

Abigail saved the lives of her servants and family, as well as her own, after her surly husband offended the future King David. Abigail rode out to meet David with a message from God, and David was dissuaded from exacting revenge. David also recognized Abigail’s wisdom and good character, and after her husband’s death he married her himself. (1 Samuel chapter 25)

The widow of Zarephath believed and obeyed the prophet Elijah, and saved three lives in the process—his, her son’s, and her own. Through nearly three years of famine, her previously nearly empty supplies of flour and oil never ran out. (1 Kings 17:1–16)

Huldah, a prophetess and contemporary of the prophet Jeremiah, was consulted by King Josiah as to the authenticity of some scrolls that were found in the rundown Temple. Through her testimony, the kingdom of Judah was brought back to faith in God. (2 Kings 22:13–20)

Esther was a young Jewish girl named Hadassah when she caught the eye of the heathen Persian king, Xerxes, also known as Ahasuerus. After becoming his queen, in a chilling episode of court intrigue, Esther risked her life to save her people when the king’s corrupt minister, Haman, ordered all the Jews in the kingdom to be put to death. (Book of Esther)

Mary, the mother of Jesus, conceived by the Holy Spirit when she was a virgin and faced the prospect of being stoned to death until an angel persuaded her fianc, Joseph, to marry her. For her role as mother of the Savior of the world, she was called “blessed among women.” (Luke 1:26–55; Matthew 1:18–25)

Mary and Martha were close friends of Jesus and often put Him and His disciples up in their home. Mary was commended by Jesus for listening intently to His teachings (Luke 10:38–42), and Martha was one of the first to identify Jesus as the Messiah and Son of God. (John 11:20–27)

The woman at the well was both a Samaritan—a people hated by the Jews—and of ill repute even among her own. But after Jesus revealed Himself to her, she immediately led many of her townspeople to know Jesus. (John 4:3–30)

Mary Magdalene was a close disciple of Jesus, stood near Him during the crucifixion to try to comfort Him, and was the first person to whom He appeared after His resurrection. (Mark chapter 16; John chapter 20)

Lydia, a seller of cloth in the Greek port of Philippi, was the first recorded person on the European mainland to embrace Christianity. She also hosted the disciples in her house. (Acts 16:14–15)

Lois and Eunice were the grandmother and mother of Timothy, an early Christian leader, whom they trained from the time he was young in the knowledge of the Scriptures. They were renowned for their faith. (2 Timothy 1:5)

These women and countless others since rose to the callings God had for them, defied the odds, and

manifested faith, courage, and love that continue to inspire us today.

NHỮNG NỮ ANH HÙNG TRONG KINH THÁNH

Tác giả RONAN KEANE

Đất nước Ít-ra-en vào thời Kinh Thánh, vai trò của người nam và nữ được phân định rất rõ ràng, vị trí xã hội của người phụ nữ theo truyền thống chính là làm nội trợ và mọi thứ liên quan đến việc ấy, bao gồm chăm sóc con cái, giám sát người hầu, và thường là người quản lý tài chính của gia đình. Nhưng trong xuyên suốt Kinh Thánh, Thiên Chúa đã không xem giới tính là giới hạn trong việc lựa chọn những người mà Ngài sử dụng để hoàn thành ý định của Ngài, nói Lời Ngài, và dẫn dắt dân Ngài. Trong một vài trường hợp, nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao cho phụ nữ thậm chí khiến hầu hết nam giới phải lùi bước, nhưng những việc ấy không ngăn cản những người phụ nữ can đảm và đầy lòng tin này đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Hãy làm quen với một vài trong số những người phụ nữ nổi bật trong Bảng Vàng Những Anh Hùng Trong Kinh Thánh:

Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, có vinh dự là người phụ nữ duy nhất trong Kinh Thánh qua đời lúc 127 tuổi, được kính trọng vì là mẹ của dân tộc Do Thái. Khi cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều già, Thiên Chúa hứa ban cho họ một con trai, và bà đã hạ sinh người con đầu tiên và duy nhất của mình, I-sa-ác, vào lúc bà 90 tuổi. Tông đồ Phê-rô đã tuyên dương bà là mẫu gương cho những người phụ nữ thánh thiện, tin tưởng vào Thiên Chúa và có được vẻ đẹp nơi tâm hồn. (Sáng thế chương 11-23; I-sai-a 51:2; 1 Phê-rô 3:4-6)

Pu-a và Síp-ra hai bà đỡ người Do Thái sống trong giai đoạn dân It-ra-en nô lệ ở Ai Cập, không tuân theo mệnh lệnh giết tất cả những bé trai sơ sinh Ít-ra-en của vua Pha-ra-ô. (Xuất hành 1:15-22).

Giô-khe-vét đợi cho đến khi con trai của bà, Mô-sê được ba tháng mới “vâng” theo lệnh của Pha-ra-ô, bỏ con mình xuống sông Nin; giống như chiếc nôi em bé trôi lềnh bềnh. Với lòng tin và sự khéo léo của bà, Mô-sê được tìm thấy và được con gái của Pha-ra-ô nhận nuôi, được nuôi dạy trong gia đình Pha-ra-ô, và sau đó, dẫn dân Ngài thoát khỏi cảnh nô lệ để đến Đất Hứa. (Xuất hành 1:22-2:10)

Đơ-vô-ra là một nữ thẩm phán và tiên tri. Bà đã tập hợp và tổ chức quân đội nhằm giải cứu Ít-ra-en thoát khỏi sự chiếm đóng của Gia-vin, vị vua của Ca-na-an. (Thủ lãnh chương 4)

Gia-en, một người phụ nữ khác, kết thúc cuộc chiến tranh ấy bằng cách giết chết Xi-xơ-ra, vị tướng của Gian-vin (Thủ Lảnh chương 4).

Rút rời bỏ quê nhà Mô-áp và tất cả những gì bà biết để lựa chọn theo Chúa, và Ngài đã ban ơn cho bà rất nhiều. Bà đến Bê-lem và trở thành tổ tiên của cả Vua Đa-vít và Đức Giê-su. (Sách Rút; Mát-thêu 1:5)

An-na là một người phụ nữ không có con, bà đã hứa với Thiên Chúa rằng nếu Ngài ban cho bà một người con trai, bà sẽ dâng người con ấy để phục vụ Chúa. Thiên Chúa đã đáp trả lời cầu nguyện của bà, và bà trở thành mẹ của ngôn sức Sa-mu-en. (1 Sa-mu-en 1)

A-vi-ga-in đã cứu mạng những người hầu và gia đình cũng như chính bản thân bà sau khi người chồng độc ác xúc phạm vị vua tương lai Đa-vít. A-vi-ga-in cưỡi lừa đi gặp Đa-vít cùng với thông điệp của Thiên Chúa, và Đa-vít đã bị thuyết phục từ bỏ ý định đòi trả thù. Đa-vít cũng nhận thấy tính tốt và sự khôn ngoan của A-vi-ga-in, và sau khi chồng bà chết, ông đã cưới bà. (1 Sa-mu-en chương 25)

Bà góa thành Xa-rép-ta tin và nghe theo tiên tri E-li-a, và đã cứu mạng được ba người—tiên tri, con trai bà, và chính bà. Trong suốt nạn đói kéo dài gần ba năm, hủ dầu và bột mì gần như cạn của bà đã không bao giờ hết. (1 Vua 17:1-16)

Khun-đa, một nữ ngôn sứ và là người cùng thời với tiên tri Giê-rê-mi-a, được vua Giô-si-a tham thảo ý kiến về tính xác thực của những lời ghi chép trong cuốn sách được tìm thấy trong Đền thờ. Nhờ sự chứng thực của bà, vương quốc Giu-đa tin trở lại vào Thiên Chúa. (2 Vua 22:13-20)

Ét-te là một thiếu nữ Do Thái có tên là Hát-đa-xa, được vị vua ngoại Ba tư, Xơ-xét, hay còn gọi là A-suê-rô chú ý. Sau khi trở thành hoàng hậu, trong một phần đáng sợ của phiên tòa, Ét-te đã liều tính mạng để cứu dân tộc của bà khi vị quan xấu xa Ha-man ra lệnh tất cả những người Do Thái trong vương quốc đều phải bị giết chết. (Sách Ét-te)

Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su, là một trinh nữ thụ thai nhờ Thần Khí, và đối mặt với khả năng bị ném đá chết cho đến khi thiên thần thuyết phụ được chồng sắp cưới của cô, Giu-se, kết hôn cùng cô. Vì là mẹ của Đấng Cứu Thế, nên bà được gọi là “người được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.” (Lu-ca 1:26-55; Mát-thêu 1:18-25)

Ma-ri-a và Mát-ta là những người bạn thân của Chúa Giê-su và thường cho Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài ở trọ trong nhà của họ. Ma-ri-a được Chúa Giê-su khen vì đã lắng nghe chăm chú những lời giảng dạy của Ngài (Lu-ca 10:38-42), và Mát-ta là một trong những người đầu tiên nhận ra Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a, và là Con Thiên Chúa. (Gio-an 11:20-27)

Người phụ nữ bên giếng nước là một người Sa-ma-ri—những người bị người Do Thái rất ghét—và còn là người mang tiếng xấu ở chính trong quê hương của mình. Nhưng sau khi Đức Giê-su tỏ rõ cho bà biết về Ngài, lập tức bà đã hướng dẫn rất nhiều người trong làng biết đến Đức Giê-su. (Gio-an 4:3-30)

Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là một môn đệ thân thiết của Đức Giê-su, đã đứng gần bên Ngài trong suốt lúc đóng đinh để an ủi Ngài, và là người đầu tiên Ngài hiện ra sau khi sống lại. (Mác-cô chương 16; Gio-an chương 20)

Ly-đi-a là người bán vải ở cảng Phi-líp-phê, Hy Lạp, là người đầu tiên được ghi nhận ở vùng lục địa Châu Âu trở thành tính hữu. Bà cũng đã tiếp đón những tông đồ vào nhà của mình. (Công vụ tông đồ 16:14-15)

Êu-ni-kê và Lô-ít là bà ngoại và mẹ của ông Ti-mô-thê, những người dẫn đầu tín hữu thời sơ khai, họ dạy ông kiến thức về Kinh Thánh từ khi ông còn nhỏ. Họ nổi tiếng về đức tin của mình. (2 Ti-mô-thê 1:5)

Những người phụ nữ này và vô số những phụ nữ khác đã đáp lại ơn gọi Thiên Chúa dành cho họ bất chấp những điều khác thường, và thể hiện lòng tin, lòng can đảm và tình yêu tiếp tục linh hứng cho chúng ta ngày nay.

SUCCESS IN MARRIAGE

QUOTES FROM D.B.B

Lasting, genuine love is based on a more enduring foundation than mere fleshly gratification. It must be an unselfish desire to protect and to help and to make someone else happy.

As my mother used to tell me, don’t marry the girl you can live with—marry the girl you can’t live without!

Marriage should be as equal as possible, as sharing as possible. You should talk together, pray together, love together, discuss together, and then decide and agree together.

One very important thing that is often overlooked in a marriage is for both partners to have faith in God and Jesus Christ. When you have faith, everything is possible, and you can do all things through Christ.1

In marriage you die to self, but you find new life.

Don’t forget to thank her; don’t forget to thank him. Gratitude is a great thing in married life. Show appreciation!

Two of the greatest assets to a good marriage are honesty and a sense of humor.

“Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things!”2 That applies to your spouse as well. Try to remind yourself constantly of his or her good qualities—the good things—and try not to think about the bad things.

Say “I love you” a hundred times a day!

Marriage is more than sex or friendship or a business partnership. It is the most intimate, humbling, loving, and self-sacrificial relationship between human beings in all of life. “Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.”3 This is love, real love, true love—the willingness of a husband to sacrifice himself for his wife, the eagerness of a wife to lay down her life for her husband. This is supernatural love, divine love, God’s love, more than human.

Marriage is so difficult in today’s society. There are countless temptations—not just to cheat on your spouse, but to be selfish, to assert your independence, to insist on your so-called rights over another individual. All of these stem from people’s desires to promote themselves, and they run counter to God’s idea that self-sacrifice is the way to happiness.

Thinking of your spouse first is the secret to married happiness. You give up old habits, old preferences, and old ways in favor of the new, in favor of this wonderful person God has put in your life. In doing so out of love, you find great happiness because God blesses unselfishness; He blesses your sacrificially yielding to another person’s needs and wishes and seeking their well-being, even above your own.

THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG HÔN NHÂN

TRÍCH NHỮNG CÂU NÓI CỦA D.B.B

Tình yêu chân thật và bền vững phải được dựa trên tảng của sự nhẫn nại hơn là chỉ đơn thuần sự thỏa mãn về xác thịt. Nó phải là một sự khao khát không vị kỷ được bảo vệ, giúp đỡ và làm ai đó khác hạnh phúc.

Mẹ tôi đã từng nói với tôi, đừng kết hôn với người con gái con có thể sống cùng—hãy kết hôn với người con gái con không thể sống nếu thiếu cô ta!

Hôn nhân nên càng bình đẳng càng tốt. Bạn nên trò chuyện với nhau, cầu nguyện cùng nhau, yêu thương nhau, bàn bạc cùng nhau, sau đó là quyết định và cùng nhau đồng ý.

Một điều rất quan trọng thường bị bỏ qua trong hôn nhân chính là cả hai phải có niềm tin vào Thiên Chúa và Chúa Giê-su Cứu Thế. Khi bạn có lòng tin, mọi việc đều có thể, và bạn có thể làm được mọi điều nhờ vào Chúa Giê-su. (Mát-thêu 17:20; Phi-líp-phê 4:13).

Trong hôn nhân, bạn chết dần, nhưng bạn tìm thấy sự sống mới.

Đừng quên cám ơn cô ấy; đừng quên cám ơn anh ấy. Biết ơn chính là điều quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Hãy bày tỏ lòng biết ơn!

Hai trong số những tài sản quý giá nhất của cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là sự chân thật và hài hước.

“Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì hãy để ý!” (Phi-líp-phê 4:8). Điều này cũng được áp dụng đối với chồng/vợ của bạn. Hãy luôn nhắc mình nhớ đến những đức tính tốt của anh ấy hoặc cô ấy—những điều tốt đẹp—và cố gắng không nghĩ đến những điều xấu xa.

Hãy nói “Anh/em yêu em/anh” một trăm lần một ngày!

Hôn nhân không chỉ là tình dục hay tình bạn hay mối quan hệ cộng tác trong kinh doanh. Đây là mối quan hệ hy sinh quên mình, yêu thương, khiêm tốn, thân thiết nhất trong tất cả những mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Gio-an 15:13) Đây chính là tình yêu, tình yêu thật sự, tình yêu chân chính—người chồng sẵn lòng hy sinh bản thân mình cho người vơi, người vợ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người chồng. Đây chính là tình yêu siêu nhiên, tình yêu thiêng liêng, tình yêu của Thiên Chúa, cao cả hơn tình yêu của nhân loại.

Hôn nhân trong cuộc sống xã hội ngày nay rất khó khăn. Có vô số những cám dỗ—không chỉ là lừa dối chồng/vợ, nhưng còn là sự ích kỷ, đòi sự độc lập, khăng khăng đòi cái gọi là quyền đối với đối phương. Tất cả những điều này bắt nguồn từ sự mong muốn tôn mình lên, và như vậy trái với cách của Thiên Chúa: hy sinh quên mình là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Nghĩ đến chồng/ vợ của bạn trước tiên chính là bí mật của hạnh phúc trong hôn nhân. Bạn từ bỏ những thói quen cũ, những sở thích cũ, những lề lói cũ vì những cái mới, vì một người tuyệt vời mà Thiên Chúa đặt trong cuộc sống của bạn. Làm như thế vì tình yêu, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc quý giá bởi vì Thiên Chúa luôn ban ơn cho sự không ích kỷ; Ngài ban ơn vì sự phục tùng một cách hy sinh của bạn đối với những nhu cầu, ước muốn của người khác và tìm kiếm sự hạnh phúc của họ hơn cả của chính mình.

LOVE AS SEEN THROUGH THE EYES OF CHILDREN

A group of social scientists asked this question to a group of children: “What does love mean?” The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think.

“Love is that first feeling you feel before all the bad stuff gets in the way.”

“When my grandmother got arthritis, she couldn’t bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That’s love.”

“When someone loves you, the way they say your name is different. You know that your name is safe in their mouth.”

“Love is when you go out to eat and give somebody most of your delicious ice-cream without making them give you any of theirs.”

“Love is when someone hurts you, and you get so mad but you don’t yell at them because you know it would hurt their feelings.”

“Love is what makes you smile when you’re tired.”

“Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him to make sure the taste is OK.”

“Love is what’s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen.”

“If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate.”

“When you tell someone something bad about yourself and you’re scared they won’t love you anymore. But then you get surprised because not only do they still love you, they love you even more.”

“There are two kinds of love, our love and God’s love. But God makes both kinds of them.”

“Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well.”

“My mommy loves me more than anybody. You don’t see anyone else kissing me to sleep at night.”

“Love is when Mommy gives Daddy the best piece of chicken.”

“Love is when Mommy sees Daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Brad Pitt.”

“Love is when your puppy is so glad to see you even though you left him alone all day.”

“Love cards say stuff on them that we’d like to say ourselves, but we wouldn’t be caught dead saying.”

“When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you.”

“You really shouldn’t say ‘I love you’ unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget.”

“When they crucified Jesus, God could have said magic words to make the nails fall off the cross, but He didn’t. That’s love.”

TÌNH YÊU, QUA CÁCH NHÌN CỦA ĐÔI MẮT TRẺ THƠ

Một nhóm những nhà xã hội học đã đặt một câu hỏi cho những đứa trẻ thuộc độ tuổi từ 4 đến tám tuổi như sau: “Tình yêu có ý nghĩa gì?” Và những câu trả lời họ nhận được thật sâu rộng ngoài tưởng tượng. Hãy đọc và thử suy nghĩ.

“Tình yêu là cảm xúc đầu tiên bạn có được trước khi tất cả mọi điều tồi tệ ập đến.”

“Khi bà của tôi bị đau khớp, bà không thể cúi xuống và tự sơn móng chân của mình được. Vì thế, ông tôi đã sơn cho bà, cho dù lúc ấy, các khớp tay của ông cũng rất đau. Đó chính là tình yêu.”

“Khi ai đó yêu bạn, họ sẽ gọi tên bạn theo cách khác. Bạn sẽ cảm nhận được sự trìu mến khi họ gọi tên của bạn.”

“Tình yêu là khi bạn ra ngoài ăn và cho ai đó gần hết ly kem ngon tuyệt của bạn mà không cần họ phải cho lại.”

“Tình yêu chính là khi ai đó làm tổn thương bạn, bạn rất tức giận nhưng vẫn không la hét lại bởi vì bạn biết điều đó sẽ làm họ đau lòng.”

“Tình yêu là những gì làm bạn cười trong lúc mệt mỏi.”

“Tình yêu chính là khi mẹ pha cà-phê cho bố và nếm thử trước xem có vừa không.”

“Tình yêu là những gì ở cùng với bạn trong ngày lễ Giáng Sinh, nếu bạn ngừng mở quà và lắng nghe.”

“Nếu bạn muốn biết rõ hơn về tình yêu, hãy bắt đầu với người mà bạn ghét.”

“Bạn nói cho ai đó nghe về những điểm xấu của bản thân và sợ người ấy không còn yêu bạn nữa. Nhưng sau đó, bạn ngạc nhiên bởi vì không những họ vẫn yêu thương bạn mà còn yêu nhiều hơn.”

“Có hai loại tình yêu, tình yêu của chúng ta và tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa chính là Đấng tạo ra cả hai thứ tình yêu ấy.”

“Tình yêu cũng giống như việc một người phụ nữ và một người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn là bạn mặc dù họ đã hiểu rõ về nhau.”

“Mẹ tôi yêu tôi hơn ai khác. Bạn không thể thấy bất cứ ai khác hôn tôi trước khi đi ngủ ngoài mẹ.”

“Tình yêu chính là khi mẹ gắp cho bố miếng thịt gà ngon nhất.”

“Tình yêu chính là khi bố ướt đẫm và nặng mùi mồ hôi, nhưng mẹ vẫn nói rằng bố đẹp trai hơn cả Brad Bitt.”

“Tình yêu chính là khi chú chó con của bạn mừng rỡ chào đón bạn trở về cho dù bạn bỏ nó ở nhà một mình suốt cả ngày.”

“Những tấm thiệp tình yêu có ghi những lời mà chúng ta chỉ muốn tự nói ra nhưng chúng ta lại không dám nói.”

“Khi bạn yêu ai đó, mắt bạn luôn lóng lánh vẻ rạng rỡ.”

“Bạn thật sự không nên nói: “tôi yêu bạn” trừ khi bạn thật lòng. Nhưng nếu bạn thật lòng, hãy nói thật nhiều. Người ta có thể quên điều đó đấy.”

“Khi người ta đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá, Thiên Chúa có những lời quyền năng để làm cho những cây đinh rơi ra khỏi thập giá. Nhưng Ngài đã không làm. Đó chính là tình yêu.”

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

GENDER DIFFERENCES

Q: My boyfriend and I normally get along great, but sometimes one of us becomes frustrated when the other one reacts differently than we expect or would like. How can we avoid those situations that put a strain on our relationship?

A: You’re not the first to encounter this problem. In My Fair Lady, the musical adaptation of George Bernard Shaw’s play Pygmalion, Professor Henry Higgins raises the question, “Why can’t a woman be more like a man?” That just about sums it up—from both sides. Men think women ought to respond to things like men, and women wish that men thought and responded the way women do. That’s not going to happen, of course, but God does have a solution, as always.

The first thing to understand is that God made men and women the way they are, and for good reasons. A world where everyone thought and acted alike would be as boring and off-balance as it would be doomed. Gender differences also help make us more well-rounded people. It’s usually easier to understand those of our own sex, but relating to the opposite sex causes us to stretch ourselves in the areas of humility, love, and patience, to name a few. If all of that is so, then neither gender is wrong for being the way they are.

The next key is determining to bridge those differences rather than letting them derail your relationship. For example, it could hurt your feelings to realize that the love of your life still needs time with his or her other friends. Or it could frustrate you when the one you love experiences emotional ups and downs that you don’t. But once you understand these things, you’ll be better equipped to accommodate your partner and not become resentful.

Here is a list of just a few common differences between the sexes. Though generalized and of course not universally applicable, they provide food for thought:

Men are often more practical; women are often more emotional. Men desire trust, respect, and acceptance; women desire words of love and endearment.

Men like to get to the point; women like to discuss things from every angle.

Men need more time to themselves; women need to express their feelings to others.

Men like practical gifts they can use; women like sentimental and romantic gifts that make them feel special.

Men tend to make decisions based on circumstances and practicalities; women are more likely to consider the emotional repercussions.

Men are more solution-oriented when it comes to working out marital problems, whereas women want understanding and reassurance first.

Not all men or women fit all these profiles, of course, because God made each of us a unique individual. So just because most men or women are a certain way doesn’t mean that there’s something wrong with those who aren’t. Everyone is different! The idea here is not to put you or your loved one into a mold or to cause either of you to prejudge the other. It’s to give you an idea of where your partner may be coming from, so you’ll be more tolerant and understanding when differences arise. And remember: Love, humility, and prayer solve all problems.

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA BẠN

NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH

T: Bạn không phải là người đầu tiên gặp phải vấn đề này. Trong My Fair Lady, bộ phim âm nhạc dựa theo vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw, Giáo sư Henry Higgins đặt câu hỏi: “Tại sao một người phụ nữ không thể giống như một người đàn ông?” Câu hỏi này bao quát hết vấn đề– của cả hai phái. Nam giới nghĩ phụ nữ nên phản ứng lại mọi thứ giống như nam giới, và phụ nữ ao ước nam giới suy nghĩ và hành động theo cách của phụ nữ. Lẽ dĩ nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, nhưng lúc nào Thiên Chúa cũng có giải pháp.

Điều đầu tiên phải hiểu chính là Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo cách riêng, vì những lý do tốt đẹp. Một thế giới mà mọi người suy nghĩ và hành động giống nhau sẽ rất buồn chán, mất cân bằng và dẫn đến bị diệt vong. Sự khác biệt về giới tính cũng giúp chúng ta trở nên đa dạng hơn. Thường thì dễ dàng hiểu được những người cùng giới với chúng ta, nhưng mối quan hệ với người khác giới khiến chúng ta phải cố gắng hơn trong sự khiêm tốn, yêu thương, kiên nhẫn, và còn nhiều điều khác. Nếu là như thế, chẳng bên nào sai khi nghĩ và hành động theo cách của họ.

Bí quyết tiếp theo chính là sự quyết tâm khắc phục những khác biệt ấy hơn là để chúng làm cho mối quan hệ của bạn đi trật đường ray. Ví dụ như bạn có thể cảm thấy tổn thương khi nhận ra rằng tình yêu của cuộc đời bạn vẫn cần thời gian ở cùng với những người bạn khác của cô ta hoặc anh ta. Hoặc bạn có thể bực bội khi người mà bạn yêu trải qua những thăng trầm về cảm xúc mà bạn không trải qua. Nhưng một khi bạn hiểu những điều này, bạn sẽ tự chuẩn bị mình tốt hơn để thích ứng với đối phương và không trở nên bực dọc.

Dưới đây là bảng liệt kê một vài điểm khác biệt thông thường giữa nam và nữ. Mặc dù khái quát và dĩ nhiên không thể áp dụng chung cho mọi trường hợp, nhưng nó giúp ích cho suy nghĩ của bạn:

Nam giới thường thực tế hơn; phụ nữ thường giàu cảm xúc hơn.

Nam giới khao khát sự tin tưởng, sự kính trọng, và tán thưởng; phụ nữ khao khát những lời yêu thương và âu yếm.

Nam giới thích nói thẳng vào vấn đề; phụ nữ thích bàn bạc mọi việc từ mọi góc độ.

Nam giới cần nhiều thời gian cho bản thân hơn; phụ nữ cần bày tỏ cảm xúc của họ đối với người khác.

Nam giới thích những món quà thực tế mà họ có thể sử dụng; phụ nữ thích những món quà lãng mạn và giàu tình cảm làm cho họ có cảm giác mình đặc biệt.

Nam giới có khuynh hướng quyết định dựa trên hoàn cảnh và vấn đề thực tế; phụ nữ thường xem xét dựa vào tình cảm.

Nam giới thường hướng tới giải pháp khi phải giải quyết những vấn đề hôn nhân, trong khi phụ nữ cần sự thông hiểu và an tâm trước tiên.

Không phải tất cả nam giới hoặc tất cả phụ nữ đều hoàn toàn giống như những mô tả trên, bởi vì Thiên Chúa dựng nên mỗi chúng ta có điểm riêng biệt khác nhau. Vì thế, không phải vì hầu hết nam giới và phụ nữ đều có những điểm đặc biệt nào đó, như thế không có nghĩa là sai khi ai đó không có những điều đã liệt kê. Mọi người đều khác biệt! Điều muốn nói đến ở đây là đừng đặt bạn hay người bạn yêu vào trong một khuôn mẫu hoặc một trong hai người vội xét đoán đối phương. Nó giúp bạn hiểu vợ/chồng của bạn đến từ đâu, như thế bạn sẽ bao dung và thông hiểu hơn khi những sự khác biệt xuất hiện. Và hãy nhớ: tình yêu, sự khiêm tốn, và lời cầu nguyện giải quyết được mọi vấn đề.

ARE WOMEN WEAKER?

“Traditionally, women have been considered to be ‘the weaker sex,’ and it’s true that they are generally weaker physically, yet it is their qualities of love, concern, compassion, sensitivity, intuition, and understanding that strengthen relationships and add balance and stability to our world.”—Paul Williams

“Women have more strength in their looks than we [men] have in our laws, and more power in their tears than we have by our arguments.”—Saville

“Man is the head of the family, woman the neck that turns the head.”—Chinese proverb

“I have an idea that the phrase ‘weaker sex’ was coined by some woman to disarm the man she was preparing to overwhelm.”—Ogden Nash

“Man has his will, but woman has her way.”—Oliver Wendell Holmes

“There is a growing strength in women, but it is in the forehead, not in the forearm.”—Beverly Sills

“A sufficient and sure method of civilization is in the influence of good women.”—Ralph Waldo Emerson

“Men’s minds are raised to the level of the women with whom they associate.”—Alexandre Dumas, pre

“Woman, you see, is an object of such a kind that study it as much as you will, it is always quite new.”—Leo Tolstoy

“A man is given the choice between loving women and understanding them.”—Ninon de Lenclos

“Women are women and men are men, and vive la diffrence! But for me there is no greater bore than a 100-percent male or female. Confronted by a massive two-fisted, barrel-chested he-man, or a fluttering itsy-bitsy, all-tendril female, I run from their irksome company. The men and women I prize are a happy blend of male and female characteristics. A man who is masculine with a definitely female streak of perception, intuition, and tenderness is a whole man; he is an interesting man, a good companion, a complete lover. A woman who possesses a sufficient strain of masculinity to make her thoughtful, decisive, down to earth, fair, self-reliant, companionable—this is a whole woman. The feminine in the man is the sugar in the whiskey. The masculine in the woman is the yeast in the bread. Without these ingredients the result is flat, without tang or flavor.”—Edna Ferber

CÓ PHẢI PHỤ NỮ YẾU ĐUỐI HƠN?

“Theo truyền thống, phụ nữ được xem là ‘phái yếu’, và sự thật là nhìn chung họ yếu hơn về mặt thể lý, tuy nhiên, những đức tính của họ như: yêu thương, quan tâm, cảm thông, nhạy cảm, khả năng trực giác và thông hiểu làm củng cố những mối quan hệ và tăng thêm sự cân bằng và ổn định cho thế giới của chúng ta.”—Paul Williams

“Phụ nữ có sức mạnh hơn trong cái nhìn của họ so với sức mạnh mà chúng ta [nam giới] có được trong luật lệ của chúng ta, và họ có nhiều quyền năng hơn trong những giọt nước mắt so với quyền năng chúng ta có được bằng những sự tranh luận.”—Saville

“Đàn ông là cái đầu gia đình, phụ nữ là cái cổ xoay cái đầu.”—Ngạn ngữ Trung Hoa

“Đàn ông có ý định của họ, nhưng phụ nữ có cách của họ.”—Oliver Wendell Holmes

“Có một sức mạnh luôn phát triển trong phụ nữ, nhưng nó nằm ở trán, chứ không phải ở nắm tay.”—Beverly Sills

“Cách thức chắc chắn và hiệu quả của văn minh nhân loại nằm trong sự ảnh hưởng của những người phụ nữ tốt.”—Ralph Waldo Emerson

“Trí tuệ của người đàn ông được tăng lên đến mức độ trí tuệ của người phụ nữ mà họ có mối quan hệ.”—Alexandre Dumas, père

“Bạn thấy đấy phụ nữ là một vật thể mà bạn có thể nghiên cứu bao nhiêu bạn muốn, và nó luôn mới mẻ.”—Leo Tolstoy

“Một người đàn ông được cho lựa chọn giữa yêu phụ nữ và hiểu họ.”—Ninon de Lenclos

“Phụ nữ là phụ nữ và đàn ông là đàn ông, vạn tuế sự khác biệt! Nhưng đối với tôi không có gì chán hơn một người phụ nữ hay một người đàn ông 100 phần trăm. Đối mặt với người đàn ông vạm vỡ, nghị lực hoặc một người phụ nữ ỏng ẹo, nhỏ nhắn, tôi sẽ tránh xa sự tẻ nhạt của họ. Người đàn ông và phụ nữ tôi quý trọng là những người có sự pha trộn những tính cách giữa nam và nữ. Một người đàn ông lực lưỡng kết hợp với những đặc điểm của phụ nữ như sáng suốt, trực giác, và sự dịu dàng chính là người đàn ông toàn vẹn; anh ấy là một người đàn ông rất thú vị, một người bạn tốt, một người yêu toàn diện. Một người phụ nữ sở hữu sự nam tính để biến sự sâu sắc và quả quyết của họ trở nên thực tế, hợp lý, tự lực, dễ hòa hợp—đây là người phụ nữ toàn vẹn. Nữ tính nơi người đàn ông chính là đường trong rượu. Nam tính nơi người phụ nữ chính là men bia trong bánh mì. Không có những thành phần này sẽ rất tẻ nhạt, không có hương vị hoặc mùi vị gì.” –Edna Ferber

IN PRAISE OF WOMEN

God’s greatest work of art, His crowning creation, was a woman. —D.B.B

This description of a virtuous woman, found in Proverbs chapter 31 and written nearly 3,000 years ago, bears some remarkable resemblances to many women today. The author was advising men on what to look for in a wife, so his praises are in that context, but the obvious implication is that these qualities are also to be found in single women. Some of the specific activities that he mentions have disappeared with the times—spinning thread and weaving by hand (verses 13 and 19), for example—and today many women spend more time in the workplace than the home, but this passage bears tribute to women’s timeless wisdom, intelligence, diligence, foresight, energy, industry, tenacity, compassion, and self-sacrificial love. Now, as then, she is the consummate multitasker. Some things never change.

10. A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.

11. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value.

12. She brings him good, not harm, all the days of her life.

13. She selects wool and flax and works with eager hands.

14. She is like the merchant ships, bringing her food from afar.

15. She gets up while it is still dark; she provides food for her family and portions for her servant girls.

16. She considers a field and buys it; out of her earnings she plants a vineyard.

17. She sets about her work vigorously; her arms are strong for her tasks.

18. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night.

19. In her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers.

20. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy.

21. When it snows, she has no fear for her household; for all of them are clothed in scarlet.

22. She makes coverings for her bed; she is clothed in fine linen and purple.

23. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land.

24. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes.

25. She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come.

26. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue.

27. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness.

28. Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her:

29. “Many women do noble things, but you surpass them all.”

30. Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.

31. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate.

—Proverbs 31:10–31

CA NGỢI PHỤ NỮ

Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của Thiên Chúa, tạo vật hoàn thiện của Ngài, chính là người phụ nữ. –D.B.B

Lời miêu tả về một phụ nữ đức hạnh được tìm thấy trong sách Châm ngôn chương 31 và được viết cách đây gần 3000 năm, nhắc đến vài điểm giống với rất nhiều phụ nữ ngày nay. Tác giả cho cánh đàn ông lời khuyên về những điều nên tìm kiếm nơi người vợ, vì thế ông dùng cách viết ca ngợi, nhưng hàm ý rất rõ ràng chính là những đức tính này cũng được tìm thấy nơi những phụ nữ độc thân. Một số những hoạt động tác giả đề cập đã biến mất trong thời đại ngày nay—chẳng hạn như: quay sợi và dệt bằng tay (câu 13 và 19)—và ngày nay, rất nhiều phụ nữ ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, nhưng đoạn văn này khen ngợi những đức tính muôn thưở của phụ nữ: yêu thương, hy sinh, thông hiểu, kiên trì, cần cù, nghị lực, nhìn xa thấy trước, chuyên cần, siêng năng, khôn ngoan. Nhờ đó, giờ đây, người phụ nữ là người tài ba đảm đương cùng lúc nhiều vai trò. Có những điều không bao giờ thay đổi.

10. Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.

11. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.

12. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng.

13. Nàng tìm kiến len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc.

14. Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về tận phương xa.

15. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn đứa ở.

16. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy; nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho.

17. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai.

18. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm.

19. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay.

20. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.

21. Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo.

22. Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng mặc toàn vải gai, vải tía.

23. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân.

24. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn.

25. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.

26. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.

27. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra.

28. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen:

29. “Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trổi trang gấp bội.”

30. Duyên dáng là giả trám sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.

31. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.

—Châm ngôn 31:10-31

APPRECIATION

A SPIRITUAL EXERCISE

Jesus taught “Do unto others as you would have them do unto you.”1 There are many ways to put this Golden Rule into practice; appreciation is one.

Think for a moment about your family, friends, colleagues, and acquaintances. Doesn’t it make your day when one of them says or does something to show they appreciate you?

Everyone benefits from appreciation. Here’s an exercise to strengthen your appreciation skills.

Pick three people that you interact with daily, and make it a goal to show appreciation to each of them at least once today. Be on the lookout for things that you genuinely admire about them or can thank or commend them for, and say or do something that tells them so. Take a moment at the end of the day to reflect on how it went. Did you meet your goal? What effect did it have on the recipients?

Repeat the exercise every day for a week, targeting some of the same people and some new ones as the week progresses. Make an effort to not choose only those people you like most or feel closest to. Even the most difficult people to get along with have some good qualities.

Showing appreciation will not only give the recipient a lift, it will also improve your own outlook by helping you view those around you more positively. It seems to be human nature to notice the bad more easily than the good, and it’s often relatively minor things that sour our relations, such as idiosyncrasies that we find irritating. By making a conscious effort to look for things to appreciate in others, focusing on the good will override human nature and make you a more positive person.

Appreciation is contagious. It may not happen overnight, but in time it will nearly always bring about a remarkable change in any home, workplace, or circle of friends.

Love and appreciation are to the heart what sunshine and water are to a flower.—D.B.B

Earthly loves can satisfy many of our needs, but only God’s love can make us truly complete. If you haven’t yet met the Lover of all lovers, Jesus, and received all He has to offer, you can right now by praying the following prayer.

Jesus, I want to know You personally and experience Your love, so I invite You to come into my heart. Thank You for dying for me, so I could be forgiven for my sins, find peace of heart and mind here and now, and receive God’s gift of eternal life. Amen.

1Matthew 7:12

BIẾT ƠN

BÀI LUYỆN TẬP TINH THẦN

Chúa Giê-su đã dạy: “Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng làm cho người ta.” (Mát-thêu 7:12) Có rất nhiều cách để áp dụng Quy Luật Vàng này; biết ơn chính là một trong số đó.

Hãy suy nghĩ đôi chút về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn quen biết. Chẳng phải bạn vui biết bao khi một trong số họ nói hoặc làm điều gì đó thể hiện lòng biết ơn của họ đối với bạn?

Mọi người đều được lợi từ lòng biết ơn. Dưới đây là bài luyện tập để tăng cường kỹ năng biết ơn của bạn.

Hãy chọn ba người mà bạn thường giao tiếp mỗi ngày, và đặt mục tiêu bày tỏ lòng biết ơn đến từng người ít nhất một lần trong ngày. Hãy nghĩ đến những việc bạn thật sự ngưỡng mộ họ và có thể cám ơn hoặc khen ngợi họ, và nói hoặc làm điều gì đó để họ có thể cảm nhận được. Dành ít thời gian vào cuối ngày để đánh giá lại. Bạn đã đạt được mục tiêu chưa? Ảnh hưởng của nó đối với người nhận như thế nào?

Lập lại bài luyện tập mỗi ngày trong suốt một tuần, nhắm đến cùng những người cũ, hoặc những người mới trong những tuần kế tiếp. Hãy cố gắng không chỉ chọn những người bạn thích nhất hoặc cảm thấy gần gũi nhất. Ngay cả những người khó gần cũng có những điểm tốt.

Bày tỏ lòng biết ơn không chỉ mang đến cho người nhận sự động viên, nhưng nó còn cải thiện cách nhìn của bạn thông qua việc giúp bạn nhìn những gì quanh bạn tích cực hơn. Thông thường thì con người thường dễ dàng chú ý đến điều xấu hơn là điều tốt, và những điều tương đối nhỏ nhặt thường làm căng thẳng những mối quan hệ của chúng ta, ví dụ như tính tình của ai đó khiến chúng ta khó chịu. Thông qua việc cố gắng chủ động tìm kiếm những điều tốt nơi ai đó để tỏ lòng biết ơn, chú ý đến điều tốt sẽ loại bỏ bản chất của con người và gúp bạn trở thành một người tích cực hơn.

Biết ơn có tính lan truyền. Nó không thể xảy ra trong một đêm, nhưng nó luôn mang đến sự thay đổi bất ngờ trong bất kỳ gia đình, nơi làm việc hoặc phạm vi bạn bè nào.

Tình yêu và lòng biết ơn đối với trái tim giống như ánh nắng và nước đối với hoa.—D.B.B

Tình yêu nơi thế gian có thể thỏa mãn nhiều thứ nhu cầu của chúng ta, nhưng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta trở nên thật sự toàn vẹn. Nếu bạn vẫn chưa gặp Người Yêu của tất cả người yêu, Đức Giê-su, và đón nhận tất cả những gì Ngài ban, bạn có thể có được ngay bây giờ bằng cách đọc lời nguyện sau.

Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Ngài và cảm nghiệm tình yêu của Ngài, vì thế con mời Ngài đến với trái tim của con. Tạ ơn Ngài đã chết cho con, nhờ thế con có thể được tha thứ mọi tội lỗi, tìm thấy bình an cho tâm hồn và tâm trí ngay lúc này, và nhận lấy mòn quà sự sống đời đời của Thiên Chúa. A-men.

FEEDING READING

Why men and women need each other

Companionship Genesis 2:18

Unity Genesis 2:24

Procreation Genesis 1:27–28

Intimacy Proverbs 5:18–19

Family Psalm 128:3

Success Ecclesiastes 4:9

Security Ecclesiastes 4:10

Comfort Ecclesiastes 4:11

Motivation Hebrews 10:24

Humility Philippians 2:3

Understanding Ephesians 4:32

Unselfishness Philippians 2:4

LƯƠNG THỰC CHO NGƯỜI ĐỌC

TẠI SAO NAM VÀ NỮ LẠI CẦN NHAU

Tình bạn bè Sáng thế 2:18

Sự hòa hợp Sáng thế 2:24

Sự sinh sôi Sáng thế 2:27-28

Sự thân mật Châm ngôn 5:18-19

Gia đình Thánh vịnh 128:3

Thành công Giảng viên 4:9

Sự an toàn Giảng viên 4:10

Sự an ủi Giảng viên 4:11

Sự thúc đẩy Do thái 10:24

Sự khiêm tốn Phi-líp-phê 2:3

Sự thông hiểu Ê-phê-sô 4:32

Sự không vị kỷ Phi-líp-phê 2:4

FROM JESUS WITH LOVE

MY LOVE FOR YOU

Have you ever thought about the word “love” and all it encompasses? There are many different kinds of love—many facets of love. There is the unconditional love that a mother feels for her children, and the love and respect that children feel for their parents.

There is the kinship love that brothers and sisters feel for each other, or the friendship love that you feel for your best friend. There is the love and appreciation that a student or athlete feels for his teacher or coach who helps him to become a better person or player.

There is a love that a man feels for a woman, which makes him want to marry her and live with her day in and day out and protect and provide for her. And there is the love that a woman has for a man, which makes her want to bear his children and love and care for their family.

My love for you is all this and more. My love for you is complete, for I am love. I give each person a measure of My love, but My love is immeasurable and limitless. I love you with a perfect and everlasting love that will never be taken away.

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Tình yêu của Ta dành cho con là trọn vẹn

Con có từng nghĩ đến từ “tình yêu” và tất cả những gì nó chứa đựng không? Có rất nhiều loại tình yêu—rất nhiều khía cạnh của tình yêu.

Tình yêu không điều kiện của người mẹ dành cho những đứa con của mình, tình yêu và lòng kính trọng mà những đứa con dành cho cha mẹ của mình.

Tình yêu ruột thịt anh chị em dành cho nhau, tình yêu bạn bè mà con dành cho người bạn tốt nhất của mình.

Tình yêu và lòng cảm kích một học sinh hoặc vận động viên dành cho người thầy hoặc huấn luyện viên giúp anh anh trở thành một người tốt hơn hoặc một vận động viên giỏi hơn.

Tình yêu người nam dành cho người nữ, tình yêu ấy khiến anh ấy muốn kết hôn và sống bên cô ấy mỗi ngày để bảo vệ và lo liệu cho cô ấy. Và tình yêu người nữ dành cho người nam, tình yêu ấy khiến người nữ muốn có những đứa con với người ấy, yêu thương và chăm lo gia đình của họ.

Tình yêu của Ta dành cho con bao gồm tất cả và còn hơn thế nữa. Tình yêu của Ta dành cho con là trọn vẹn vì Ta là tình yêu. Ta ban cho mỗi người chúng con một mức độ tình yêu của Ta, nhưng tình yêu của Ta không thể nào đong đếm được và là vô tận. Ta yêu con bằng tình yêu vĩnh cửu và hoàn hảo, tình yêu ấy không bao giờ bị lấy đi mất.