Christmas means love

PERSONALLY SPEAKING

Christmas is different things to different people.

For some it’s a time to enjoy family and friends, a time to love and be loved; for others it’s the loneliest time of the year.

For some it’s the warmth and security of hearth and home; for others it’s a stark reminder of all they don’t have and maybe never will.

For some people it’s the moneymaking opportunity of the year; for others it’s a seemingly inescapable financial disaster—a sinkhole of overspending that will take them months to climb out of.

For some it’s cause for deep reflection; for others it’s an occasion to party and forget it all.

For some it’s a chance to splurge on gifts for loved ones and to receive in kind; for others it’s a chance to give of themselves to needy strangers, expecting nothing in return.

For some it’s beautiful lights and colorful decorations—a brief once-a-year escape into a world where all is merry and bright; for others it’s hope in the promise that one day all wrongs will be made right and there will truly be “peace on earth, goodwill toward men.” (Luke 2:14).

For some it’s a jolly old man in a red suit and long white beard, saying “Ho, ho, ho!” and making children’s wishes come true; for others it’s a baby boy in a manger who will make God’s wish come true.

For us, Christmas is an opportunity to join millions around the world in celebrating Jesus’ birth and sharing His love with others. We hope that this booklet will help make this Christmas your happiest and most meaningful yet.

May God bless you and make you a blessing this Christmas season and throughout the coming year.

LỜI TÂM TÌNH

Giáng Sinh đối với mỗi người mỗi khác nhau.

Đối với một số người đó chính là thời gian vui vẻ với gia đình và bạn bè, thời gian để yêu và được yêu; đối với những người khác đó chính là thời gian cô đơn nhất trong năm.

Đối với một số người đó chính là sự ấm áp và an toàn bên lò sưởi và gia đình; với những người khác đó chính là một sự gợi nhớ thật buồn về tất cả những gì họ không có và có thể sẽ không bao giờ có được.

Đối với một số người đó chính là cơ hội kiếm tiền trong năm; với số khác dường như lại là một khủng hoảng về tài tình không thể thoát khỏi—một sự tiêu xài quá mức như cái hố sâu khiến họ mất nhiều tháng để trèo lên.

Đối với một số người đó chính là dịp để suy ngẫm sâu sắc; với những người khác đó chỉ là dịp tiệc tùng và quên hết tất cả.

Đối với một số người đó chính là cơ hội để phô trương ầm ỉ tặng quà và để được nhận lại; với số khác đó chính là cơ hội để dành tặng chính họ cho những người xa lạ trong hoàn cảnh khó khăn và chẳng mong nhận lại gì.

Đối với một số người đó chính là những món quà trang trí nhiều màu sắc và những ánh sáng hoa lệ—một chiếu thư một năm một lần để trốn vào trong một thế giới toàn những vui đùa và ánh sáng; với số khác đó lại là niềm hy vọng vào lời rằng một ngày nào đó tất cả những lỗi lầm sẽ được sửa chữa và thật sự có “hòa bình trên mặt đất, tin mừng đến với nhân loại” (Lu-ca 2:14).

Đối với một số người đó là ông già Nô-en vui vẻ trong bộ đồ đỏ, râu trắng bạt phơ cười “Ha, ha, ha!” và biến những điều ước của trẻ con thành sự thật; với những người khác đó là một hài nhi được sinh ra trong máng cỏ, Đấng làm cho điều ước của Đức Chúa trở thành sự thật.

Đối với chúng tôi, Giáng sinh chính là cơ hội để hiệp cùng hàng triệu người khắp thế giới kỷ niệm sự hạ sinh của Chúa Giê-su và chia sẻ tình yêu của Ngài với mọi người. Chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ giúp làm cho Giáng Sinh của bạn hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất.

Nguyện xin Chúa ban ơn lành cho bạn và làm bạn trở nên ơn lành trong mùa Giáng Sinh này và trong suốt một năm sắp tới.

CHRISTMAS IN THE HEART

He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree.
—Roy L. Smith

Christmas is not a date. It is a state of mind.
—Mary Ellen Chase

Christmas is the season for kindling the fire of hospitality in the hall, the genial flame of charity in the heart.
—Washington Irving

Blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love!
—Hamilton Wright Mabie

Love is what’s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen.
—Attributed to a seven-year-old named Bobby

Christmas is forever, not for just one day,
for loving, sharing, giving, are not to put away
like bells and lights and tinsel, in some box upon a shelf.
The good you do for others is good you do yourself.
—Norman Wesley Brooks, “Let Every Day Be Christmas”

Remember this December, that love weighs more than gold!
—Josephine Dodge Daskam Bacon

The joy of brightening other lives, bearing each others’ burdens, easing others’ loads, and supplanting empty hearts and lives with generous gifts becomes for us the magic of Christmas.
—W. C. Jones

Christmas takes place in the heart. It is opening our hearts to others, giving of our time and energy to others, forgiving when needed, and accepting others as they are, in our hearts. It’s doing for others what Jesus did for us. It’s letting God’s Spirit reign in our hearts, and giving His love preeminence in our relations with others.
—Robert Rider

Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts.
—Janice Maeditere

The spirit of Christmas fulfils the greatest hunger of mankind.
—Loring A. Schuler

Open your presents at Christmastime but be thankful year round for the gifts you receive.
—Lorinda Ruth Lowen

The message of Christmas is that the visible material world is bound to the invisible spiritual world.
—Author unknown

The earth has grown old with its burden of care, but at Christmas it always is young.
—Phillips Brooks

Let Christmas not become a thing
Merely of merchant’s trafficking,
Of tinsel, bell and holly wreath
And surface pleasure, but beneath
The childish glamour, let us find
Nourishment for soul and mind.
Let us follow kinder ways
Through our teeming human maze,
And help the age of peace to come
From a Dreamer’s martyrdom.
—Madeline Morse

GIÁNG SINH TRONG TÂM HỒN

Một người không có Giáng Sinh nơi tâm hồn sẽ không bao giờ tìm thấy nó phía dưới gốc cây.—Roy L. Smith

Giáng Sinh không phải là một ngày. Nó là một trạng thái tinh thần.
—Mary Ellen Chase

Giáng Sinh là dịp để nhóm lên ngọn lửa hiếu khách nơi gian phòng, ngọn lửa ân cần của lòng nhân hậu nơi trái tim.—Washington Irving

Phúc thay thời gian tất cả mọi người trên thế gian tham gia vào một âm mưu của tình yêu!
—Hamilton Wright Mabie

Tình yêu là điều ở lại trong căn phòng cùng với bạn nếu bạn dừng việc mở quà và lắng nghe.—Bé trai 7 tuổi tên Bobby

Giáng sinh là mãi mãi, không phải chỉ trong một ngày,
vì yêu thương, chia sẻ, cho đi không được cất đi
như những tiếng chuông, những bóng đèn và những dây kim tuyến, trong chiếc hộp để trên kệ.
Điều tốt lành bạn làm cho người khác chính là điều tốt lành bạn làm cho chính mình.—Norman Wesley Brooks, “Hãy để mỗi ngày là Giáng Sinh”

Hãy nhớ trong tháng 12, tình yêu cân nặng hơn cả vàng! —Josephine Dodge Daskam Bacon

Niềm vui của việc làm rạng rỡ cuộc sống của người khác, chia sẻ gánh nặng của nhau, làm giảm nhẹ gánh nặng của người khác, và lấp đầy những trái tim trống trải và những cuộc sống bằng những món quà hào phóng sẽ trở thành điều kỳ diệu của Giáng Sinh cho chúng ta.—W. C. Jones

Giáng Sinh diễn ra nơi tâm hồn. Nó mở tâm hồn của chúng ta với người khác, cho người khác thời gian và sức lực của chúng ta và chấp nhận người khác theo chính con người của họ nơi tâm hồn của chúng ta. Đó chính là làm cho người khác những gì Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta. Đó chính là để cho Thần Khí của Chúa ngự trị nơi tâm hồn của chúng ta, và đặt tình yêu của Ngài lên trên hết trong những mối quan hệ của chúng ta với tha nhân.
—Robert Rider

Giáng Sinh không chỉ là mở những món quà nhưng chính là rộng mở tâm hồn.
– Janice Maeditere

Tinh thần của Giáng Sinh đong đầy sự khao khát mãnh liệt nhất của nhân loại.
—Loring A. Schuler

Hãy mở những gói quà của bạn trong dịp Giáng sinh nhưng hãy luôn tạ ơn về những món quà bạn nhận suốt cả năm.
—Lorinda Ruth Lowen

Thông điệp của Giáng Sinh chính là thế giới vật chất hữu hình đang tiến về thế giới tinh thần vô hình.
—Không rõ tác giả

Thế giới đang trở nên già nua do những gánh nặng lo toan, nhưng Giáng Sinh luôn luôn tươi trẻ.—Phillips Brooks

Hãy đừng để Giáng sinh trở nên một thứ
Chỉ đơn thuần là sự bán buôn,
Những dây kim tuyến, chiếc chuông và vòng hoa
Và những niềm vui thoáng qua trên bề mặt, nhưng bên dưới
Vẻ đẹp quyến rũ ngô nghê, chúng ta hãy tìm
Nguồn nuôi dưỡng cho tâm hồn và tâm trí.
Hãy đi theo những đường lối yêu thương hơn
Len lõi qua mê cung nhân loại đông đúc
Và giúp cho nền hòa bình được ngự trị
Từ sự tử đạo của một Người Mộng Mơ.—Madeline Morse

THROUGH DARKNESS TO LIGHT

By Joanna Hanssen

It’s Christmas Eve. A month ago the sun disappeared below the horizon and will not be seen again until mid-January.

Norway at this time of year is not as dreary as you might think, though. The snow-covered landscape glistens from the light of the moon and stars, and the sun’s reflected rays dance across the night sky. The colors can take your breath away.

It has been incredibly beautiful and clear this year, and I’ve spent a lot of time at my big window that overlooks the ocean and islands. I’ve been fascinated by the special “blue light” that lingers around midday, and the enchanting effect of familiar objects seen in a different light, literally.

It’s only been four days since the winter solstice, but the change has been remarkable. Before, the colors were intense and dramatic—dark orange and red, deep purple, and navy. Now, they are pastels—pink, lavender, and pale cyan. It won’t be long before the sun peeks over the horizon.

The darkest hour is just before dawn, and we have waited for the light in more ways than one. As the tilt of Earth on its axis has hidden the sun from us for a time, our sinful human nature hid God’s face from us (Isaiah 59:2). But when Jesus was born, a new age dawned. God shined the light of His love and truth on the world, bringing new hope, new life, and new beginnings to all who receive Him.

Happy Christmas! Happy new start!

ĐI QUA BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG

Joanna Hanssen

Giờ là Vọng Giáng Sinh. Một tháng trước, mặt trời biến dạng phía sau chân trời và sẽ không ló dạng cho đến tận giữa tháng một.

Tuy nhiên, ở Na-uy vào thời điểm này của năm không ảm đạm như bạn nghĩ. Khung cảnh tuyết phủ đầy lấp lánh bởi ánh sáng của trăng và sao, và những tia sáng phản chiếu của mặt trời nhảy múa khắp bầu trời đêm. Những màu sắc có thể khiến bạn phải nín thở.

Năm nay, bầu trời thật đẹp và trong, và tôi đã dành rất nhiều thời gian bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đại dương và những hòn đảo. Ngất ngây trước “ánh sáng xanh” đặc biệt le lói khoảng vào giữa trưa, và hiệu ứng thú vị của những vật thể tương tự nhau được nhìn thấy dưới một ánh sáng khác.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đông chí, nhưng sự thay đổi là rất đáng kể. Trước đó, màu sắc rất ấn tượng và đậm—đỏ và cam đậm, tím đậm, màu xanh hải quân. Giờ đây, chỉ còn những màu nhạt—hồng, màu tím của hoa oải hương, màu xanh nhạt. Không bao lâu nữa mặt trời sẽ ló rạng nơi chân trời.

Những giờ khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, và chúng tôi chờ đợi ánh sáng theo nhiều cách khác nhau. Như độ nghiêng của Trái Đất trên đường xích đạo che chúng tôi khỏi mặt trời, bản chất tội lỗi của con người che chúng ta không nhìn thấy mặt Chúa (I-sai-a 59:2). Nhưng khi Chúa Giê-su được sinh ra, một kỷ nguyên mới được mở ra. Chúa chiếu soi ánh sáng tình yêu và chân lý của Ngài trên thế giới, mang đến niềm hy vọng mới, cuộc sống mới và những khởi đầu mới cho tất cả những ai đón nhận Ngài.

Chúc mừng Giáng Sinh! Chúc mừng sự khởi đầu mới!

Jesus, The Light

The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined.—Isaiah 9:2

Arise, shine; for your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you. The sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall the moon give light to you; but the Lord will be to you an everlasting light, and your God your glory.

—Isaiah 60:1,19

In Him [Jesus] was life, and the life was the light of men.—John 1:4

I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.—Jesus, John 8:12

CHÚA GIÊ-SU, NGUỒN ÁNH SÁNG

Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.—I-sai-a 9:1

Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi: Đức Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của người là Chúa ngươi thờ.

—I-sai-a 60:1, 19

Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.—Gio-an 1:4

Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.—Chúa Giê-su, Gio-an 8:12

GIVING TO JESUS

By Lily Neve

Three years ago, I began writing Christmas cards to Jesus—or rather, birthday cards.

I got the idea after reading an article about giving birthday gifts to Jesus, either directly or indirectly. Examples included the gift of praise for His love and unfailing care, the gift of faith, and gifts to others of service, kindness, forgiveness, and a listening ear.

The list got me thinking. What did Jesus most want from me? What could I give Him for His birthday that would mean the most to Him?

When the time came to send my Christmas cards, I picked up my pen and wrote one to Jesus.

Dear Jesus, I began. Happy Birthday! …

Some of the things I pledged to Jesus these past Christmases were probably one-time acts. Others were things I wanted to continue to do in the coming year or indefinitely. None cost money, but most cost time or involved small sacrifices. All, I believe, will have eternal benefits.

Last year I wrote my birthday card to Jesus on December 12. My plan was to give Jesus a different gift each day leading up to Christmas Eve.

In case you’re curious, my gift list this year includes:

Faith: turning my worries and fears over to God, and trusting that His plan for my life will work out for the best

Love: loving some folks who have seemed unlovable lately

Forgiveness: forgiving a certain person who doesn’t even realize she hurt me

Encouragement: finding the best in others and commending them for those qualities

Support: doing whatever I can to help others reach their full potential

Prayer: praying for friends and family throughout the coming year

My prayer is that these gifts will continue to have positive effects long after Christmas is past.

DÂNG CHÚA GIÊ-SU

Lily Neve

Cách đây ba năm, tôi bắt đầu viết thiệp Giáng Sinh gửi Chúa Giê-su—hoặc nói đúng hơn là những tấm thiệp sinh nhật.

Tôi có ý tưởng ấy sau khi đọc một bài viết nói về việc tặng những món quà sinh nhật cho Chúa Giê-su, trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như món quà ca ngợi tình yêu và sự chăm sóc không ngơi nghỉ của Ngài, món quà lòng tin, và những món quà của sự phục vụ, sự tử tế, sự tha thứ và đôi tai biết lắng nghe để tặng cho người khác.

Bảng liệt kê khiến tôi suy nghĩ. Chúa Giê-su muốn điều gì nhất nơi tôi? Tôi có thể tặng thứ gì có ý nghĩa với Ngài nhất vào ngày sinh nhật của Ngài đây?

Khi đã đến lúc gửi những tấm thiệp Giáng Sinh, tôi cầm viết lên và viết một tấm thiệp cho Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su yêu dấu, tôi bắt đầu. Chúc mừng sinh nhật!…

Một số những điều tôi xin Chúa Giê-su vào những Giáng Sinh trước đều là những việc một lần. Những điều khác là những việc tôi muốn tiếp tục làm trong năm tiếp theo hoặc vẫn còn mập mờ. Không tốn tiền bạc, nhưng tốn nhất là thời gian và những hy sinh nhỏ. Tôi tin tưởng tất cả đều có những lợi ích vĩnh cửu.

Năm ngoái, tôi viết thiệp sinh nhật gửi Chúa Giê-su vào ngày 12 tháng 12. Tôi dự định tặng Chúa Giê-su một món quà khác mỗi ngày cho đến tận Vọng Giáng Sinh.

Nếu bạn tò mò, danh sách quà năm nay của tôi bao gồm:

Lòng tin: dâng mọi lo lắng và sợ hãi của tôi cho Chúa, và tin tưởng rằng kế hoạch của Ngài dành cho cuộc sống của tôi sẽ diễn ra theo cách tốt nhất

Tình yêu: yêu thương những người khó thương

Tha thứ: tha thứ ai đó dường như không hề biết họ đã làm tổn thương tôi

Sự động viên: tìm những điều tốt nhất nơi người khác và khen ngợi họ về những điều đó

Sự nâng đỡ: làm bất cứ điều gì có thể để giúp những người khác phát huy hết tiềm năng của họ

Lời cầu nguyện: cầu nguyện cho những người bạn và gia đình trong suốt một năm sắp đến

Lời cầu nguyện của tôi chính là làm cho những món quà này sẽ tiếp tục có những tác động tích cực dài lâu cả sau khi Giáng Sinh qua đi.

Let us remember that the Christmas heart is a giving heart, a wide open heart that thinks of others first. The birth of the baby Jesus stands as the most significant event in all history, because it has meant the pouring into a sick world of the healing medicine of love which has transformed all manner of hearts for almost two thousand years. Underneath all the bulging bundles is this beating Christmas heart.—George Matthew Adams (1878–1962)

Chúng ta hãy nhớ rằng điều cốt lõi của Giáng Sinh chính là một tâm hồn biết cho đi, một con tim rộng mở biết nghĩ đến tha nhân trước tiên. Sự hạ sinh của hài nhi Giê-su chính là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử, bởi vì nó tuôn đổ xuống trong thế gian bệnh tật liều thuốc tình yêu chữa lành làm biến đổi tất cả mọi con tim suốt gần 2000 năm. Bên dưới tất cả những gói quà to chính là trái tim Giáng Sinh đang đập.—George Matthew Adams (1878-1962)

Can you spare some love?

By Evelyn Sichrovsky

Last Christmas a doctor invited my family to perform a show for about a dozen of his elderly patients.

As it turned out, only five were well enough to attend. It was the smallest audience we had ever performed for, but the beautiful smiles on those wrinkled faces made it worth the time and effort. Afterwards, we visited a few more frail seniors in their homes. One woman with a walker greeted us outside and led us into her dark little house, where I sat with her on her bed and we sang Christmas carols together in the local dialect.

When we left, she waved through her one small window and gave us a smile that brought tears to my eyes. As we drove home, I thought about her and the others—alone, poor, ill, yearning for love—and my own problems seemed petty. It’s Christmastime again, and I’m reminded that there are millions like that woman. Can you spare a little love for one near you?

BẠN CÓ THỂ DÀNH THÊM TÌNH YÊU KHÔNG?

Evelyn Sichrovsky

Giáng Sinh năm ngoái, một bác sĩ mời gia đình tôi biểu diễn văn nghệ cho khoảng hơn mười bệnh nhân lớn tuổi của ông.

Đến cuối cùng, chỉ có năm người khỏe để đến tham dự. Đó là số lượng khán giả ít nhất mà chúng tôi từng biểu diễn, nhưng những nụ cười rạng ngời trên những khuôn mặt đầy nếp nhăn khiến cho thời gian và nổ lực bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, chúng tôi đến thăm một vài người già yếu trong gia đình của họ. Một bà với khung xe tập đi đón chúng tôi từ bên ngoài và dẫn chúng tôi và trong căn nhỏ nhỏ tối tăm của bà, nơi chúng tôi ngồi cùng với bà trên chiếc giường và cùng nhau hát những bái hát Giáng Sinh bằng tiếng địa phương.

Khi rời khỏi, bà vẫy tay từ bên trong chiếc cửa sổ nhỏ và nở nụ cười khiến tôi rơi nước mắt. Trong lúc lái xe về nhà, tôi nghĩ về những người khác—cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật, và khao khát tình yêu thương—và những khó khăn của bản thân tôi thật vặt vãnh. Lại một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại đến, và tôi được nhắc nhớ rằng có hàng triệu người giống như người bà kia. Bạn có thể dành một ít tình yêu cho ai đó đang gần bên bạn không?

Portrait of Love

Adapted from Virginia Brandt Berg

The Christmas season is here again. Christmas decorations are up in the streets and shopping areas, Christmas music fills the air, and store windows are filled with Christmas displays and gift ideas.

As I stood in front of one store window and watched a band of animated elves dance and play on little tin horns, I wondered what such a scene had to do with Christmas, the birthday of Jesus, God’s Son. Why had the store chosen elves over a nativity scene?

Then it struck me: many people fantasize about Santa Claus and elves because they find it hard to believe the Christmas story. Why would God choose to reveal Himself to us in human form? That seems irrational, illogical, but that’s exactly what God did. When God wanted to manifest His infinite love for us, He sent it in a tiny baby, who in manhood would teach us God’s ways and lead us back to Him. That is a deep and wonderful truth—and something we can really celebrate.

CHÂN DUNG TÌNH YÊU

Phỏng theo bài viết của Virginia Brandt Berg

Mùa Giáng Sinh lại đến. Những đồ vật trang trí Giáng Sinh được treo đầy trên đường phố và những khu vực mua sắm, không khí Giáng Sinh ngập tràn khắp không trung, và những ô cửa tiệm trưng đầy những vật trưng bày Giáng Sinh và những ý tưởng về quà tặng.

Khi tôi đứng trước một trong những ô cửa tiệm và nhìn bộ đồ chơi gồm những bức tượng chú lùn nhảy và chơi những chiếc kèn thiếc nhỏ, tôi tự hỏi cảnh ấy có liên quan gì đến Giáng Sinh, ngày sinh nhật của Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa. Tại sao cửa tiệm lại chọn những chú lùn thay cho hoạt cảnh Giáng Sinh?

Tôi chợt nhớ ra: rất nhiều người thích thú với ông già Nô-en và những chú lùn bởi vì họ thấy thật khó để tin câu chuyện Giáng Sinh. Tại sao Đức Chúa lại lựa chọn bày tỏ Chính Ngài cho chúng ta dưới hình hài một người phàm? Điều ấy nghe tưởng chừng thật phi lý, nhưng đó chính xác là những gì Đức Chúa đã làm. Ngài muốn bày tỏ tình yêu không bờ bến của Ngài dành cho chúng ta, Ngài đã gửi tình yêu ấy vào trong một hài nhi bé bỏng, Đấng mà trong suốt thời gian làm người đã dạy cho chúng ta đường lối của Chúa và dẫn chúng ta trở lại với Người. Đó chính là một chân lý tuyệt vời và sâu sắc—và điều chúng ta có thể thật sự tưởng niệm.

THE ULTIMATE CHRISTMAS GIFT

Adapted from D.B.B

The Bible tells us, “God is Spirit” (John 4:24) and “God is love”( 1 John 4:8). He is the great Spirit of Love who created you and me, this beautiful world, and the entire universe. Then, to show us His love and to help us understand Him, He sent us His Son, Jesus Christ, in the form of a man.

Although He was predestined to be the King of kings, Jesus was not born in a palace. Instead, He was born on the dirty floor of a barn and laid to sleep in the animals’ feed trough (Luke 2:7). His arrival received no official recognition from the rich and powerful of His day. Instead, He was visited by a few poor shepherds who had heard the news from a band of angels. “There is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men!” (Luke 2:8–14).

When Jesus began His life’s work at the age of 30, He not only preached His message, but He lived it among the common people, as one of them. He ministered to their spiritual needs, but also spent a great deal of time tending to their physical needs, healing them when they were sick and feeding them when they were hungry. He loved without partiality, even at the cost of His reputation (Philippians 2:7). He befriended drunks, prostitutes, and sinners, the outcasts and downtrodden, and proved that no one was beyond the reach of God’s love and forgiveness. Salvation was so simple, He said, that all it took was the faith of a little child (Matthew 18:3). And right living came down to just two things: loving God, and loving our neighbors as ourselves (Matthew 22:37–39).

In Jesus, God shared His love with the whole world. But He also loves each of us individually. God loves you so much that He gave the most cherished thing He had, His only Son, so you could have everlasting life (John 3:16).

MÓN QUÀ GIÁNG SINH TỐT NHẤT

phỏng theo bài viết của D.B.B

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Chúa là Thần Khí” (Gio-an 4:24) và “Chúa là tình yêu” (1 Gio-an 4:8). Ngài chính là Thần Khí của tình yêu, Đấng tạo nên bạn và tôi, thế giới tuyệt đẹp này, và toàn thể vũ trụ. Vì thế, để tỏ rõ cho chúng ta tình yêu của Người và giúp chúng ta hiểu Người, Người đã gửi Con của Người, Chúa Giê-su Cứu Thế, dưới hình hài một người phàm.

Là Vua các Vua, nhưng Chúa Giê-su không được sinh ra trong lâu đài. Thay vào đó, Ngài được sinh ra trên nền đất dơ bẩn của hang bò và được đặt nằm trong máng ăn gia súc. Sự ngự đến của Ngài không được sự công nhận một cách trịnh trọng bởi những người giàu có và quyền lực vào thời của Ngài. Thay vào đó, Ngài được viếng thăm bởi những mục đồng nghèo khó, những người đã nghe tin tức được loan báo bởi đội binh thiên thần. “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã được sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đức Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” (Lu-ca 2:8-14).

Khi Chúa Giê-su bắt đầu công việc của Ngài ở tuổi 30. Ngài không chỉ rao giảng, nhưng Ngài sống giữa những người bình thường, như một trong số họ. Ngài không chỉ chăm sóc những nhu cầu tinh thần của họ, nhưng còn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc những nhu cầu về thể lý của họ, chữa lành họ khỏi bệnh tật và cho người đói ăn. Ngài yêu một cách không thiên vị, ngay cả phải trả giá bằng chính danh tiếng của Ngài (Phi-líp-phê 2:7). Ngài kết bạn với những kẻ chè chén, gái điếm và những người tội lỗi, những người bơ vơ và những người bị áp bức và cho thấy không ai là không thể chạm tới tình yêu và ơn tha thứ của Chúa. Ngài nói, Ơn Cứu Độ rất đơn giản, tất cả những gì cần chính là niềm tin của một đứa trẻ (Mát-thêu 18:3). Và việc sống đúng chỉ tóm gọn trong hai điều duy nhất: yêu Chúa và yêu tha nhân như chính mình (Mát-thêu 22:37-39).

Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa chia sẻ tình yêu của Người với toàn thế giới. Nhưng Ngài cũng yêu thương mỗi người chúng ta một cách thật riêng tư. Thiên Chúa quá yêu bạn đến nỗi đã tặng ban Con Một Duy Nhất của Người, để bạn có thể có được sự sống đời đời (Gio-an 3:16).

Would you like to know beyond a shadow of a doubt if Jesus Christ really is the Son of God and the way of salvation? You can. All you have to do is ask Him to come into your heart. You can do that this very moment by praying this prayer:

Jesus, thank You for coming into my world so I can experience the Father’s love and forgiveness. I open my heart and invite You in. Amen.

Bạn có muốn biết chắc rằng Chúa Giê-su có phải là Con Thiên Chúa và là con đường dẫn đến sự cứu độ không? Bạn có thể. Tất cả những gì bạn làm là xin Ngài đến trong trái tim của bạn. Bạn có thể cầu nguyện ngay lời nguyện sau:

Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Ngài đã đến trong thế giới của con, nhờ đó, con có thể cảm nghiệm tình yêu và ơn tha thứ của Cha Ngài. Con xin mở rộng tâm hồn con và mời Ngài vào. A-men.

THE CHRISTMAS BUTTERFLY

By Lynn Matsumoto

“Let’s have a Christmas party on Christmas Eve,” Yoko Takahashi suggested to her husband one December morning. “I’m sure the children would enjoy it.” Koichi didn’t answer. He just said he would be home late and left for work.

December was usually the most stressful month at his company, and it was especially so this year with the sluggish economy. He wondered if he would be laid off someday, like so many others. Just two days earlier, he had attended a farewell party for one of his colleagues.

The shopping streets in Tokyo were gorgeously decorated with bright lights and glistening Christmas trees, but the passengers crowding onto the early-morning commuter train looked tired, even though their day was just starting.

Koichi couldn’t shake his anxious thoughts. What would happen if I were laid off? We wouldn’t be able to make the mortgage payments on our home. Our kids are still very young. …

When he reached his office, he turned on his computer, plunged into his email, and quickly became occupied with the day’s work.

Around three o’clock that afternoon, his phone rang. It was the police. “Mr. Takahashi? Your wife was involved in a traffic accident. She is being taken to the nearest hospital. I’m so sorry.”

Koichi jumped from his chair. “I don’t believe it! It must be a mistake!” he cried. He kept telling himself this as he made his way to the hospital. She was perfectly healthy and whole this morning!

At the hospital, he found Yoko wrapped in bandages and connected to machines. Her car had been hit by a truck that ran a red light, he was told. She was in a coma and had a broken arm.

“We’re doing everything we can for your wife. But we don’t know if she will make it. Even if she regains consciousness, she will suffer serious aftereffects,” a doctor told Koichi.

After gazing at his wife for a long time, Koichi wandered out of the hospital. Without realizing it, he was talking aloud to his wife. “Don’t leave us! The kids need you! When you recover, let’s do all the things we wanted to do together!” Passers-by looked at him and wondered what was going on. He didn’t care.

Then he remembered that Yoko had recently started reading the Bible. He had flipped through it a few times and had to admit that there were some good things in it, but he still thought that religion was for those who either had too much leisure time or were weak in character. Rather than delve into religion, he reasoned, they should work harder and contribute more to their companies or society.

But now he couldn’t stop thinking about God. I wonder if God exists. I wonder if He would answer my prayer. But it wouldn’t make any sense to pray if He doesn’t exist.

Still, he couldn’t shake the urge. Yoko would want me to.

Finally Koichi prayed sincerely from his heart, “Dear God, if You exist, please spare Yoko’s life.”

Just then, a butterfly fluttered by in front of Koichi. On its vivid purple wings were white and light-blue designs. Though Koichi had often hunted for butterflies and other insects as a child, he’d never seen such a beautiful butterfly—and in December!

He felt this butterfly had been sent as a sign. In his mind was a distinct message: Your prayer is answered! Your wife will be well! To his surprise, Koichi felt warmth and peace flood his heart.

Five days later, when Koichi entered the ward for his daily visit, a doctor approached him. “Your wife has regained consciousness. It’s unexplainable! We found no damage to her brain.”

Koichi rushed into Yoko’s room. Yoko smiled and greeted him in a weak voice. He told her to not try to talk, but she couldn’t hold it in.

“I was in a beautiful field of flowers, and a lovely butterfly was flying around me. I felt so happy. Then there was Jesus. He told me that it was not yet my time to die—that I needed to go back and take care of my family.”

Yoko was discharged from the hospital a few days before Christmas.

On Christmas Eve Koichi hurried home from work, carrying gifts for his family. Yoko, her arm still in a cast, was with their children in the living room.

“Let’s sing ‘Silent Night’ together! Christmas is the day Jesus, God’s only Son, was born,” Yoko said.

Then Koichi noticed a new ornament near the top of the tree. It was just like the butterfly he had seen outside the hospital. Why is that here? Butterflies have nothing to do with Christmas—or do they? But he didn’t think about it long, engulfed as he was in happiness and gratitude for his wife’s miraculous recovery.

Yes, God exists. God, who has such a big, warm heart, has answered my prayer.

bươm bướm giáng sinh

Lynn Matsumoto

“Hãy tổ chức tiệc Giáng Sinh vào đêm Vọng Giáng Sinh nhé,” Yoko Takahashi đề nghị với ông xã vào một ngày tháng mười hai. “Em chắc là mấy đứa nhỏ sẽ thích lắm”. Koichi không trả lời. Anh chỉ nói mình sẽ về nhà muộn và đi làm.

Tháng mười hai thường là tháng căng thẳng nhất tại công ty, và đặc biệt năm nay, nền kinh tế khó khăn. Anh tự hỏi liệu không biết ngày nào đó mình có bị cho thôi việc như những người khác không. Chỉ cách đây hai ngày, anh đã tham dự buổi tiệc chia tay một trong những người đồng nghiệp của anh.

Những con đường phố mua sắm ở Tokyo được trang trí lộng lẫy với những bóng đèn rực rỡ và những cây thông Giáng Sinh lấp lánh, nhưng đám đông người đi làm bước lên chiếc xe lửa vào buổi sáng sớm với vẻ mệt mỏi, ngay cả khi một ngày của họ chỉ mới bắt đầu.

Koichi không thể xua tan những suy nghĩ lo lắng. Sẽ như thế nào nếu mình bị cho thôi việc? Chúng ta sẽ không thể trả nợ vay mua nhà. Con cái chúng ta vẫn còn nhỏ. …

Khi đến văn phòng làm việc, anh bật máy vi tính lên, lao vào những bức thư điện tử, và nhanh chóng bận rộn với công việc hằng ngày.

Khoảng ba giờ trưa hôm ấy, điện thoại reng. Cuộc điện thoại từ một cảnh sát. “Ông Takahashi phải không?” Vợ ông bị tai nạn giao thông. Bà ấy được đưa đến bệnh viện gần nhất. Tôi rất tiếc.”

Koichi nhảy ra khỏi ghế. “Tôi không tin! Đó chỉ là sự nhầm lẫn!” anh khóc. Anh không ngừng tự nói với mình trên đường đến bệnh viện. Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh lúc sáng nay!

Tới bệnh viện, anh nhìn thấy Yoko được băng bó và nối với những chiếc máy. Anh ấy được mọi người cho biết chiếc xe của vợ anh bị đụng bởi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ. Cô ấy bị hôn mê và gãy tay.

“Chúng tôi làm mọi thứ có thể. Nhưng chúng tôi không biết bà nhà có thể qua được không. Cho dù bà nhà tỉnh lại, bà cũng sẽ chịu nhiều tác động về sau rất nghiêm trọng,” vị bác sĩ nói với Koichi.

Sau khi nhìn chằm chằm vợ một hồi lâu, Koichi thẩn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Không hề biết mình đang nói to với vợ mình. “Đừng rời bỏ bố con anh! Các con cần em! Khi em khỏe lại, hãy cùng làm tất cả những gì chúng ta muốn làm cùng với nhau!” Những người đi qua nhìn anh và tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra. Anh ta không quan tâm.

Sau đó, anh chợt nhớ rằng dạo gần đây, Yoko bắt đầu đọc Kinh Thánh. Anh ta đã lật qua lật lại vài lần và phải thừa nhận rằng trong đó có một vài điều tốt, nhưng anh vẫn nghĩ tôn giáo ấy dành cho những người hoặc là có quá nhiều thời gian rãnh rỗi hoặc tính cách yếu đuối. Anh ta lập luận, thay vì tìm tòi về tôn giáo, họ nên làm việc chăm chỉ hơn và đóng góp nhiều hơn cho công ty của họ và cho xã hội.

Nhưng giờ đây, anh không thể ngừng suy nghĩ về Chúa. Liệu Chúa có tồn tại không? Tôi tự hỏi không biết Ngài có đáp trả lời cầu nguyện của tôi không? Nhưng cầu nguyện chẳng có ích gì nếu Ngài không tồn tại.

Nhưng anh không thể xua tan sự thôi thúc. Yoko muốn tôi làm thế.

Cuối cùng, Koichi thành tâm hết lòng cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Ngài tồn tại, xin hãy cứu lấy mạng sống của Yoko.”

Ngay sau đó, một con bươm bướm vẫy cánh ngay trước mặt Koichi. Trên những chiếc cánh rực rỡ màu tía là những hoa văn màu trắng và xanh nhạt. Mặc dù Koichi thường bắt bướm và những loại côn trùng khác khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy một con bướm đẹp đến thế—vào tháng mười hai!

Anh ta cảm nhận rằng con bướm này được gửi đến như một dấu chỉ. Trong tâm trí anh xuất hiện một thông điệp rõ ràng. Lời cầu nguyện của con đã được đáp trả! Vợ của con sẽ khỏe lại! Koichi ngạc nhiên khi cảm thấy sự ấm áp và bình an nơi tâm hồn.

Năm ngày sau, khi Koichi bước vào phòng thăm bệnh như mọi ngày, một vị bác sĩ tiến về phía anh. “Vợ anh đã tỉnh lại. Thật không thể giải thích được. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ tổn thương nào ở não của cô ấy.”

Koichi chạy vào phòng bệnh của Yoko. Yoko mỉm cười và chào anh bằng giọng còn yếu. Anh bảo cô đừng cố gắng nói chuyện, nhưng cô không thể không nói.

“Một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, và một con bươm bướm rất đẹp bay quanh em. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Và có cả Chúa Giê-su. Ngài nói với em rằng em chưa thể chết—rằng em cần phải trở về và chăm sóc gia đình của mình.”

Yoko được xuất viện vài ngày trước Giáng Sinh.

Vào ngày Vọng Giáng Sinh, Koichi vội vã về nhà từ nơi làm việc, mang quà về cho gia đình. Yoko, với đôi tay vẫn còn bó bột, đang ở cùng những đứa trẻ trong phòng khách.

“Hãy cùng hát ‘Đêm Thanh Bình’ nào! Giáng Sinh chính là ngày Chúa Giê-su, Con Một của Thiên Chúa, được sinh ra,” Yoko nói.

Sau đó, Koichi nhận thấy một vật trang trí mới gần trên đỉnh cây thông. Giống như con bươm bướm mà anh đã nhìn thấy bên ngoài bệnh viện. Tại sao lại treo ở đây? Bươm bướm chẳng có liên quan gì đến Giáng Sinh cả—hay chúng có liên quan nhỉ? Nhưng anh ta chẳng có thời gian để suy nghĩ tiếp, ngập tràn trong hạnh phúc và niềm biết ơn vì sự hồi phục một cách lạ lùng của vợ.

Đúng vậy, Thiên Chúa tồn tại. Thiên Chúa, Đấng có một trái tim bao dung và ấm áp, đã đáp trả lời cầu nguyện của tôi.

THE BARRIER

By Sonia Purkiss

“Wait up!” a girl called out from behind me. It was a cold, rainy winter morning in Taiwan. As I turned around, a petite girl about my age ran up and said, “I thought all foreigners returned to their home countries at Christmas. You won’t find it the same here.”

“I know,” I replied, “but I am a volunteer worker here. I can’t afford to return home this Christmas. I do have friends here, though, so I will be okay. I also have Jesus, who is with me no matter where I am.”

“I have heard of your Jesus,” the girl said. “I am Buddhist, and so is everyone else in my family. I once met a missionary who tried to convert me to your religion, but it sounded too complicated. I had too many questions that he couldn’t answer.”

Your Jesus! Your religion! I was always being met with this barrier. It was always “your religion” and “my religion.” Not only that, but these people whom I had grown to love seemed to delight in finding new ways to challenge me. It wasn’t that they didn’t care to listen to what I had to say—they listened patiently and respectfully—but I needed to find the key, some way of showing them that finding Jesus wasn’t complicated. Suddenly I had the same overwhelming desire that I often have when I meet someone new—the desire to show her that Jesus was not just a religion, that He was real, and that He loved her.

Then it dawned on me. Christmas! That’s it! Tell her the story of Christmas!

I invited her for a cup of coffee, and we went to a small caf. There I told her the story of Jesus and how He came to earth to set an example of how to love one another. I also explained how His death on the cross made it possible for us to have eternal life. We must have talked for an hour or two. She’d ask a question, and I’d try to explain, using examples from the Bible and life. She listened, but still looked skeptical. It was clear that I wasn’t getting through.

It got late, and we both needed to get home. As we headed for the train station, her questions kept coming. She was sincerely searching for truth and open to hearing about Jesus. How could I make Him real to her?

It started raining, and she cried out, “Oh, no!”

“What’s wrong?” I asked.

“I forgot my umbrella in the shop I was in before I met you. What am I to do? And it wasn’t even mine. I’d borrowed it.”

Without thinking I told her, “Here, take mine. I have another one at home.”

She looked surprised, but thanked me and took it.

We kept talking until we reached the train station, where I gave her a tract that spoke of Jesus’ love for her. “Think about our conversation,” I told her, “and if you decide that you’d like to accept Jesus into your life, all you need to do is pray the short prayer on the back of the tract.”

“We talked a lot today,” she said. “Thank you for listening to me and for patiently answering my questions. Thank you for telling me the story of Christmas and about Jesus. I felt sorry for wasting your time, as you still hadn’t convinced me. …”

Not surprising! I thought, as I had sensed how she felt.

“But now,” she went on, “I think I understand what you have been trying to tell me. You see, what convinced me was not what you said, but what you did.”

I couldn’t imagine what I could have done. We’d only sat and talked, then walked and talked some more. “What was that?” I asked.

“You gave me your umbrella. Without hesitation, without a second thought, you just gave it to me, a complete stranger until just a little while ago. If the gift you say Jesus wants to give me is even more powerful than what I felt when you gave me your umbrella, then I will definitely pray that prayer.”

My train arrived, and tears filled my eyes as we hugged. She looked happy. I was elated.

As I sat in the train going home, I realized that the barrier I had so often wondered about had actually come down 2000 years ago, when Jesus came to earth. He didn’t just talk about love, He showed love; He was love. It’s so simple, I thought. I gave her an umbrella, and that simple gesture opened her understanding to the fact that Jesus’ love is a gift.

“Lord,” I quietly prayed, “this Christmas and always, help me to follow closely in Your footsteps, so my actions will speak more loudly than my words.”

chướng ngại vật

Sonia Purkiss

“Đợi đã!” một cô gái gọi tôi từ phía sau. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng mùa đông trời mưa giá rét ở Đài Loan. Khi tôi quay lại, một cô gái nhỏ nhắn trạt tuổi tôi chạy đến và nói: “Tôi nghĩ tất cả người nước ngoài đều trở về nước vào Giáng Sinh. Giáng Sinh ở đây khác với ở nước ngoài.”

Tôi trả lời: “Tôi biết, nhưng tôi là một tình nguyện viên làm việc ở đây. Tôi không có tiền để về nhà vào dịp Giáng Sinh. Nhưng tôi có bạn bè ở đây, vì thế tôi vẫn ổn. Tôi còn có Chúa Giê-su, Đấng ở bên tôi cho dù tôi ở bất cứ nơi đâu.”

“Tôi có nghe nói về Chúa Giê-su của bạn,” cô gái nói. “Nhưng tôi theo đạo Phật, và mọi người trong gia đình tôi cũng thế. Một lần nọ, tôi có gặp một người truyền giáo cố thay đổi tín ngưỡng của tôi, nhưng nghe có vẻ quá phức tạp. Tôi có quá nhiều câu hỏi mà ông ta không thể trả lời.”

Chúa Giê-su của bạn! Tôn giáo của bạn! Tôi luôn gặp phải chướng ngại vật này. Luôn luôn là “tôn giáo của bạn” và “tôn giáo của tôi.” Không chỉ thế, nhưng những người mà tôi yêu thương dường như thấy vui khi tìm thấy những cách mới để thách thức tôi. Không phải họ không chú tâm lắng nghe những gì tôi nói—họ lắng nghe một cách kiên nhẫn và tôn trọng—nhưng tôi cần tìm ra điểm then chốt, cách nào đó để chứng tỏ cho họ thấy rằng việc tìm thấy Chúa Giê-su không hề phức tạp. Bỗng nhiên tôi có được một ao ước mãnh liệt giống như tôi thường có mỗi khi gặp được một người mới—ao ước muốn chứng tỏ cho cô ấy thấy Chúa Giê-su không phải chỉ là một tôn giáo, rằng Ngài thật, và rằng Ngài yêu cô ta.

Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Giáng Sinh! Đúng rồi! Kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Giáng Sinh!

Tôi mời cô ấy uống cà-phê, và chúng tôi bước vào một quán nhỏ. Nơi đó, tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Chúa Giê-su và làm thế nào Ngài đến thế gian để làm mẫu gương cho mọi người biết làm thế nào để yêu tha nhân. Tôi cũng giải thích về cái chết của Ngài trên thập giá để chúng ta có thể có được sự sống đời đời. Chúng tôi trò chuyện một hoặc hai tiếng đồng hồ. Cô ấy hỏi một câu hỏi, và tôi cố gắng giải thích, sử dụng những ví dụ trong Kinh Thánh và trong cuộc sống. Cô ấy lắng nghe, nhưng vẫn còn hoài nghi. Rõ ràng rằng tôi đã không giải thích rõ hết.

Thời gian đã trễ, và cả hai chúng tôi đều phải về. Trên đường ra ga xe lửa, cô ấy vẫn đưa ra những câu hỏi. Cô ấy thật lòng muốn tìm kiếm lẽ thật và cởi mở khi nghe về Chúa Giê-su. Làm thế nào tôi có thể làm cho Ngài trở nên thật đối với cô ấy?

Trời bắt đầu mưa, và cô ấy than: “Ôi không!”

“Chuyện gì thế?” tôi hỏi.

“Tôi để quên cây dù trong cửa tiệm trước khi tôi gặp chị. Tôi phải làm sao đây? Và cây dù ấy không phải của tôi. Tôi đã mượn nó.”

Không cần suy nghĩ, tôi liền nói với cô ấy, “Đây, hãy cầm lấy cây của tôi. Tôi có một cây khác ở nhà.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cám ơn tôi và cầm lấy.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi đến ga xe lửa, tôi đưa cô ấy một mẩu thông điệp nói về tình yêu của Chúa Giê-su dành cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy: “Hãy suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng ta và nếu cô quyết định muốn đón nhận Chúa Giê-su vào trong cuộc sống của mình, tất cả những gì cô cần là cầu nguyện lời nguyện ngắn phía sau tờ giấy này.”

“Chúng ta đã trò chuyện rất nhiều,” cô nói. “Cám ơn vì đã lắng nghe và đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi. Cám ơn vì đã kể cho tôi nghe câu chuyện về Giáng Sinh và về Chúa Giê-su. Tôi cảm thấy ngại vì đã làm mất thời gian của cô, khi cô vẫn chưa thuyết phục được tôi. …”

Không ngạc nhiên! Tôi nghĩ vì hiểu được cảm giác của cô ấy.

Rồi cô ấy tiếp tục: “Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình hiểu được những gì cô đã cố nói cho tôi biết. Cô biết đấy, điều thuyết phục tôi không phải là những gì cô đã nói, nhưng chính là những gì cô đã làm.”

Tôi không biết mình đã làm gì. Chúng tôi chỉ ngồi và trò chuyện, sau đó đi bộ cùng và nói thêm vài chuyện. “Chuyện gì nhỉ?” tôi hỏi.

“Cô đã đưa tôi cây dù của cô. Không hề do dự, không hề suy nghĩ, cô chỉ đưa cho tôi, một người hoàn toàn xa lạ cách đây không lâu. Nếu như món quà cô nói Chúa Giê-su muốn tặng cho tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì tôi cảm nhận khi cô cho tôi cây dù, tôi nhất định cầu nguyện lời nguyện ấy.”

Chuyến xe lửa của tôi đến, và nước mắt dâng lên khóe mi khi chúng tôi ôm nhau. Cô ấy trông hạnh phúc. Tôi rất phấn chấn.

Khi ngồi trên chuyến xe lửa về nhà, tôi nhận ra rằng chướng ngại vật mà tôi thường thắc mắc thật sự đã đến cách đây 2000 năm, khi Chúa Giê-su đến thế gian. Ngài đã không chỉ nói về tình yêu, Ngài bày tỏ tình yêu; Ngài chính là tình yêu. Thật đơn giản, tôi nghĩ. Tôi cho cô ấy một cây dù, và hành động đơn giản ấy mở ra cho cô ấy sự hiểu biết một sự thật rằng tình yêu của Chúa Giê-su chính là một món quà.

Tôi cầu nguyện thầm thì: “Lạy Chúa, Giáng Sinh này và luôn mãi, xin giúp con bước theo sát dấu chân của Ngài, nhờ thế, những hành động của con sẽ lớn hơn cả lời nói của con.”

IT’S ALL ABOUT LOVE

By Maria Fontaine

How easily love seems to get lost in the shuffle of getting to where we want to go! It’s easy to get so preoccupied with “doing” that we forget to love.

We’ve all inadvertently done that at one time or another. We know that the right thing is to treat others with love (1 John 4:7–8), and we usually try to do so, yet in those moments when we’re faced with a need that requires a greater measure of love and unselfishness than usual, it’s easy to make choices that squeeze love out of the picture. But the right choice is always the loving choice. It pays to remember the importance of those little acts of love, being kind or courteous or simply taking time for others.

Taking time for love is an investment. You don’t “get your money back” the same day, but when it does come back to you, it has multiplied and appreciated in value. Not everything can be measured in immediate, visible results. Sometimes the best and most lasting things take time to get started and time to show their worth. That’s the way it is with love.

No matter what your to-do list says each day, imagine that written above your own top priority are God’s top two: love God, and love others (Mark 12:30–31). Getting your first priority done without doing God’s two means you really only did third best. Sometimes we forget that all our accomplishments are nothing without love (1 Corinthians 13:3).

If we make an effort to love God, then it will show in our interactions with others. Of course, we’re human and make mistakes, we have good days and bad days, and God understands that, but if we want to change the world for the better, we need to make an effort to put love into action. “By this shall all men know that you are My disciples, if you have love one for another” (John 13:35).

How can we show love? One of the beautiful things about love is that it adapts to the need. There’s no set formula, so part of loving is finding out what the need is and how to meet it. Here are a few ideas to get you started:

 Try to see others through eyes of love; find and encourage their good qualities.

 Build others up; commend people for doing a good job. Everyone appreciates being appreciated.

 When someone does something that bothers you, or you find yourself becoming critical, try to put yourself in that person’s position. What might have caused them to act the way they did? How would you want them to react if your positions were reversed?

 Connect with people. Something as simple and seemingly small as a smile or sympathetic word can be the turning point in a stranger’s day and possibly the start of a lasting and meaningful friendship.

 Do little “extras” to lighten the load someone is carrying, and thereby convey understanding and concern.

 Make an effort to get to know your friends and co-workers better. What makes them tick? What matters most to them? Who matters most to them? What do they dream of doing someday? What has been their proudest moment?

Maybe you already try to be loving, but sometimes you feel you don’t have any more love to give. Maybe you feel that you don’t receive enough love yourself, so therefore don’t have much to give. Those feelings are natural. And it’s true—our love isn’t sufficient. If human love were sufficient, we wouldn’t need Jesus so much, and neither would the world.

But when we run out of love, Jesus always has more. His love is wonderfully sufficient, unconditional, unlimited, and without end. The secret to having more love for others is to tap into Jesus’ love. Tell Him, “Jesus, I need more of You in my life. I need more of Your love.” Then put little and big deeds of love into action, and He will give you more of His love. The more you give, the more Jesus will give you in return. Keep it up, and you will not only become more conscious of His unfailing, ever-present love for you, but you will always have love to share with others. Like the widowed mother whose story is recounted in the Bible, whose little bit of oil and handful of flour, when mixed with faith, kept her and her son and the prophet Elijah alive through three years of famine (1 Kings 17:1–16), you will see your love multiplied many times over.

TẤT CẢ LÀ TÌNH YÊU

Maria Fontaine

Dường như tình yêu dễ bị lạc mất trên bước đường chúng ta đi! Rất dễ bị cuốn theo những gì chúng ta “phải làm” mà quên đi yêu thương.

Tất cả chúng ta đều có lúc vô tình như thế. Chúng ta biết rõ điều đúng đắn phải làm chính là yêu thương tha nhân (1 Gio-an 4:7-8), và chúng ta thường cố gắng hành động như thế, tuy nhiên có những khoảnh khắc phải đối mặt với một nhu cầu cần đến nhiều tình yêu thương và sự vô vị lợi hơn bình thường, chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lựa chọn thiếu yêu thương. Nhưng lựa chọn đúng đắn luôn là lựa chọn yêu thương. Luôn được đề cao khi nhớ đến tầm quan trọng của những hành động yêu thương nhỏ bé, tử tế hoặc nhã nhặn hoặc đơn giản chỉ là dành thời gian cho người khác.

Dành thời gian cho tình yêu chính là một hình thức đầu tư. Bạn không “lấy lại được tiền” trong cùng một ngày, nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại với bạn, nó được nhân lên và được đánh giá cao về giá trị. Không phải thứ gì cũng có thể đo lường được bằng kết quả hữu hình và ngay lập tức. Đôi khi những điều tốt nhất và lâu dài nhất cần thời gian để bắt đầu và cần thời gian để chứng tỏ giá trị của chúng. Tình yêu cũng như thế.

Cho dù danh sách công việc làm mỗi ngày của bạn có thế nào, hãy viết hai điều quan trọng hàng đầu của Chúa lên phía trên hết trong danh sách của bạn: yêu Chúa và yêu tha nhân (Mác-cô 12:30-31). Làm những điều ưu tiên hàng đầu của bạn nhưng không phải là hai điều ưu tiên của Thiên Chúa thì bạn thật sự chỉ làm điều tốt nhất thứ ba. Đôi khi chúng ta quên rằng tất cả những gì chúng ta hoàn thành được sẽ chẳng là gì nếu không có tình yêu thương (1 Cô-rin-tô 13:3).

Nếu chúng ta cố gắng để yêu Chúa, điều ấy sẽ được thể hiện trong cách cư xử của chúng ta đối với những người khác. Lẽ dĩ nhiên chúng ta là con người và phạm sai lầm, chúng ta có những ngày tốt và những ngày tồi tệ, và Thiên Chúa hiểu điều đó, nhưng nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới trở nên tốt hơn, chúng ta cần phải nổ lực để đặt yêu thương vào trong hành động. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gio-an 13:35).

Làm thế nào chúng ta có thể biểu lộ tình yêu? Một trong những điều tuyệt đẹp về tình yêu chính là nó thích nghi với nhu cầu. Không có một công thức nào, vì thế, một phần trong yêu thương chính là tìm ra nhu cầu và làm thế nào đáp ứng nó. Dưới đây là một số ý tưởng giúp bạn bắt đầu:

Cố gắng nhìn mọi người bằng đôi mắt yêu thương; tìm và khuyến khích những phẩm chất tốt của họ.

Hãy khen ngợi, hãy tuyên dương mọi người về điều tốt mà họ làm được. Mọi người đều cảm kích khi được trân trọng.

Khi ai đó làm điều gì phiền lòng bạn, hoặc bạn thấy mình trở nên hay phê bình chỉ trích, hãy cố gắng đặt bạn vào trong vị trí của người đó. Điều gì khiến họ phải hành động như thế? Bạn muốn họ phản ứng lại như thế nào nếu đổi ngược lại bạn ở trong vị trí của người ấy?

Kết nối với mọi người. Điều gì đó đơn giản và tưởng chừng nhỏ bé như một nụ cười hoặc một lời nói cảm thông có thể thay đổi một ngày của một người xa lạ và có thể là sự bắt đầu của một tình bạn đầy ý nghĩa và dài lâu.

Hãy làm “thêm” ít việc để giảm đi gánh nặng mà ai đó đang mang, và bằng cách ấy chuyên chở sự thông hiểu và quan tâm.

Hãy cố gắng tìm hiểu những người bạn và những người đồng nghiệp nhiều hơn. Tại sao họ có hành động như thế? Điều gì quan trọng nhất đối với họ? Họ có ước mơ muốn làm gì? Đâu là khoảnh khắc hãnh diện nhất của họ?

Có lẽ bạn đã cố gắng để yêu thương, nhưng đôi khi bạn cảm thấy mình không có đủ tình yêu để cho đi. Có lẽ bạn cảm thấy bản thân mình không nhận đủ tình yêu, vì thế không có nhiều tình yêu để cho đi. Những cảm giác như thế hoàn toàn tự nhiên. Và điều ấy đúng—tình yêu của chúng ta không bao giờ đủ. Nếu chỉ cần tình yêu của nhân loại thôi đã đủ, chúng ta sẽ không cần đến Chúa Giê-su nhiều như thế, và thế giới cũng không.

Nhưng khi chúng ta cạn kiệt tình yêu, Chúa Giê-su luôn có nhiều hơn. Tình yêu của Ngài luôn luôn đủ, vô điều kiện, không giới hạn và không bao giờ chấm dứt. Bí quyết để có được thêm tình yêu dành cho tha nhân chính là hứng vào nguồn tình yêu của Chúa Giê-su. Hãy nói với Ngài: “Lạy Chúa Giê-su, con cần Ngài hơn nữa trong cuộc sống của con. Con cần thêm tình yêu của Ngài.” Rồi sau đó đặt tình yêu vào trong hành động, và Ngài sẽ cho chúng ta thêm tình yêu của Ngài. Bạn càng cho đi, Chúa Giê-su sẽ lại càng cho bạn nhiều hơn. Hãy tiếp tục, và bạn sẽ không chỉ trở nên ý thức rõ tình yêu luôn hiện diện và không bao giờ cạn kiệt của Ngài dành cho bạn, nhưng bạn sẽ luôn có được tình yêu để chia sẻ với tha nhân. Giống như bà góa trong câu chuyện được kể lại trong Kinh Thánh, chỉ một ít dầu và một nắm bột trộn với lòng tin đã giữ cho bà, con trai bà và tiên tri Ê-li-a sống sót suốt ba năm nạn đói (1 Vua 17:1-16), bạn sẽ nhìn thấy tình yêu của bạn được nhân lên gấp nhiều lần.

MY PRAYER FOR YOU THIS CHRISTMAS

By Caryn Phillips

Dear one,

No gift could fill your heart with all the special things you deserve, so this Christmas I offer a prayer instead, asking the One who knows your every need to give you His very best.

First I pray for your happiness. Not the fleeting kind that comes from happenings or new acquisitions, but deep abiding happiness that will be there even when nothing special is going on.

Next I pray for peace in your heart. I don’t mean a lack of excitement, an empty feeling, or surcease from activity or challenge, but rather a sweet knowledge that God is in control, and that He won’t let anything happen to you that you and He can’t work out together—a quiet certainty that gives you rest inside, even when you are working hard or the pressure’s on.

My prayer wouldn’t be complete without praying for you to have faith. Some people think faith means blindness to reality—an overly optimistic outlook that denies the facts. But real faith, the kind I wish for you, is based on the most wonderful realities of all—God and His love and His promises to you. That kind of faith knows that God wants only the very best for you and will bring it to pass. That kind of faith comes from reading His Word. That’s the kind of faith that moves mountains.

I pray for you to have wisdom and understanding, so that you can look at life around you and then to heaven above, and find the answers and explanations and guidance you need—God-given wisdom that gives you patience and faith for others and points the way in difficult moments.

And last but not least, I pray for you to experience love—great love, overflowing love, patient love, wise love, sweet love, fun love, exciting love, purposeful love, abiding love, strong love, encouraging love, God’s love in all its wondrous forms.

God came down at Christmas in the form of a little baby to give us all these things—happiness, peace, faith, wisdom, and most of all, love. So my prayer is that this Christmas you will take Christ into your heart, believe His promises, and experience all the wonders He has for you.

I pray this for you because I know that Jesus wants to give you all these things, because He loves you. And I do too.

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TÔI DÀNH CHO BẠN VÀO DỊP GIÁNG SINH

Caryn Phillips

Bạn thân mến,

Không một món quà nào có thể đong đầy trái tim của bạn so với tất cả những gì bạn xứng đáng nhận được, vì thế, Giáng Sinh này, tôi xin gửi đến bạn lời cầu nguyện, xin Đấng biết rõ mọi nhu cầu của bạn sẽ ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài.

Đầu tiên, tôi cầu nguyện cho niềm hạnh phúc của bạn. Không phải loại hạnh phúc chóng qua đến từ những biến cố hoặc từ những thành tựu mới, nhưng là niềm hạnh phúc vĩnh cửu sâu sắc luôn ở bên bạn cho dù không có việc gì đặc biệt xảy ra.

Tiếp đến, tôi cầu nguyện cho niềm bình an nơi tâm hồn bạn. Ý tôi không phải muốn nói thiếu đi sự sôi nổi, một cảm giác trống trải, hoặc không hề có hoạt động và thách thức, nhưng thay vào đó là một sự hiểu biết êm ái rằng Thiên Chúa điều khiển mọi việc, và rằng Ngài không để cho bất cứ điều gì xảy đến với bạn mà bạn và Ngài không thể cùng nhau giải qyết—một sự đoan chắc mang đến cho bạn sự nghỉ ngơi nơi tâm hồn, ngay cả trong lúc bạn đang làm việc vất vả hoặc chịu áp lực.

Lời cầu nguyện của tôi sẽ không thể hoàn tất nếu không cầu nguyện cho đức tin của bạn. Một số người nghĩ đức tin có nghĩa là mù quáng tin—một cái nhìn vô cùng lạc quan bất chấp sự thật. Nhưng đức tin thật sự, đức tin mà tôi cầu nguyện cho bạn, chính là dựa vào những sự thật tuyệt vời nhất trong tất cả sự thật—Thiên Chúa, tình yêu của Ngài và những lời hứa của Ngài dành cho bạn. Đức tin ấy biết rằng Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn và sẽ mang nó đến. Đức tin ấy đến từ việc đọc Lời Ngài. Đó là đức tin có thể di chuyển những ngọn núi.

Tôi cầu nguyện cho bạn có được sự khôn ngoan và thông hiểu, nhờ đó, bạn có thể nhìn cuộc sống xung quanh bạn và rồi nhìn về thiên đàng phía trên—đức khôn ngoan do Thiên Chúa ban sẽ cho bạn sự kiên nhẫn, niềm tin đối với người khác và dẫn đường trong những lúc khó khăn.

Và điều cuối cùng không kém phần quan trọng, tôi cầu nguyện cho bạn trải nghiệm tình yêu—tình yêu cao cả, tình yêu tràn đầy, tình yêu kiên nhẫn, tình yêu khôn ngoan, tình yêu ngọt ngào, tình yêu vui vẻ, tình yêu thật lý thú, tình yêu có ý nghĩa, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu mãnh liệt, tình yêu mang tính khích lệ, tình yêu Thiên Chúa thể hiện theo những cách vô cùng kỳ lạ.

Chúa xuống thế vào đêm Giáng Sinh dưới hình hài một hài nhi bé bỏng để mang đến cho chúng ta tất cả những điều này—hạnh phúc, bình an, niềm tin, khôn ngoan, và trên hết tất cả là tình yêu. Vì thế, lời cầu nguyện của tôi chính là mong rằng Giáng Sinh này, bạn sẽ đón lấy Đấng Cứu Thế vào trong tâm hồn, tin tưởng những lời hứa của Ngài, và cảm nghiệm tất cả những điều kỳ diệu Ngài dành cho bạn.

Tôi cầu nguyện điều này cho bạn bởi vì tôi biết rằng Chúa Giê-su muốn ban cho bạn tất cả những điều ấy, bởi vì Ngài yêu bạn. Và tôi cũng yêu bạn.

“WHAT SHALL I GIVE THEE, MASTER?”

By D.B.B

When Christmas comes, I’m already reflecting on the past year, what I did or didn’t get done that I meant to or should have, and I’m already thinking about my goals for the next year, how I can aim higher or do better. That’s when the message of an old song comes back to me:

What shall I give Thee, Master?

Thou who didst die for me!

How can I give less than give of my best,

When Thou hast given all to me!– Homer W. Grimes

Jesus is the Master, and Christmas is His birthday. Putting the song in that context and thinking ahead to next year, the question becomes: What goal for the new year can we present to Jesus on His birthday?

He taught that whatever we do to help someone in need, in essence we do it to Him (Matthew 25:40).

Giving to the poor is giving to Jesus. Giving people comfort when they are heartbroken is giving to Jesus. Giving people love and understanding and forgiveness is giving to Jesus. Giving people solutions to their problems and answers to their questions about life is giving to Jesus. Giving people the good news of salvation in Jesus is giving to Jesus. There are so many ways we can give back to Him.

Let’s give Him our best. Let’s love others for Him.

“CON PHẢI DÂNG NGÀI NHỮNG GÌ, LẠY THẦY?”

D.B.B

Giáng sinh đến là lúc tôi sẵn sàng cho việc suy ngẫm lại năm cũ đã qua, những gì tôi đã làm hoặc không làm, và tôi suy nghĩ về những mục tiêu cho một năm sắp tới, làm thế nào tôi hướng đến mục tiêu cao hơn hoặc làm tốt hơn. Đó chính là lúc một đoạn trong bài hát xưa trở lại nơi tâm trí tôi:

Con phải dâng Ngài những gì, lạy Thầy?

Đấng đã chết cho con!

Làm thế nào con có thể dâng Ngài ít hơn những gì tốt nhất của con,

Khi Ngài đã ban tất cả cho con!—Homer W. Grimes

Đức Giê-su chính là Thầy, và Giáng Sinh chính là sinh nhật của Ngài. Đặt bài hát vào ngữ cảnh ấy và nghĩ về năm sắp tới, một câu hỏi xuất hiện: Mục tiêu nào cho năm mới chúng ta trình lên trước Chúa Giê-su vào dịp sinh nhật của Ngài?

Ngài đã dạy rằng bất cứ việc gì chúng ta làm để giúp đỡ người khác chính là chúng ta làm cho Ngài (Mát-thêu 25:40).

Cho người nghèo chính là cho Chúa Giê-su. Cho người khác sự an ủi khi họ đau khổ chính là cho Chúa Giê-su. Cho người khác tình yêu, sự thông hiểu và sự tha thứ chính là cho Chúa Giê-su. Cho người khác những giải pháp cho những vấn đề của họ và những câu trả lời cho những câu hỏi của họ về cuộc sống chính là cho Chúa Giê-su. Cho người khác tin mừng cứu độ chính là cho Chúa Giê-su. Có rất nhiều cách để chúng ta trả lại cho Ngài.

Hãy cho Ngài điều tốt nhất của chúng ta. Hãy yêu thương tha nhân vì Ngài.

The Gift of Giving

A Spiritual Exercise

A Christmas Carol, written by Charles Dickens and first published in 1843, has been retold in numerous versions and forms. A timeless story, it is much more than an account of a mean, miserable old man—Scrooge—who changes his ways after a Christmas Eve visitation by three spirits. It is a reminder that it is only when we give to others that we truly celebrate the spirit of Christmas. Giving may be material, like a beautifully wrapped present or a monetary gift to someone in need, but true giving is more than that; it extends to sharing ourselves.

Why not make your celebration of Christmas extra special this year by sending a card, making a call, visiting, or sending a gift to people you know who are particularly lonely? Perhaps there is someone at work who will be spending Christmas alone. Or perhaps you have a neighbor who would appreciate some extra kindness. Isn’t this what Christmas is all about?

MÓN QUÀ SỰ CHO ĐI

Bài Luyện Tập Tinh Thần

Một bài thánh ca Giáng Sinh, được viết bởi Charles Dickens, và được phát hành lần đầu tiên vào năm 1843, được kể lại dưới nhiều hình thức và phiên bản khác nhau. Một câu chuyện bất hữu, không chỉ nói về một người đàn ông già bất hạnh và hà tiện—Scrooge—một người thay đổi cách sống của mình sau cuộc viếng thăm vào đêm Vọng Giáng Sinh của ba ông thần. Nó nhắc nhở rằng chỉ khi nào chúng ta cho đi, chúng ta mới thật sự tưởng niệm ý nghĩa của Giáng Sinh. Cho đi có thể là vật chất, chẳng hạn như món quà được gói rất đẹp hoặc tiền bạc, nhưng sự cho đi thật sự còn hơn thế nữa; nó còn là sự chia sẻ chính bản thân chúng ta. Tại sao không làm cho việc tưởng niệm Giáng Sinh của bạn trong năm nay thêm đặc biệt bằng cách gửi tấm thiệp, gọi một cuộc điện thoại, thăm viếng, hoặc gửi một món quà đến cho những người bạn biết, những người đang cô đơn? Có thể có ai đó nơi làm việc sẽ trải qua Giáng Sinh một mình. Hoặc có thể bạn có một người hàng xóm sẽ rất biết ơn sự tử tế. Chẳng phải đó chính là ý nghĩa của Giáng Sinh sao?

FROM JESUS WITH LOVE

Let My love warm your Christmas

No matter how down you may be—if you are out of work and have an empty wallet or bank account, if you’re lonely or sick or have suffered personal loss, if war or hatred or injustice or others’ indifference has chilled your heart—My love can change that. Let My birth and all that it heralded be remembered. Let My love fill you and give you purpose. Evils also plagued the world at the time of My birth and throughout My life on earth, but in the midst of such great darkness came the brightest light the world has ever known; amidst great suffering the greatest gift was given. My Father sent Me in the form of a weak and helpless baby to grow up and live as one of you and experience the same hurts you do, and to suffer at the hands of unjust men. I became one of you in order to save you.

Let the truth and love that I brought that first Christmas Day shine in your heart now. Let Me wipe away your fears and tears. Let My love warm your Christmas.

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

HÃY ĐỂ TÌNH YÊU CỦA TA SƯỞI ẤM GIÁNG SINH CỦA CON

Cho dù con có đang buồn rầu thế nào—nếu con đang thất nghiệp và không có đồng nào trong ví hoặc tài khoản, nếu con đang cô đơn hoặc đang bệnh, hoặc đang gánh chịu một sự mất mát, nếu chiến tranh hoặc căm hờn hoặc sự bất công, hoặc sự thờ ơ của người khác làm giá lạnh trái tim con—tình yêu của Ta có thể thay đổi. Hãy để sự hạ sinh của Ta và tất cả những gì chúng mang đến được nhớ đến. Hãy để tình yêu của Ta đong đầy con và mang đến cho con mục đích. Ma quỷ quấy rối thế gian vào lúc Ta sinh ra và trong suốt thời gian Ta sống nơi thế gian, nhưng giữa những lúc tối tăm ấy, một ánh sáng rực rỡ nhất mà thế giới chưa từng nhìn thấy; giữa những đau khổ tột cùng, một món quà vĩ đại nhất được ban tặng. Cha của Ta đã gửi Ta đến dưới hình hài một hài nhi bé bỏng yếu đuối để lớn lên và sống cuộc sống như con và trải qua những đau đớn như con, và chịu đựng những bất công của nhân loại. Ta trở nên một như con để cứu con.

Hãy để chân lý và tình yêu mà Ta đã mang đến vào Ngày Giáng Sinh đầu tiên chiếu sáng trái tim con lúc này. Hãy để Ta lau sạch mọi sợ hãi và nước mắt của con. Hãy để tình yêu của Ta sưởi ấm Giáng Sinh của con.