PERSONALLY SPEAKING

For many millions of us, this Christmas will be unlike any we’ve ever had. Those who haven’t felt the full impact of the worldwide economic downturn themselves are surrounded by people who have. Manufacturers, wholesalers, and retailers whose annual bottom lines depend on Christmas sales are bracing for the lowest volume of sales in many years. Charities that count on Christmas giving to finance their projects for the next year face the prospect of having to scale back those projects, even as the need for them grows. People who have lost their businesses worry about their own families and those of their former employees. Out-of-work parents wonder how they will give their children any Christmas at all. Not since World War II has so much of the world’s population been so severely affected by the same crisis.

Yes, this is going to be a different Christmas, but that doesn’t mean it can’t be a good one. Adversity has a way of bringing out the best in people, and so does Christmas. Put the two together, and we have a special opportunity.

It’s an opportunity to sort things out—to separate what really counts from the lesser things that usurp their place in the business-as-usual world, especially at times like Christmas. It’s an opportunity to change our focus from the commercialism that has taken over Christmas to the true, enduring reason for the season. It’s an opportunity to find new ways to express our love to those dearest to us and to show compassion to others even less fortunate, of which there are always many. We may not be able to give materially like we have in past years, but one thing is almost certain: whatever we give will be appreciated like never before.

Happy Christmas! May it turn out to be the best one that you and yours have ever had!

LỜI TÂM TÌNH

Đối với rất nhiều người trong chúng ta, Giáng Sinh năm nay không giống bất kỳ Giáng Sinh nào khác. Một số ít người không chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, trong khi đó, số người bị ảnh hưởng nặng nề lại rất nhiều. Những nhà sản xuất, những nhà bán buôn, và những nhà bán sỉ, mà thời điểm kinh doanh quan trọng hằng năm của họ phụ thuộc vào doanh thu mùa Giáng Sinh lại đang đối mặt với mức doanh thu thấp nhất trong nhiều năm. Những tổ chức từ thiện dựa vào nguồn ủng hộ mùa Giáng Sinh để phân bổ tài trợ cho những chương trình vào năm tới đang phải đối mặt với khả năng phải giảm bớt những chương trình ấy, mặc dù nhu cầu lại tăng cao. Những người làm ăn thất bại lo lắng cho gia đình và những nhân viên của họ. Những bậc cha mẹ bị thất nghiệp lo lắng vì không thể tặng quà Giáng Sinh cho những đứa con của họ. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chưa bao giờ một số lượng đông dân số thế giới bị ảnh hưởng một cách nặng nề bởi cùng một loại khủng hoảng.

Đúng vậy, đây sẽ là một Giáng Sinh khác, nhưng không có nghĩa không thể có một Giáng Sinh tốt lành. Những hoàn cảnh không may có thể mang đến điều tốt nhất nơi mọi người, và Giáng Sinh cũng thế. Hãy đặt cả hai với nhau và chúng ta sẽ có được một cơ hội đặc biệt.

Đó là một cơ hội để phân loại—tách những gì thật sự quan trọng ra khỏi những gì kém quan trọng hơn đang chiếm vị trí trong thế giới kinh doanh như thường lệ, đặc biệt là trong thời gian như dịp Giáng Sinh. Đó chính là một cơ hội để thay đổi sự tập trung vào việc mua bán chiếm lĩnh mùa Giáng Sinh sang sự thật, lý do của Giáng Sinh. Đó là cơ hội để tìm ra những cách thức mới để biểu lộ tình yêu đối với những ai thân thương nhất và bày tỏ lòng cảm thông đến những người kém may mắn, vốn dĩ rất nhiều người kém may mắn. Có thể chúng ta không có khả năng để cho tặng về mặt vật chất giống như những năm trước, nhưng một điều chắc chắn: bất cứ điều gì chúng ta cho tặng đều sẽ được cảm kích hơn bao giờ hết.

Giáng Sinh hạnh phúc! Nguyện xin Giáng Sinh này sẽ là Giáng Sinh đẹp nhất mà bạn và những người thân yêu của mình cùng có được!

CHRISTMAS IN THE AIR

KHÔNG KHÍ GIÁNG SINH

Blessed is the season that engages the whole world in a conspiracy of love.

—Hamilton W. Mabie

Phúc thay mùa thu hút cả thế giới vào âm mưu của tình yêu.

—Hamilton W. Mabie

I HAVE ALWAYS THOUGHT of Christmas time, when it has come round, as a good time; a kind, forgiving, charitable, pleasant time; the only time I know of, in the long calendar of the year, when men and women seem by one consent to open their shut-up hearts freely, and to think of people below them as if they really were fellow passengers to the grave, and not another race of creatures bound on other journeys.

—Scrooge’s nephew in A Christmas Carol, by Charles Dickens

Tôi luôn nghĩ về Giáng Sinh, khi nó đến gần, khi ấy là một khoảng thời gian tuyệt vời; một khoảng thời gian vui vẻ, thời gian để giúp đỡ, tha thứ, tử tế; khoảng thời gian duy nhất mà tôi biết trên quyển lịch hằng năm, lúc mọi người có vẻ như dễ dàng chấp nhận rộng mở trái tim đóng chặt của mình, và nghĩ về những người bên dưới họ như thể thật sự là một người đồng hành trong cuộc sống đời này, chứ không phải là một loại thọ tạo khác hướng về những nơi khác. —Scrooge’s nephew in A Christmas Carol, Charles Dickens.

THE WORLD IS FILLED WITH THE SOUNDS OF CHRISTMAS. If you listen with your outer ears, you will hear carols, bells, and laughter, and now and then a sob of loneliness. If you listen with the inner ear, you will hear the sound of angels’ wings, the hush of inner expectation, and the sacred sound of the deepest silence, the vibrant whisper of the eternal Word.

The world is filled with the sights of Christmas. If you look with your outer eyes, you will see brightly decorated trees, tinseled stars, flaming candles, and a crche. If you look with the inner eye, you will see the star of Bethlehem in your own heart.

—Adapted from Anna May Nielson

THẾ GIỚI NGẬP tràn âm thanh Giáng Sinh. Nếu bạn lắng nghe với đôi tai bên ngoài, bạn sẽ nghe thấy những bài hát thánh ca, những tiếng chuông ngân vang, tiếng cười đùa, và thỉnh thoảng là tiếng nức nở của sự cô đơn. Nếu bạn lắng nghe bằng đôi tai của tâm hồn, bạn sẽ nghe thấy tiếng đôi cánh của các thiên thần, nghe thấy sự im lặng của sự chờ đợi nơi tâm hồn, và âm thanh thiêng liêng của sự im lặng sâu lắng nhất, tiếng thì thầm của Lời vĩnh hằng. Thế giới tràn ngập những cảnh tượng Giáng Sinh. Nếu bạn nhìn bằng đôi mắt bên ngoài, bạn sẽ nhìn thấy những cây thông được trang hoàng rực rỡ, những ngôi sao kim tuyến, những ngọn nến cháy sáng, và chiếc nôi. Nếu bạn nhìn bằng đôi mắt tâm hồn, bạn sẽ nhìn thấy ngôi sao Bê-lem trong chính trái tim của bạn.

—Phỏng theo bài viết của Anna May Nielson

WHAT IS CHRISTMAS? It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. It is a fervent wish that every cup may overflow with blessings rich and eternal, and that every path may lead to peace. —Agnes M. Pahro

Giáng Sinh là gì? Đó chính là sự dịu dàng dành cho quá khứ, sự can đảm dành cho hiện tại, và hy vọng dành cho tương lai. Đó là một điều ước tha thiết cho mỗi chiếc tách được tràn đầy ân sủng vô vàng và vĩnh cửu, và mỗi một con đường đều dẫn đến bình an. —Agnes M. Pahro

MANKIND IS A GREAT, AN IMMENSE FAMILY. This is proved by what we feel in our hearts at Christmas. —Pope John XXIII

Nhân loại là một dòng tộc đông đúc, vĩ đại. Điều này được chứng minh bởi những gì chúng ta cảm nhận được nơi tâm hồn vào dịp Giáng Sinh.—Đức Giáo Hoàng John XXIII

IT IS CHRISTMAS in the heart that puts Christmas in the air. —W. T. Ellis

Chính Giáng Sinh nơi tâm hồn làm lan tỏa Giáng Sinh nơi không trung. —W. T. Ellis

May you have the gladness of Christmas, which is hope; the spirit of Christmas, which is peace; the heart of Christmas, which is love.

—Ada V. Hendricks

NGUYỆN CHÚC BẠN CÓ ĐƯỢC NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH, CHÍNH LÀ HY VỌNG; TINH THẦN CỦA GIÁNG SINH, CHÍNH LÀ BÌNH AN; TRÁI TIM CỦA GIÁNG SINH, CHÍNH LÀ TÌNH YÊU.

—Ada V. Hendricks

WHEN WAS JESUS BORN?

Some theologians argue about the actual date of Jesus’ birth, but what difference does it make? All that matters is that He was born, He lived, He died for you and me, and He rose again so we could do the same. Someone centuries ago picked December 25th to celebrate His birthday, and that’s fine with me. I don’t care when we celebrate it, as long as we do.

CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC SINH RA KHI NÀO?

Một số nhà thần học tranh luận về ngày sinh thật của Chúa Giê-su, nhưng có khác biệt gì không? Đều quan trọng nhất chính là Ngài đã được sinh ra. Ngài đã sống, Ngài đã chết cho bạn và tôi, và Ngài đã sống lại để nhờ đó chúng ta cũng được sống lại. Một số người ở vào nhiều thế kỷ trước chọn ngày 25 tháng 12 để kỷ niệm ngày sinh của Ngài, và đối với tôi, điều ấy tốt. Tôi không quan tâm chúng ta kỷ niệm vào ngày nào, quan trọng là chúng ta nhớ kỷ niệm. —D.B.B

LOOKING FOR CHIRSTMAS

By Nyx Martinez

In the Philippines, the Yuletide season means everything—family reunions, commemorating Christ’s birth, celebrating love.

Combine that with good food, endless parties, and halls “decked with boughs of holly” from September all the way to February, and you’ve got a pretty merry Christmas.

But several years ago, Christmas didn’t bring the same good feelings for me. Maybe that was because I was a 20-year-old single girl who was craving a different kind of love that Christmas. I wanted someone to share it with, someone to love. That didn’t happen. Instead, I faced a string of personal problems and a lot of turmoil. I was spending Christmas near the equator, and my heart felt wintry cold.

My parents were full-time Christian volunteers, so Christmas was also synonymous with volunteer activities. This year, my sisters, brothers, friends, and I had already visited two national prisons, a few orphanages, the city’s main hospital, and a neighborhood in the slums.

Our first stop on Christmas Eve was at a home for the aged. I didn’t feel like going, but having already committed, I threw on a T-shirt, running pants, and sneakers. I slung a baseball cap low over my eyes, hoping no one would read the depression there.

During the chapel service, I sat far in the back pew, half listening as the pastor explained that the volunteers from our organization were going to perform a few dance numbers later, during the small party.

A few of the elderly people sitting near me smiled my way. “Will you also dance, young man?” a wavering voice beside me asked. I turned to see an old woman. Was she asking me?

An old man beside her chuckled and slapped his knee. “That’s a girl!” he said, amused.

An hour later, I was dancing, having forced myself into “stage mode.” For the next half hour we entertained with traditional and original Christmas songs and dance routines. Then it was their turn. We played interactive party games with the old folks, and then had a ballroom dancing competition. It was great fun to see them take their places on the dance floor. Time had not robbed their spirits of youth, as they danced to the music of their day—swing, boogie, cha-cha, and more.

“Thank you for coming,” the same old lady said to me, “and Merry Christmas!” She patted my hand.

Looking into her eyes, her loneliness mirrored my own.

Then came Christmas Day. Kelly, one of my best, wackiest friends, phoned in tears. She had tried to reconcile with her boyfriend the night before, but was rejected—turned away on Christmas Eve. It was the saddest story I had heard in a long time. I tried to comfort her, but my own disappointed hopes were too strong, it seemed. What could I say? Together, we prayed over the phone, committing to God our hearts’ desires and expectations.

As I listened to Kelly thanking God despite her tears, I felt ashamed of my selfishness. Maybe true Christmas love was there all along, and I just hadn’t noticed. Had I missed it? I had been looking for happiness in a person—someone to fill my need for love. But instead, I had found so many also looking for something real—they were the lonely, the poor in spirit, the outcast, the forgotten, the dejected. It dawned on me: That’s what God’s love is really for, isn’t it? It loves the unlovely, enters a world of disappointment, and brings hope.

That December taught me that the spirit of Christmas is alive for everyone, and those who don’t see it are people like me who look in all the wrong places. Yet some folks look in the right places, with open hearts, and they do find that treasure.

Joseph and Mary were looking for a decent inn; they found an animal stable.

The Wise Men were looking for a king’s royal palace; they found a carpenter’s simple abode.

The angels were looking for people to spread the glad tidings of the newborn Savior; they found humble shepherds.

God was looking for someone to bring heaven’s love to, and He looked in the right place. He found you.

I hope that this time, we will also look in the right place and find those to bring His love to. I hope that each year we will all find Christmas.

TÌM KIẾM GIÁNG SINH

Nyx Martinez

Ở Phi-líp-pin, kỳ lễ Nô-en rất quan trọng—gia đình sum họp, kỷ niệm sinh nhật của Đấng Cứu Thế, tôn vinh tình yêu.

Cùng với đó là thức ăn đặc biệt, những buổi tiệc tùng liên tục, và những hội trường “được trang trí bằng những cành cây nhựa ruồi từ tháng chín cho đến tận tháng hai, và bạn có được một Giáng Sinh thật đẹp và nhiều niềm vui.

Nhưng cách đây nhiều năm, Giáng Sinh đã không mang đến cho tôi những cảm giác tốt đẹp. Có lẽ bởi vì tôi là một cô gái độc thân 20 tuổi, ao ước có được một thứ tình yêu khác vào Giáng Sinh ấy, tôi muốn có ai đó để chia sẻ, ai đó để yêu. Điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, tôi đối mặt với một chuỗi những khó khăn riêng và rất nhiều những xáo trộn. Tôi trải qua Giáng Sinh ở một nơi gần xích đạo, và tim tôi cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông.

Bố mẹ tôi là những tín hữu tình nguyện, vì thế Giáng Sinh cũng đồng nghĩa với những hoạt động tình nguyện. Năm nay, anh chị em, những người bạn và tôi đã đến thăm hai nhà giam quốc gia, một vài trại trẻ mồ côi và những bệnh viện lớn của thành phố, và hàng xóm trong khu ổ chuột.

Chúng tôi đặt chân về tới nhà vào Ngày Vọng Giáng Sinh sau một thời gian dài. Tôi không thích đi chút nào, nhưng vì đã hứa, tôi mặc vội vào chiếc áo thun, chiếc quần chạy bộ, và giày thể thao. Tôi kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che mắt, hy vọng không ai đọc được sự chán nản nơi đôi mắt của tôi.

Trong suốt buổi lễ, tôi ngồi ở hàng ghế phía sau rất xa, lắng nghe nửa vời khi vị linh mục giải thích rằng những tình nguyện viên trong nhóm chúng tôi sẽ trình diễn một vài những tiết mục nhảy trong buổi tiệc ngay sau buổi lễ kết thúc.

Một vài những người lớn tuổi ngồi gần cười với tôi. “Bạn cũng sẽ nhảy chứ, cậu trai trẻ?” một giọng nói run run hỏi tôi. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta đang hỏi tôi sao?

Người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh bà chắc lưỡi và vỗ vào đầu gối của bà: “Đó là con gái đấy!” ông nói và cười.

Một tiếng sau, tôi nhảy, cố ép mình vào “kiểu cách sân khấu”. Nửa giờ đồng hồ tiếp theo, chúng tôi góp vui bằng những bài hát Giáng Sinh truyền thống và nhảy minh họa. Rồi đến lượt của họ. Chúng tôi chơi những trò chơi trong nhà cùng với những người lớn tuổi, và có một cuộc thi khiêu vũ. Tuổi tác không hề cướp đi sự trẻ trung nơi tâm hồn khi họ khiêu vũ theo những điệu nhạc vào thời của họ—swing, boogie, cha-cha, và còn nhiều điệu khác.

“Cám ơn vì đã đến,” cũng người phụ nữ ấy nói với tôi, “và Chúc mừng Giáng Sinh!” bà vỗ nhẹ tay tôi.

Nhìn vào mắt của bà, vẻ cô đơn của bà phản chiếu lại sự cô đơn bên trong tôi.

Vào ngày Giáng Sinh, Kelly, một trong những người bạn vui tính nhất và tốt nhất của tôi khóc trong điện thoại. Cô ấy cố gắng làm hoà với bạn trai của mình vào tối hôm trước, nhưng đã bị từ chối—bị ngoảnh mặt vào ngày Vọng Giáng Sinh. Đó là câu chuyện buồn nhất mà tôi nghe thấy suốt một thời gian dài. Tôi cố an ủi cô ấy, nhưng có vẻ như những niềm hy vọng bị làm thất vọng của riêng tôi quá mạnh mẽ. Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi cùng cầu nguyện qua điện thoại, dâng lên cho Chúa những mong chờ, và những ao ước nơi tâm hồn của chúng tôi.

Khi nghe Kelly tạ ơn Chúa trong tiếng khóc, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình. Có lẽ tình yêu Giáng Sinh thật sự vẫn luôn hiện diện, chỉ là tôi đã không chú ý đến. Tôi đã bỏ lỡ nó sao? Tôi đã tìm kiếm hạnh phúc nơi một người—ai đó có thể thỏa mãn nhu cầu tình yêu của tôi. Nhưng ngược lại, tôi đã tìm thấy rất nhiều người cũng đang tìm kiếm điều gì đó thật sự—họ cô đơn, nghèo nàn về tinh thần, bị ruồng bỏ, bị lãng quên, bị từ chối. Lóe lên trong tâm trí tôi: Tình yêu của Chúa là điều thật sự cần, đúng không? Yêu những gì không đáng yêu, bước vào một thế giới của sự thất vọng, và mang đến hy vọng.

Tháng 12 ấy đã dạy tôi rằng ý nghĩa của Giáng sinh vẫn sống động cho mỗi người, và những ai không nhìn thấy nó như tôi chính là những người đang nhìn sai chỗ. Những ai nhìn đúng chỗ, mở cửa trái tim, và họ tìm thấy kho báu.

Giu-se và Ma-ri-a tìm kiếm một quán trọ kha khá; họ tìm thấy chuồng gia súc.

Những Nhà Thông Thái tìm kiếm cung điện của vị vua; họ tìm thấy nơi ở đơn sơ của người thợ mộc.

Những thiên thần tìm kiếm những người để loan tin vui về Đấng Cứu Thế mới được sinh ra; họ tìm thấy những mục đồng thấp hèn.

Đức Chúa tìm kiếm ai đó để cho họ tình yêu của Thiên Đàng, và Ngài đã nhìn đúng chỗ. Ngài đã tìm thấy bạn.

Tôi hy vọng lần này, chúng ta sẽ nhìn đúng chỗ và tìm thấy ai đó để mang tình yêu của Ngài đến với họ. Tôi hy vọng mỗi năm tất cả chúng ta đều tìm thấy Giáng Sinh.

A CHRISTMAS PRAYER

Loving God, help us to remember the birth of Jesus that we may share in the songs of the angels, the gladness of the shepherds, and the worship of the wise men. Close the door of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Deliver us from evil by the blessing which Christ brings. May our minds be filled with grateful thoughts and our hearts with forgiveness, for Jesus’ sake. Amen.

—Robert Louis Stevenson

LỜI CẦU NGUYỆN GIÁNG SINH

Lạy Chúa mến yêu, xin giúp chúng con nhớ sự hạ sinh của Đức Giê-su để chúng con có thể chia sẻ những bài hát của những thiên thần, niềm vui của những mục đồng, và sự thờ phượng của những nhà thông thái. Xin giúp chúng con đóng cánh cửa của sự ghen ghét và mở cánh cửa tình yêu với cả thế giới. Xin để sự tử tế đi cùng với mỗi món quà và những ao ước tốt đẹp cùng với mỗi lời chúc. Xin giải thoát chúng con khỏi ma quỷ bởi ơn lành mà Đấng Cứu Thế đã mang đến. Nguyện xin tâm trí của chúng con được đong đầy bởi những suy nghĩ biết ơn và con tim chúng con tràn đầy sự tha thứ, vì công nghiệp của Đức Giê-su. A-men. —Robert Louis Stevenson

CHRISTMAS THOUGHTS FOR HARD TIMES

An Open Letter By Lily Sridhar

Dear One,

I was thinking of you today and wanting to send some encouragement your way, when my thoughts went back to the very first Christmas. The picture that came to mind wasn’t the traditional depiction of the Nativity, though, with Mary looking serene and lovely in a fresh gown, adoring the infant Jesus wrapped in spotless white linen and lying in a manger that looks more like a nice piece of furniture than a feeding trough for farm animals, while a donkey, groomed for the occasion, stands beside tall, strong, unshakable Joseph. No, the picture I saw was probably more true to life.

How difficult it must have been for Mary to make the journey from Nazareth to Bethlehem when she was due to give birth any day. The Bible doesn’t actually say that Jesus was born the same night she and Joseph arrived in Bethlehem, but a 65-mile trek, whether on foot or the back of a donkey, certainly would have been strenuous enough to bring on labor. Contractions are hard enough to manage in pleasant surroundings. Imagine starting labor on a dusty road with miles to go. What a test that must have been for her. Can’t you hear Joseph telling her over and over, “Just hold on a little longer,” as they journeyed on?

Or perhaps Joseph was near the end of his rope also, weary and plagued with doubt. Couldn’t he have found a better way to travel or made the journey sooner? Perhaps he was tempted to despair when they arrived in Bethlehem and the inn was full. Couldn’t he have found a better place for Mary to give birth than a barn?

Mary and Joseph both probably feared at some point that they would fail in the all-important mission they had been chosen for—the mission of bringing the bearer of God’s love and light into a world lost in darkness.

Think of the joy they must have felt, though, when they held their newborn and gazed into His beautiful, loving eyes! That moment is one that every new parent treasures, as well as one of life’s most rewarding experiences. It must have been even more special for Mary and Joseph, as their little baby shone with God’s love like no other newborn ever had. From all accounts, the few others who saw baby Jesus that night each sensed that—strange as it must have seemed—He would be their guiding light and fulfill God’s promise of salvation.

But the night of Jesus’ birth was also the beginning of a life of trouble, danger, sorrow, and pain for Him and His family. There was the final glorious victory when Jesus rose from the dead, but that victory didn’t come easily.

So much depended on Mary and Joseph, who, apart from their unique calling as Jesus’ earthly parents, were normal flesh-and-blood people like you and me. How tough it must have been for them at times! Seen in that light, my own trials and struggles, as oversized and overpowering as they seem at times, look more manageable.

It’s natural to get discouraged or lose hope when circumstances overwhelm us and we feel nobody cares. I feel that way sometimes, and reflecting on all that you’ve gone through this past year, dear friend, I expect you must too. I want to encourage you, though, to keep going no matter what—to “fight the good fight of faith,”(1 Timothy 6:12) as the Bible puts it—knowing that nothing can separate you from God’s love (Romans 8:38–39) and you are not alone in life’s battles.

Hold on, dear friend, and someday we will all celebrate the victory together—Mary, Joseph, Jesus, you, me, and a whole lot of others. Why? Because by God’s grace we didn’t give up but kept hoping, persevering, and loving to the end.

NHỮNG SUY NGHĨ VỀ GIÁNG SINH TRONG NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN

BỨC THƯ NGÕ CỦA Lily Sridhar

BẠN THÂN MẾN,

Ngày hôm nay, khi nghĩ về Giáng Sinh đầu tiên, tôi liền nhớ đến bạn và muốn gửi đến bạn sự động viên.Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của tôi không phải minh họa truyền thống về Chúa Giáng Sinh, với Ma-ri-a trông thật dịu dàng và thanh thản trong chiếc áo choàng mới, quỳ bái hài nhi Giê-su đang được quấn trong chiếc khăn trắng tinh, nằm trong máng cỏ, nhìn trông giống như một vật dụng đẹp hơn là máng ăn cho gia súc, trong khi đó một con lừa, được chải chuốt cho dịp đặc biệt, đứng bên cạnh một Giu-se vững vàng, mạnh mẽ và cao to. Không phải, bức tranh mà tôi nhìn thấy có lẽ gần hơn với cuộc sống.

Ma-ri-a chắc đã phải rất vất vả khi đi từ Na-da-rét đến Bê-lem trong tình trạng có thể sinh nở bất kỳ lúc nào. Kinh Thánh thật sự không nói rõ Chúa Giê-su được sinh ra vào đúng đêm bà và Giu-se đến Bê-lem, nhưng một đoạn đường dài 65 dặm, dù là đi bộ hay ngồi trên lưng lừa, chắc chắn là đủ vất vả để dẫn đến sự chuyển dạ. Sự co thắt trong lúc chuyển dạ vốn dĩ khó khăn trong hoàn cảnh dễ chịu. Thử tưởng tượng việc bắt đầu chuyển dạ trên con đường bụi bặm khi còn cả quảng đường dài phải đi. Quả là một thử thách dành cho bà. Bạn có nghe Giu-se không ngừng nói với bà: “Ráng chịu đựng một chút nữa thôi” khi họ đang trên đường đi không?

Hoặc có lẽ Giu-se cũng đã kiệt sức, mệt mỏi và bối rối không biết phải làm gì. Có phải lẽ ra ông nên tìm đường đi tốt hơn hoặc khởi hành sớm hơn không? Có lẽ ông cảm thấy thất vọng khi họ đặt chân đến Bê-lem và nhà trọ đã đầy. Có phải lẽ ra ông nên tìm thấy một nơi tốt hơn để Ma-ri-a sinh nở hơn là một cái chuồng gia súc không?

Có lẽ cả Ma-ri-a và Giu-se đều sợ có thể họ sẽ làm thất bại sứ mệnh hết sức quan trọng mà họ đã được chọn để thực hiện—sứ mệnh đưa đến thế giới đang lạc trong bóng tối người chuyên chở ánh sáng và tình yêu của Đức Chúa.

Tuy nhiên, hãy nghĩ tới niềm vui của họ khi ôm đứa con mới sinh và nhìn đôi mắt trìu mến và xinh đẹp của Ngài! Giây phút ấy là giây phút mà bất kỳ cha mẹ nào cũng đều rất trân trọng, và cũng là một trong những trải nghiệm vui sướng nhất trong cuộc đời. Có lẽ đối với Ma-ria và Giu-se, giây phút ấy còn đặc biệt hơn vì đứa con bé bỏng của họ được rọi chiếu bởi tình yêu của Đức Chúa không giống như bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào khác. Từ tất cả những bản văn thuật lại, số ít những người nhìn thấy hài nhi Giê-su vào đêm hôm ấy đều cảm thấy—dù có vẻ kỳ lạ—Ngài là ánh sáng chỉ đường cho họ và thi hành lời hứa ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Nhưng đêm hạ sinh của Chúa Giê-su cũng chính là bắt đầu một cuộc sống gian truân, nguy hiểm, buồn phiền, đau đớn cho Ngài và gia đình của Ngài. Chiến thắng khải hoàn khi Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, nhưng chiến thắng ấy không đến một cách dễ dàng.

Phụ thuộc rất nhiều nơi Ma-ri-a và Giu-se, những người duy nhất được chọn làm cha mẹ nơi thế gian của Chúa Giê-su, cũng là những người máu thịt bình thường như bạn và tôi. Thật khó khăn cho họ vào lúc ấy! Nhìn với ánh sáng ấy, những khó khăn và thử thách của tôi trông rất lớn, rất khó vượt qua, giờ trở nên dễ dàng hơn.

Thất vọng hoặc mất lòng tin khi hoàn cảnh đè nặng chúng ta và khi chúng ta cảm thấy như không có ai quan tâm là lẽ thường tình. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy như thế, và suy ngẫm lại tất cả những gì bạn đã trải qua trong năm qua, hỡi bạn thân yêu, tôi nghĩ bạn cũng thế. Tuy nhiên, tôi muốn động viên bạn hãy tiếp tục cho dù có bất cứ điều gì—hãy “thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin” (1 Ti-mô-thê 6:12) như Kinh Thánh đã nói—nhận biết rằng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Chúa (Rô-ma 8:38-39), và bạn không hề một mình trong những cuộc chiến trong cuộc sống,

Hỡi bạn thân yêu, hãy bám chặt, và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng chiến thắng.—Ma-ri-a, Giu-se, Chúa Giê-su, bạn, tôi và cả những người khác. Tại sao? Bởi vì nhờ ân sủng của Đức Chúa, chúng ta đã không bỏ cuộc nhưng đã luôn hy vọng, kiên trì, và yêu thương cho đến cuối cùng.

CHIRSTMAS IN BETHELHEM

BY MICHAEL DOOLEY

Winter fires were burning bright,

Travelers journeyed in the night.

A husband led his weary wife

Through the falling snow

To a humble cattle stall,

Nowhere else to go.

Christmas in Bethlehem,

Many years ago.

There was born a baby boy,

Mother’s heart was filled with joy,

Shepherds heard the angel voices

Fill the night with song,

Wise men wondered at a star,

With strange celestial glow.

Christmas in Bethlehem,

Many years ago.

And in Bethlehem today

Children fear, yet still they play While mothers cry and fathers pray

For peace to come again.

And around the weary world

Echoes the refrain:

“Christmas in Bethlehem,

When shall true love reign?”

One day soon the Prince of Love

Will return from skies above

And His power shall overcome

All pain and tears and war.

Then shall songs of joy and praise Ring out from shore to shore: “Christmas in Bethlehem,

Peace on earth once more.”

GIÁNG SINH Ở BÊ-LEM

MICHAEL DOOLEY

Những ngọn lửa mùa đông cháy sáng,

Những khách lữ hành đi vào ban đêm.

Người chồng dẫn người vợ mệt mỏi

Đi giữa tuyết rơi

Đến một chuồng gia súc thấp hèn,

Không còn nơi nào khác để đến.

Giáng Sinh ở Bê-lem,

Cách đây rất nhiều năm.

Một bé trai sơ sinh,

Tâm hồn người mẹ ngập tràn niềm vui,

Những mục đồng nghe tiếng của thiên thần

Hát vang cả buổi đêm,

Những nhà thông thái ngạc nhiên trước một ngôi sao,

Với ánh sáng chiếu rất lạ trên bầu trời.

Giáng Sinh ở Bê-lem,

Cách đây rất nhiều năm.

Và ngày nay, ở Bê-lem

Trẻ con sợ hãi, nhưng vẫn chơi đùa

Trong khi đó, những người mẹ khóc than, những người bố cầu nguyện

Cho hoà bình được lập lại.

Và khắp thế giới chán chường

Vang vọng điệp khúc:

“Giáng Sinh ở Bê-lem;

Khi nào tình yêu thực sự sẽ thống trị?”

Một ngày không lâu, Vị Hoàng Tử Tình Yêu

Sẽ trở lại từ trên các tầng trời

Và quyền năng của Ngài sẽ chiến thắng

Tất cả đau đớn, than khóc và chiến tranh.

Khi đó, những tiếng hát vang hân hoan và chúc tụng

Sẽ được cất lên từ bờ này đến bờ kia:

“Giáng Sinh ở Bê-lem,

Hòa bình được lập lại nơi thế gian.”

CHRISTMAS ANGELS

By D.B.B

For the Christian, every day can be Christmas! Jesus showers His love down on us every day of the year. But sad to say, it’s not that way for so many poor folks who haven’t yet found the real meaning of Christmas.

So many people are lost, lonely, downtrodden, weak, and weary. Some are weak in their bodies, others are weak in their minds, and yet others are weak in body, mind, and spirit.

There are those who are trampled on: the poor, the persecuted, the hungry, victims of war and crime and exploitation; those nobody wants or cares about, those who have so little in the way of worldly goods, those who lack even the basic necessities.

Then there are others who do have material goods and who appear to “have it together” in the eyes of others, but who are lost and lonely prisoners of their own selfish desires. They are weary and heavy laden with problems, stress, fears, and phobias.

There are those who wear a smile, yet ache inside; those who are engulfed in a sea of emptiness; those who suffer from pain, guilt, bitterness, and condemnation; those who feel remorse over the past or fear the future—so many lost and desperate folks in the world today!

It reminds me of the refrain from an old Beatles song, “All the lonely people, where do they all come from?” Well, I’ll tell you where they come from—all the lonely people come from selfish living.

All the lonely people, the lost and the forlorn, come from a society where people look to their own needs and not to the needs of others. That’s where all the lonely people come from—from a dog-eat-dog society, from a lot of wrongful living. They’re products of the Devil’s own doctrines of “do your own thing” and “to each his own.” That’s where all the lonely people come from. All those lonely people are the product of a world that has forgotten its Creator. They’re victims, the sad result of what happens when people’s lives aren’t ruled by love.

Deepening darkness

It’s getting darker and colder all the time, and many people can feel it. They may not understand it, and they don’t always want to admit it, but it’s happening. The sun is setting, the darkness is falling, and the world is looking for hope, for some ray of light.

Event after event has left the nations questioning. “Why this and why that? Why all the pain and strife in the world? Why the slaughter of the innocents? Why troubles and sorrows?” These questions are being raised in people’s hearts and minds, and those whose foundations have been built on the sand, or others who had no foundations to begin with, have no answers. Never has the world been hungrier for true love and real answers than now!

It’s reminiscent of that famous Christmas carol “O Holy Night”: “O holy night, the stars are brightly shining! It is the night of our dear Savior’s birth. Long lay the world in sin and [sorrow] pining. …”

There’s so much talk about the “advancement” and “betterment” of mankind—advanced medicine, modern technology, new inventions, better governments to make ours a better world to live in—so much talk of progress, when in reality things are regressing all the more. Look around! Today people are lying in sin, sorrowful and pining away on the inside. There’s so much confusion, so many voices saying, “This is the way to go,” so many false claims deceiving the people. The world needs to hear the truth!

Angels arise!

How does the rest of that song go? “A thrill of hope! The weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn!” The world needs that ray of hope! People need to hear about the new and glorious morning that is just around the corner.

The refrain is also very significant: “Fall on your knees! Oh, hear the angels’ voices!” Just like the shepherds heard the angels announce the birth of Christ, the Lord wants the people of the world to hear those angels’ voices today.

And I’ve got news for you: You can be one of those angels. You can be one of those Christmas angels sent from Jesus Himself to proclaim the good news to the lost and lonely of the world, to give them the ray of hope they have been waiting for.

In this day of hatred and hardness of hearts, of confusion and deception, of scheming and sly words, of false fronts and cover-ups, there is a great need for His love to shine through. As the darkness falls and the cold winds blow, you must hold up the light. You must hold it up steady and firm for all to see.

Love in action

Not only do people need to hear the truth, but they need to see the truth. People not only need to hear about true love, they need to see it. They need to see love put into action!

Jesus said, “By this shall all men know that you are My disciples, if you have love one toward another” (John 13:35). It’s not good enough to just talk about love. Jesus said you have to have love, you have to live love.

What can you give Him?

This Christmas and throughout the coming year, give Jesus the gifts that He’s most pleased with—gifts of love. Give your love. Give of yourself. Shine forth the love and sweetness of Jesus through the light of your eyes, a loving look, kind speech, and kind deeds. Be like Jesus for others. Be the living sample of the message, the living proof that it works.

What better way to live Christmas each and every day of the year than to continually give to those around you, to truly live as He taught us, to show His love in all the little ways throughout the day, to show the world living proof that the love of Jesus works!

Back to the carol: “Truly He taught us to love one another; His law is love, and His Gospel is peace!” He’s entrusted you, His child, with His law, which is love. Now He’s trusting you to follow it, to make it work, and to live in love, that by this all men may know that you are His disciples.

Pray and ask the Lord to help you live Christmas each and every day of the year by helping you follow His great commandment to love your neighbor as yourself. This is the real meaning of Christmas. This is the reason for it all. This is the reason Jesus came down at Christmas in the first place—so we could have life eternal, yes, but also to teach us to love, so we could turn around and share that life with others.

Give of yourself. Give others your love, your prayers, your time, your attention, your care. Love God by loving your neighbor. Expand your love this Christmas! Be an angel!

THIÊN THẦN GIÁNG SINH

D.B.B
ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TÍN HỮU, MỖI MỘT NGÀY ĐỀU CÓ THỂ là Giáng Sinh! Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu của Ngài xuống cho chúng ta mỗi một ngày trong suốt năm. Nhưng đáng buồn thay, điều đó không dành cho những người rất đáng thương, những người vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh.

Rất nhiều người đang lạc lối, đang cô đơn, đang bị áp bức, yếu đuối, và buồn chán. Một số người yếu đuối về thể xác, những số khác yếu đuối trong tâm trí, và cũng có những người yếu đuối cả về thân xác, tâm trí và tâm hồn.

Có những người bị lãng quên: những người nghèo, những người bị bách hại, những người đói kém, những nạn nhân của chiến tranh, tội ác và sự bốc lột; những người mà không ai muốn hay quan tâm đến, những người nghèo nàn về vật chất, những người không có được ngay cả những nhu cầu căn bản.

Cũng có những người đầy đủ của cải vật chất, và những người trông có vẻ như “mọi thứ đều tốt đẹp” trong mắt của những người khác, thế nhưng lại là những tù nhân lạc lối và cô đơn bị giam cầm trong những ham muốn ích kỷ của chính họ. Họ mệt mỏi và cảm thấy nặng nề bởi những khó khăn, căng thẳng, sợ hãi và sự ám ảnh.

Có những người nở những nụ cười, nhưng trong lòng lại rất đau đớn; những người bị chìm sâu trong sự trống rỗng; những người trải qua đau đớn, tội lỗi, sự cay nghiệt, và tự oán trách bản thân; những người cảm thấy hối hận về những gì xảy ra trong quá khứ và sợ hãi tương lai.—Có rất nhiều người lạc lối và tuyệt vọng trong thế giới hôm nay,

Nó nhắc tôi nhớ đến lời một bài hát của nhóm Beatle: “Tất cả những người cô đơn từ đâu đến?” Được, tôi sẽ nói cho bạn biết họ đến từ đâu—tất cả những người cô đơn đến từ cuộc sống ích kỷ.

Tất cả những người cô đơn, bị lạc lối và tuyệt vọng, chính là những người đến từ một xã hội mà nơi đó con người chỉ lo tìm kiếm những nhu cầu của riêng mình mà không quan tâm đến những nhu cầu của những người xung quanh. Đó là nơi mà tất cả những người cô đơn đến—từ một xã hội tranh giành cấu xé lẫn nhau, từ một cuộc sống đầy rẫy những bất công. Họ là sản phẩm của những chủ nghĩa thuộc Sa-tan: “hãy làm việc của bạn” và “không cần quan tâm đến ai”. Đó là nơi mà tất cả những người cô đơn đến. Tất cả những người cô đơn ấy chính là sản phẩm của một thế giới quên đi Đấng Sáng Tạo ra nó. Họ chính là nạn nhân, kết quả đáng buồn của những gì xảy ra khi cuộc sống của họ không được điều khiển bởi tình yêu.

Đêm tối ngày một sâu dần

Ngày một tối hơn, lạnh lẽo hơn, và rất nhiều người cảm nhận được điều đó. Có thể họ không hiểu, và không phải lúc nào họ cũng muốn thừa nhận điều ấy, nhưng nó đang diễn ra. Mặt trời đang lặn, bóng tối đang buông xuống, và thế giới đang mong chờ niềm hy vọng, mong chờ tia ánh sáng.

Nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra khiến nhiều dân tộc đặt ra câu hỏi: “Tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia? Tại sao tất cả những đau đớn và xung đột tồn tại nơi thế giới? Tại sao có những cuộc thảm sát người vô tội? Tại sao lại có những trắc trở và những nỗi buồn?” Những câu hỏi này xuất hiện trong trái tim và tâm trí của nhân loại, và những ai mà nền tảng của họ được xây trên cát, hay những người không hề xây dựng nền tảng lúc ban đầu, sẽ không có được câu trả lời. Chưa bao giờ thế giới lại đang khao khát tình yêu chân chính và những câu trả lời thật sự như lúc này!

Nó làm tôi nhớ lại bài hát Giáng Sinh nổi tiếng: “Đêm Thần Thánh”: “Đêm Thần Thánh, những ngôi sao chiếu sáng rạng ngời! Đó chính là đêm hạ sinh xuống trần của Đấng Cứu Thế mến yêu của chúng ta. Một thế giới sống trong tội lỗi và [buồn phiền] đang khao khát…”

Có rất nhiều điều để nói về “sự tiến bộ” và “sự cải tiến” của nhân loại—tiến bộ trong y khoa, công nghệ hiện đại, những phát minh mới, những chính phủ tốt hơn để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn—có rất nhiều điều tiến bộ, khi trong thực tế cũng ngày càng có nhiều điều đang thoái lui. Hãy nhìn xung quanh! Con người ngày nay đang đắm chìm trong tội lỗi, đang hao mòn dần bên trong tâm hồn. Có quá nhiều những sự hỗn loạn, rất nhiều những giọng nói: “Đây là hướng để đi,” rất nhiều những lời tuyên bố sai trái lừa gạt con người. Thế giới cần được nghe lời chân lý!

Những thiên thần xuất hiện

Đoạn kế tiếp của bài hát như thế nào? “Sự xuất hiện của một tia hy vọng! Tâm hồn buồn chán được vui mừng, vì ở xa kia, một buổi sáng mới huy hoàng được mở ra!” Thế giới cần một tia hy vọng! Con người cần được nghe về buổi sáng mới đầy huy hoàng vốn chỉ ở rất gần đâu đó.

Đoạn điệp khúc cũng rất quan trọng: “Hãy quỳ xuống! Nghe tiếng của những thiên thần!” Cũng giống như những mục đồng nghe thấy thiên thần loan báo về sự hạ sinh của Đấng Cứu Thế, Đức Chúa muốn nhân loại trên thế giới ngày hôm nay nghe thấy tiếng nói của những thiên thần đó.

Và tôi có một tin cho bạn: Bạn có thể là một trong những thiên thần ấy. Bạn có thể là một trong những thiên thần Giáng Sinh ấy được gửi đến bởi chính Chúa Giê-su để loan báo tin mừng cho những ai đang lạc lối và cô đơn, để mang đến cho họ một tia hy vọng mà họ đang chờ đợi.

Thế giới ngày nay, với biết bao những trái tim đầy căm hờn và cứng cõi, biết bao những điều hỗn loạn và dối trá, những lời mưu mô và quỷ quyệt, những vẻ mặt giả dối và che đậy, đang rất cần tình yêu của Ngài để chiếu sáng. Khi bóng tối buông xuống và gió lạnh thổi qua, bạn phải giơ cao ánh sáng. Bạn phải giữ vững nó để mọi người nhìn thấy.

Yêu thương bằng hành động

Không chỉ nhân loại cần được nghe sự thật, nhưng họ còn cần được nhìn thấy sự thật. Nhân loại không chỉ cần được nghe về tình yêu chân thật, nhưng họ cần được thấy. Họ cần được nhìn thấy tình yêu được thể hiện qua hành động!

Chúa Giê-su đã nói: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gio-an/Giăng 13:35). Chỉ nói về tình yêu thôi thì chưa đủ. Chúa Giê-su đã nói bạn phải có tình yêu thương, và bạn phải sống yêu thương.

Bạn có thể dâng tặng Ngài thứ gì?

Giáng Sinh năm nay, và trong suốt một năm sắp đến, hãy dâng Chúa những món quà làm vui lòng Ngài nhất—những món quà của tình yêu! Hãy dâng tặng tình yêu của bạn! Hãy dâng tặng chính bản thân bạn! Hãy chiếu sáng tình yêu và sự dịu dàng của Chúa Giê-su qua sự rạng rỡ nơi đôi mắt của bạn, một cái nhìn đầy yêu thương, một lời nói tử tế, và những hành động ân cần. Hãy là Chúa Giê-su đối với mọi người. Hãy là một tấm gương sống động của thông điệp, bằng chứng sống động rằng thông điệp ấy có tác dụng!

Còn cách nào tốt hơn để sống trong mỗi dịp lễ Giáng Sinh và mọi ngày trong năm cho bằng việc tiếp tục dâng tặng cho những người xung quanh bạn, sống đúng theo những gì Ngài đã dạy chúng ta, biểu lộ tình yêu của Ngài qua những việc thật nhỏ nhặt trong suốt một ngày, để cho thế giới thấy bằng chứng sống động rằng tình yêu của Chúa Giê-su đang hoạt động!

Trở lại với bài hát Giáng Sinh: “Ngài dạy chúng ta yêu thương nhau; Luật của Ngài là yêu thương, và Phúc Âm của Ngài là bình an!” Ngài giao phó cho bạn, đứa con của Ngài, luật của Ngài, đó chính là tình yêu. Và lúc này đây, Ngài đang kỳ vọng bạn tuân giữ luật ấy, làm cho nó có hiệu lực, và sống trong tình yêu, bởi vì nhờ đó mọi người sẽ biết bạn là môn đệ của Ngài.

Hãy cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn sống mỗi một Giáng Sinh và mỗi ngày trong năm bằng cách giúp bạn sống theo điều răn quan trọng nhất của Ngài: yêu người như yêu chính mình. Đây chính là ý nghĩa thật sự của lễ Giáng Sinh. Đây chính là lý do cho tất cả. Đây chính là lý do Chúa Giê-su xuống thế gian vào Giáng Sinh đầu tiên—nhờ đó, chúng ta được sống mãi mãi, nhưng cũng nhằm để dạy chúng ta tình yêu, như thế chúng ta có thể quay lại và ban tặng sự sống ấy cho những người khác.

Hãy cho đi chính bản thân bạn! Hãy cho những người khác tình yêu của bạn, những lời cầu nguyện của bạn, thời gian của bạn, sự quan tâm của bạn, sự chăm sóc của bạn. Yêu Chúa bằng cách yêu những người xung quanh! Hãy mở rộng tình yêu của bạn trong Giáng Sinh này! Hãy là một thiên thần!

WHY I LOVE CHRISTMAS

By Gabriela DeLorenzo

Last Christmas my children and I teamed up with another family to spread Christmas cheer to children with physical disabilities. Our program consisted of music, clowns, and lots of personal attention. Because the children’s disabilities varied greatly from audience to audience, we never quite knew what to expect.

One show was hosted by an organization that assists disabled children from low-income families. When we arrived, one adorable toddler caught my attention immediately. A closer look revealed a breathing tube coming from his neck. I scanned the room and saw that about half of the other children there were also hooked up to breathing machines. All of the others, it turned out, were their siblings and friends.

Before our program started, the event organizers held a question-and-answer period with the parents, and I listened in. Most of the parents’ questions centered on their children’s oxygen needs—how much bottled oxygen was available to help get each child through the next couple of weeks, and so on.

After one of our clowns had gotten everyone laughing and our children had sung and danced their hearts out, it was my turn. I donned a clown costume and set out to make a balloon sculpture for each of the children in the audience.

As I worked my way through the room, I was moved by these children and their parents who all go through so much every day. I have three healthy, energetic kids. I don’t have to think about carrying enough oxygen whenever I take them out. I don’t have to closely monitor their every activity, lest they overdo and wind up gasping for air.

After all the balloon hats, swords, flowers, and dogs had been made, the children moved onto the dance floor, and I sat and watched, silently praying for them and thanking God for my own blessings. That was when I realized this is why I love Christmas. It’s a time for giving of ourselves—our time, our energy, our love—as well as a time for thanking and praising the One who blessed us with life and love and makes all good things possible.

TẠI SAO TÔI YÊU GIÁNG SINH

Gabriela DeLorenzo

Giáng Sinh năm ngoái, tôi và những đứa con của mình kết hợp với một gia đình khác để cùng mang niềm vui Giáng Sinh đến với những trẻ em khuyết tật. Chương trình của chúng tôi bao gồm trình diễn âm nhạc, làm hề và thăm hỏi nói chuyện với từng người. Bởi vì những nhóm trẻ khuyết tật đều khác nhau, chúng tôi không thể lường trước được điều gì.

Một màn biểu diễn dành cho một nhóm gồm những trẻ em khuyết tật đến từ những gia đình có thu nhập thấp. Khi chúng tôi đến nơi, một bé rất đáng yêu ở độ tuổi chập chững đi khiến tôi chú ý ngay lập tức. Nhìn gần lại mới phát hiện thấy một ống thở được dẫn ra từ cổ của bé. Tôi nhìn quanh phòng và nhận thấy có khoảng một nửa số trẻ cũng bị móc vào những chiếc máy thở. Hóa ra tất cả những đứa trẻ còn lại là anh em hoặc bạn bè của những đứa trẻ kia.

Trước khi chương trình của chúng tôi bắt đầu, những người tổ chức sự kiện có khoảng thời gian hỏi đáp với các bậc cha mẹ, và tôi lắng nghe. Hầu hết những câu hỏi của các bậc cha mẹ tập trung vào nhu cầu cần o-xy của con cái họ—còn bao nhiêu bình ô-xy để giúp cho mỗi trẻ trong những tuần sắp tới, và nhiều câu khác.

Sau khi một trong những chú hề của chúng tôi làm cho mọi người cười và những đứa con của chúng tôi hát và nhảy múa hết mình, đến lượt của tôi. Tôi mặc quần áo chú hề và chuẩn bị cho màn nặn bong bóng tặng cho mỗi bé dưới hàng ghế khán giả.

Khi tôi đi rảo khắp phòng, tôi xúc động trước những đứa trẻ và ba mẹ của chúng, những người phải trải qua rất nhiều điều mỗi ngày. Tôi có ba đứa con khỏe mạnh và hiếu động. Tôi không phải lo nghĩ về việc phải mang đủ ô-xy khi dắt chúng ra ngoài. Tôi không phải giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của chúng, để đề phòng việc chúng hoạt động quá sức và hụt hơi.

Sau khi làm xong những chiếc bong bóng hình con chó, bông hoa, thanh gươm, cái nón, những đứa trẻ di chuyển đến sàn nhảy, tôi ngồi và nhìn, lặng lẽ cầu nguyện cho chúng và tạ ơn Chúa về những ơn lành mà tôi có được. Đó chính là lúc tôi nhận ra lý do tại sao tôi yêu Giáng Sinh. Đó chính là lúc cho đi bản thân mình—thời gian của chúng ta, sức lực của chúng ta, tình yêu của chúng ta—cũng như là thời gian để tạ ơn và chúc tụng Đấng ban cho chúng ta sự sống, tình yêu và làm cho mọi điều tốt đẹp trở nên có thể.

RECESSION CHRISTMAS GIFT IDEAS

How to give more while spending less

Time. You would probably be surprised at how many people on your gift list would enjoy an evening of company more than a boxed gift.

Notes of appreciation. Instead of commercial Christmas cards with generic messages, take the time you would normally spend shopping for gifts to write those people personal notes telling them what makes them special to you.

Custom gift cards. Make gift cards promising to do repairs or cleaning jobs, babysit, run errands, teach a skill you have, or perform some other service.

Make or bake. When you exchange gifts in your office or social circle party, you could suggest that people bring simple baked goods or a homemade gift instead of more expensive retail items.

Share your children. Make recordings of your children singing Christmas carols, reading stories, or telling about their latest activities for grandparents and other relatives who won’t be able to spend Christmas with you, or frame and send them some of your children’s best artwork.

Open your house. Know a university student who can’t afford to go home for the holidays or someone else who doesn’t have any family locally? Invite him or her to spend the holidays with you and your family.

Think local. By doing your Christmas shopping at independently owned local stores that are having an especially tough time competing with large chains in the present economic climate, you can in a sense be giving double—once to the recipient and once to the shop owner.

Volunteer at a shelter or charity. Make others’ Christmas special by spending yours with them. Volunteer as a family or group of friends and you will also strengthen your ties and create a shared memory.

Give your gifts away. Skip the family gift exchange and instead give gifts to a poor family in your community. Local charitable organizations can help you find a family in need. Then take your children shopping and help them pick out Christmas gifts for the needy children.

CẠN KIỆT Ý TƯỞNG VỀ QUÀ GIÁNG SINH

LÀM THẾ NÀO TẶNG NHIỀU HƠN MÀ ÍT TỐN KÉM HƠN

Thời gian. Có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên trước việc rất nhiều người trong danh sách tặng quà của bạn thích có được thời gian bên nhau hơn là hộp quà.

Những dòng biết ơn. Thay vì dùng những tấm thiệp Giáng Sinh với những thông điệp chung chung được in sẵn, hãy dành thời gian bạn thường dùng mua sắm quà để viết những dòng nhắn gửi riêng tư để họ biết họ đặc biệt đối với bạn.

Những tấm thiệp. Hãy làm những tấm thiệp hứa sẽ làm công việc sửa chửa hoặc lau chùi, trông trẻ, làm công việc lặt vặt, dạy một năng khiếu mà bạn có, hoặc làm một công việc phục vụ nào đó.

Làm hoặc nướng. Khi bạn trao đổi quà trong văn phòng hoặc tại buổi tiệc liên hoan, bạn có thể đề nghị mọi người mang theo những chiếc bánh nướng đơn giản hoặc một món quà tự làm thay vì là những món quà đắt tiền.

Chia sẻ con cái của bạn. Thu âm những bài hát Giáng Sinh do con bạn trình bày, đọc những câu chuyện, hoặc kể lại những hoạt động gần đây của bọn trẻ với ông bà và những người họ hàng khác, những người không thể vui Giáng Sinh cùng với bạn, hoặc đóng khung và gửi đến họ những bức tranh vẽ đẹp nhất của con cái bạn.

Mở cánh cửa nhà. Biết một sinh viên đại học không đủ tiền để về vui với gia đình vào dịp lễ hoặc ai đó không có người thân? Hãy mời họ đến vui lễ cùng với bạn và gia đình.

Suy nghĩ cho gần nhà. Bằng việc mua sắm Giáng Sinh tại những cửa hàng tư nhân gần nhà, những cửa hàng đặc biệt khó khăn trong việc cạnh tranh với những chuỗi cửa hàng lớn trong tình hình kinh tế hiện thời, bạn có thể cho đi gấp hai lần—một là cho người nhận và một là cho chính người chủ tiệm.

Công tác tình nguyện. Hãy làm cho Giáng Sinh của những người khác trở nên đặc biệt bằng cách dành thời gian ở cùng họ. Tình nguyện với tư cách một gia đình hoặc một nhóm bạn, và bạn sẽ thắt chặt mối dây tình thân và tạo nên một kỷ niệm bên nhau.

Hãy cho đi những món quà của bạn. Hãy bỏ qua việc trao đổi quà trong gia đình, thay vào đó hãy tặng quà cho gia đình nghèo trong khu phố của bạn. Những tổ chức từ thiện địa phương có thể giúp bạn tìm được một gia đình trong cảnh túng thiếu. Sau đó, dẫn con cái bạn đi mua sắm và giúp chúng chọn những món quà Giáng Sinh cho những đứa trẻ trong hoàn cảnh túng thiếu. Hoặc bạn có thể đóng góp số tiền dành mua quà tặng nhau và giúp làm giảm bớt nghèo đói tại những nước đang phát triển bằng cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu.

FREE AT LAST

By Li Shuping Sichrovsky

One by one the prisoners filed into the small meeting hall. Each one wore the same gray outfit and had the same closely trimmed haircut, but their faces showed that each was an individual with his own story of what had brought him to this place.

“I am arranging for the most hardened and dangerous criminals to watch your program,” the warden had told us. “Many of them will never see freedom again. They are the ones who most need to hear what you have to say.”

It was three days before Christmas. After passing through the many gates and checkpoints of this maximum security prison, our children were about to perform and speak to these inmates. One man in particular caught my attention. He was one of the last to enter the hall, and he seemed to be the oldest. His step was halting, his hair turning white. What is an old man like him doing in here? I wondered.

“Mom, did you see that old man in the back?” my son asked. “You should try to talk to him.”

“Yes.” But how? I wondered. We weren’t supposed to mingle with the prisoners. Please, Lord, make a way.

The children did very well in their presentation. It was beautiful to see the sullen faces light up with smiles and the men nod in agreement, reflect on the message of the stories being told, and finally bow their heads in prayer. Many were moved to tears. After final bows, Christmas greetings, and farewells, the long gray line of prisoners started moving again, this time in the other direction.

I quickly made my way to the back to try to find the old man. I knew I would only have a few moments before he stepped into the line. Our eyes met as if he had been waiting for me. “Your children were wonderful,” he said. “They have so much love, so much joy. When your daughter started singing Psalm 23, I couldn’t help but cry. I’m 68 years old, and I was a Christian myself once. I know that Psalm.” His hoarse voice started to sing in the local dialect, “The Lord is my shepherd, I shall not…”

His eyes grew red and watery, and he couldn’t finish the line. “I have done something very bad. That’s why I am here,” he whispered. I was close to crying myself.

I took his arm and said, “God loves you and His love is everlasting. Jesus has already forgiven you and will love you forever and forever.” It was all I could think to say in the moment I had with him, but this simple truth had a profound effect. A smile came over his tear-streaked face and he straightened himself, as though a heavy burden had been lifted off his shoulders.

“Thank you for reminding me of that.” Then it was his turn to join the line of prisoners filing out of the meeting hall. He waved as he turned the corner, and then he was gone.

As we were driving home, I thought, This man had committed a serious crime that no doubt hurt others, but God still wanted to remind him of His love and forgiveness.

How many people, I wonder, are walking around in the world today just like that man, imprisoned by guilt and remorse over past mistakes and wrong-doing? They feel condemned for things they’ve done, things they said, or the things they should have done but didn’t. Yet all it takes is a simple reminder of God’s unconditional never-ending love, mercy, and forgiveness to bring back hope and light the darkest place of the saddest heart.

“Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool.”(Isaiah 1:18)

If you haven’t yet found the door to eternal life, love, and freedom from guilt and remorse over past mistakes, you can right now by praying this prayer:

Jesus, thank You for coming to my world to lead me back to Yours. I want to experience Your love and forgiveness. I receive You now as my Savior. Amen

CUỐI CÙNG ĐƯỢC TỰ DO

Li Shuping Sichrovsky

NHỮNG TÙ NHÂN XẾP THÀNH HÀNG DỌC, từng người một đi vào hội trường. Tất cả đều mặc cùng bộ đồng phục màu xám giống nhau, và cùng kiểu tóc đinh cắt sát, nhưng nơi gương mặt họ cho thấy nơi mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nguyên nhân mang họ đến nơi này.

“Tôi sắp xếp cho những tội phạm nguy hiểm nhất và không biết hoán cải nhất để xem chương trình của các bạn,” người canh nhà tù nói với chúng tôi. “Rất nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ được tự do. Họ là những người cần được nghe những gì bạn nói nhất.”

Còn ba ngày nữa là đến Giáng Sinh. Sau khi đi qua rất nhiều cánh cửa và những trạm kiểm soát của nhà tù thắt chặt an ninh nhất này, những đứa con của tôi sắp trình diễn và nói chuyện với những người bạn đang sống trong tù này. Một người đàn ông khiến tôi chú ý. Ông ta là một trong những người cuối cùng bước vào hội trường, tóc của ông bạc. Một người lớn tuổi như ông ta làm gì ở đây? Tôi tự hỏi.

“Mẹ, mẹ có nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi ở phía sau không?” con trai tôi hỏi. “Mẹ nên nói chuyện với ông ấy.”

“Ừ.” Nhưng bằng cách nào? Tôi tự hỏi. Chúng tôi không được lẫn vào với những người tù. Lạy Chúa, xin sắp xếp.

Những đứa trẻ thực hiện rất tốt phần trình diễn của chúng. Thật tuyệt vời khi nhìn những gương mặt ủ rũ rạng rỡ lên bởi những nụ cười và những người đàn ông gật đầu đồng ý, phản ứng lại nội dung của những câu chuyện được kể và cuối cùng là cuối đầu cầu nguyện. Rất nhiều người cảm động đến khóc. Sau những cái cuối đầu cuối cùng, những lời chúc mừng Giáng Sinh và những lời tạm biệt, một hàng dài những tù nhân mặc đồ xám lại bắt đầu di chuyển, lần này là theo một hướng khác.

Tôi nhanh chóng đi ra phía sau để cố tìm người đàn ông lớn tuổi. Tôi biết mình chỉ có được khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi ông ta bước vào hàng. Chúng tôi nhìn nhau như thể ông ấy đang chờ đợi tôi. “Những đứa con của cô thật tuyệt vời,” ông nói. “Chúng giàu tình yêu, và rất vui vẻ. Khi con gái của cô hát Thánh vịnh 23, tôi không thể nào kìm được nước mắt. Tôi năm nay 68 tuổi, và tôi đã từng là một tín hữu. Tôi biết bài Thánh vịnh ấy.” Giọng nói khàn khàn của ông bắt đầu hát với giọng địa phương: “Đức Chúa là Đấng chăn dắt tôi, tôi sẽ không. …”

Đôi mắt của ông đỏ và ngấn lệ, và ông đã không thể hát hết câu. “Tôi đã làm điều tồi tệ. Đó là lý do tôi ở đây,” ông thì thầm. Tôi cũng gần khóc.

Tôi nắm lấy tay ông và nói: “Đức Chúa yêu ông và tình yêu của Ngài là vĩnh cửu. Chúa Giê-su đã tha thứ cho ông và sẽ yêu thương ông mãi mãi.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra trong lúc nói chuyện với ông, nhưng chân lý đơn giản ấy có một tác động sâu sắc. Một nụ cười nở trên gương mặt với dòng nước mắt và ông đứng thẳng lên, như thể một gánh nặng được nhấc khỏi vai ông.

“Cám ơn vì đã nhắc nhở tôi điều đó.” Ngay lúc ấy, đến lượt của ông nhập vào hàng đi ra khỏi hội trường. Ông vẫy tay chào khi rẽ qua góc khuất, và ông đi mất.

Khi lái xe về nhà, tôi nghĩ, Người đàn ông này đã phạm một tội nghiêm trọng và chắc chắn làm tổn thương những người khác, nhưng Đức Chúa vẫn muốn nhắc ông nhớ về tình yêu và ơn tha thứ của Ngài.

Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người trên thế giới ngày nay cũng giống như ông, bị giam cầm bởi tội lỗi và hối hận về những lỗi lầm và tội lỗi trong quá khứ? Họ cảm thấy bị kết tội vì những gì họ đã làm, đã nói, hoặc những gì không nên làm nhưng họ đã làm. Tuy nhiên những gì cần chính là một lời nhắc nhở đơn giản về lòng thương xót, lòng nhân từ và tình yêu vô biên không điều kiện của Chúa để mang đến hy vọng và ánh sáng ở nơi u tối nhất của trái tim buồn bã nhất.

“Dù tội các ngươi có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (I-sai-a/Ê-sai 1:18).

Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, tình yêu, và tự do để thoát khỏi tội lỗi và sự hối tiếc về những lầm lỗi đã qua, bạn có thể có được ngay lúc này bằng cách cầu nguyện lời nguyện dưới đây:

Lạy Chúa Giê-su, xin tạ ơn Ngài đã đến thế giới của con và dẫn con trở về thế giới của Ngài. Con muốn trải nghiệm tình yêu và ơn tha thứ của Ngài. Con đón nhận Ngài như là Đấng Cứu Độ của con. A-men.

THE ANSWER

Can you remember a time when you were a child and you wanted something so badly that it seemed that special something would never come?—And then when it finally did come, it wasn’t what you had expected at all, but something far better? That’s what our heavenly Father did with Christmas.

Since the beginning of time, people had longed for a special something to make their lives truly happy and complete. Who would have ever thought that all of that would come in the form of a tiny baby born in a barn in some faraway land? But that’s exactly what happened.

God looked at every human heart He had created and every heart to come, and He knew just what each one needed. So He took a part of His own heart and fashioned the perfect answer. Then He sent the answer into the world. And He called the answer “Jesus.”—Keith Phillips

LỜI ĐÁP TRẢ

Bạn có nhớ có lần bạn rất ao ước một điều đặc biệt nào đó tưởng chừng như không bao giờ có được không?—Và rồi điều ao ước ấy trở thành sự thật và thậm chí còn tốt hơn những gì bạn mong đợi? Đó chính là món quà tuyệt vời Thiên Chúa ban cho chúng ta vào dịp lễ Giáng Sinh.

Từ khởi đầu, con người đã ao ước một điều gì đó đặc biệt để làm cho cuộc sống của họ thật sự hạnh phúc và hoàn hảo. Có ai lại nghĩ rằng tất cả những gì họ mong muốn: niềm hạnh phúc và sự hoàn hảo thật sự lại đến trong hình hài của một Hài Nhi bé bỏng, được sinh ra trong hang bò lừa ở một ở một vùng xa xôi? Nhưng sự thật ấy đã xảy ra.

Đức Chúa biết rõ con tim của mỗi nhân loại mà Ngài đã tạo dựng, và Ngài biết rõ chúng ta cần gì. Vì thế, Ngài đã chuẩn bị một sự đáp trả hoàn hảo và gửi đến thế gian. Sự đáp trả ấy chính là Chúa Giê-su. —Keith Phillips

On the Eve of 2010

By Abi F. Ma

The eve of a new year is often a great time to reflect, to rejoice over the progress of the past year while also learning from the setbacks and mistakes. Then it’s time to look forward. What would you like to accomplish? What would you like to change?

One key to succeeding in the new year is to plan ahead but not worry ahead. “Don’t worry” may seem easier said than done, particularly if you are facing an uncertain future with health, financial, or personal problems. This is why planning alone is not enough. Peace of mind comes from putting your future in God’s hands and trusting Him to work things out.

If you not only make plans, but also commit those plans to Him, He promises to help bring your plans to fruition. “Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass.” (Psalm 37:5) Of course, this is provided your plans are within the scope of what He knows is best for you and others involved, so the first step is to check your plans with Him—or better yet, get your plans from Him. Take a few quiet minutes to open your mind to God, and He will put His thoughts there. He loves you and has your best interests at heart, so ask Him to help you set goals and lay plans, and He will. You just might find that His ideas are far better than your own. He says, “Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.”( Jeremiah 33:3) And with Him, all things are possible. (Matthew 19:26) Do what you can by asking God for direction as you plan and prepare for the year ahead, and commit your needs to Him in prayer. Then continue to seek His help throughout the year, and watch Him guide, provide, and take care of you!

GIAO THỪA

Abi F. May

Giao thừa thường là khoảng thời gian tuyệt vời để suy ngẫm lại, để vui mừng về những tiến bộ trong năm qua cũng như học được từ những thất bại và lỗi lầm. Và đó cũng là lúc để hy vọng. Bạn muốn hoàn thành điều gì? Bạn muốn thay đổi điều gì?

Một bí quyết để thành công trong năm mới chính là lên kế hoạch trước, nhưng đừng lo lắng trước. “Đừng lo lắng” nghe có vẻ dễ hơn làm, đặc biệt khi bạn đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn về sức khỏe, tài chính, hoặc những vấn đề riêng tư. Đây là lý do tại sao chỉ lên kế hoạch thôi vẫn chưa đủ. Bình an trong tâm trí đến từ việc đặt tương lai của bạn vào tay Chúa và tin tưởng Ngài sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp.

Nếu bạn không chỉ lên kế hoạch, nhưng còn dâng những kế hoạch ấy lên cho Ngài, Ngài hứa giúp cho những kế hoạch của bạn đơm hoa kết trái. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Thánh vịnh/Thi Thiên 37:5). Lẽ dĩ nhiên, việc cho bạn những kế hoạch nằm trong phạm vi của Ngài, Ngài biết rõ đâu là tốt nhất cho bạn và cho những người khác có liên quan, vì thế, bước đầu tiên là nhờ Ngài xem xét những kế hoạch của bạn—hoặc tốt hơn nữa là nhận những kế hoạch từ Ngài. Dành vài phút yên lặng để mở tâm trí bạn nối kết với Chúa, và Ngài sẽ đặt những ý nghĩ của Ngài vào đó. Ngài yêu bạn và luôn mong muốn điều tốt nhất cho bạn, vì thế, hãy xin Ngài giúp bạn xác định mục tiêu và lặp ra kế hoạch, và Ngài sẽ giúp. Bạn sẽ nhận ra những ý tưởng của Ngài tốt hơn nhiều những ý tưởng của bạn. Ngài nói: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết” (Giê-rê-mi-a 33:3). Và cùng với Ngài, mọi việc đều có thể (Mát-thêu/Ma-thi-ơ 19:26). Làm những gì bạn có thể bằng cách nhờ Chúa chỉ cho phương hướng khi lên kế hoạch và chuẩn bị cho năm mới, và dâng những gì bạn cần lên Ngài trong lời cầu nguyện. Sau đó, tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài trong suốt năm, và xem Ngài hướng dẫn, chu cấp và chăm lo cho bạn!

A PRAYER FOR THE YEAR AHEAD

Dear Jesus,

I don’t know what the future holds for me, but I put that future in Your hands. Thank You for the many promises You have given that encourage me to trust You. (Psalm 37:3; 73:28; Proverbs 29:25) Help me to have faith as I begin this new year, to be fully persuaded that what You have promised, You will also perform (Romans 4:21). No matter what life has in store, may I stay close to You and draw comfort from the knowledge that nothing can separate me from Your love (Romans 8:38–39). May I walk in truth (3 John 4), in love (Ephesians 5:2), in wisdom (Colossians 4:5), and most of all with You. Amen.

LỜI CẦU NGUYỆN CHO NĂM TỚI

Lạy Chúa Giê-su,

Con không biết tương lai phía trước dành cho con như thế nào, nhưng con xin đặt tương lai ấy trong tay Ngài. Tạ ơn Ngài về những lời hứa Ngài đã hứa vì nó giúp con tin tưởng Ngài (Thánh vịnh/Thi Thiên 37:3, 73:28; Châm ngôn 29:25). Xin giúp con có lòng tin khi con bắt đầu năm mới này, được hoàn toàn thuyết phục bởi những gì Ngài đã hứa, Ngài cũng sẽ thực hiện (Rô-ma 4:21). Cho dù cuộc sống có thế nào, con vẫn sống bên Ngài và có được sự ủi an từ việc hiểu rằng không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Ngài (Rô-ma 8:38-39). Xin cho con bước đi trong chân lý (3 Gio-an/Giăng 4), trong tình yêu (Ê-phê-sô 5:2), trong sự khôn ngoan (Cô-lô-xê 4:5), và trên hết tất cả là bước đi cùng với Ngài. A-men.

FROM JESUS WITH LOVE

My gift to you

Love—this is My special gift for you. Love that knows no boundaries. Love that does not judge you by the color of your skin, the way you look, or how you speak. Love that gives. Love that shares. Love that cares. Love that is vibrant, warm, and kind. Love that is unconditional and forever.

Love that is patient in a world of intolerance. Love that is understanding when others fail to see into your heart. Love that is kind and tender when all else around you seems cold and hard. Love that comforts you in your sorrow, that consoles you when you’re lonely, that gives you a helping hand when you’re down. Love that is full of happiness and laughter. Love that brings peace in the midst of stormy weather. Love that always finds a way.

My love is always there for you—any place, any time, day or night. My love will descend to any depth to save, go any length to rescue. It knows no stopping place, no limit. I give you My love, infinite and true.

My love brings peace of mind when you are confused, rest when you are weary, and strength when you feel you cannot go on. My love will calm your fears and give you courage in the face of despair. My love can heal when your body is broken; it can soothe your heartaches and pain. My love will ease your mind when it is troubled and weary; it will melt away tension, worry, and strain.

My love is My Christmas gift for you.

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

MÓN QUÀ TA TẶNG CON

Tình yêu—đây chính là món quà đặc biệt của Ta dành tặng con. Tình yêu không biên giới. Tình yêu không xét đoán con bởi màu da, vẻ ngoài của con và cách con nói chuyện. Tình yêu cho đi. Tình yêu chia sẻ. Tình yêu con quan tâm. Tình yêu mạnh mẽ, nồng ấm và ân cần. Tình yêu không điều kiện và vĩnh cửu.

Tình yêu kiên nhẫn trong một thế giới không khoan dung. Tình yêu thông hiểu khi những người khác không nhìn thấy tấm lòng của con. Tình yêu ân cần và dịu dàng khi những người xung quanh dường như lạnh lùng và gay gắt. Tình yêu an ủi con trong lúc buồn phiền, ủi an con trong lúc cô đơn và đưa tay giúp đỡ khi con kiệt sức. Tình yêu tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Tình yêu mang đến bình an giữa lúc bão bùng. Tình yêu luôn tìm thấy con đường.

Tình yêu của Ta luôn ở bên con—bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, ngày hoặc đêm. Tình yêu của Ta sẽ chìm xuống ở bất kỳ độ sâu nào để cứu vớt và đi xa đến bất cứ đâu để giải cứu. Tình yêu ấy không biết đến nơi dừng và giới hạn. Ta ban cho con tình yêu của Ta, không bờ bến và chân chính.

Tình yêu của Ta mang đến bình an trong tâm trí khi con đang bối rối, nghỉ ngơi khi con đang mệt mỏi, và sức mạnh khi con cảm thấy mình không thể tiếp tục. Tình yêu của Ta sẽ làm dịu đi những sợ hãi của con và cho con can đảm khi phải đối mặt với thất vọng. Tình yêu của Ta có thể chữa lành thân xác bệnh tật của con; nó có thể làm dịu những nỗi đau khổ và đau đớn. Tình yêu của Ta xoa dịu tâm trí của con khi băn khoăn và mệt mỏi; nó sẽ làm tan chảy mọi căng thẳng, lo lắng.

Tình yêu của Ta chính là món quà Giáng Sinh Ta dành tặng con.

—D

Make the world a little less lonely on Christmas by being there for someone who is alone.

Hãy làm cho thế giới đỡ cô đơn hơn vào dịp Giáng Sinh bằng cách hãy ở bên cạnh ai đó đang cô đơn.

***

Sharing kindness at Christmas is good practice for the way we should be all the rest of the year.

Đối xử tử tế vào dịp Giáng Sinh là sự thực tập tốt cho cách sống chúng ta nên sống trong suốt cả năm.

***

If you want to offer to someone the best gift this Christmas, give them Jesus! Christmas comes and goes, but Jesus never leaves their heart.

Nếu bạn muốn tặng cho ai đó món quà tốt nhất vào Giáng Sinh này, hãy tặng họ Chúa Giê-su! Giáng Sinh đến và đi, nhưng Chúa Giê-su không bao giờ rời khỏi trái tim của họ.

***

Christmas provides a part for everyone to play:

You can be a Mary: Be willing to be whatever God wants you to be.

You can be a Joseph: Take God at His Word even if you don’t understand, and give His plan your best shot.

You can be a shepherd: Get excited about the Good News and tell as many people as you can.

You can be a wise man: Worship Jesus, and give Him your most precious gifts.

You can be a star: Reflect God’s light and point the way to Jesus.

You can be an angel: Loudly proclaim the good tidings.

You can be a baby Jesus: Lay down yourself to help others live.

Giáng Sinh cho mọi người một vai trò:

Bạn có thể là một Ma-ri-a: Sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì Đức Chúa muốn bạn làm.

Bạn có thể là một Giu-se: Tin vào Lời của Đức Chúa mặc dù bạn không hiểu, và thi hành kế hoạch của Ngài.

Bạn có thể là một mục đồng: Hớn hở khi nghe Tin Mừng, và cố hết sức loan báo cho mọi người biết.

Bạn có thể là một nhà thông thái: Thờ lạy Chúa Giê-su và tặng Ngài những món quà quý giá nhất.

Bạn có thể là một ngôi sao: Chiếu sáng ánh sáng của Đức Chúa và chỉ đường đi đến Chúa Giê-su.

Bạn có thể là một thiên thần: Công bố tin vui.

Bạn có thể là một hài nhi Giê-su: Hy sinh bản thân để mọi người được sống.

***

Take a lesson from God in gift giving: His gift didn’t show us how powerful He was, how rich He was, or what good taste He had. His gift simply showed us that He loved us more than anything else in the world, and that He was willing to do whatever it took to make our lives wonderful.

Hãy học bài học tặng ban của Chúa: Món quà của Ngài không chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài quyền năng thế nào, giàu có thế nào, hoặc tốt lành thế nào. Món quà của Ngài chỉ đơn giản cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu chúng ta hơn bất cứ điều gì nơi thế gian, và Ngài sẵn lòng làm bất cứ điều gì để cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời.

***

Jesus was God’s gift to the world, not just for Christmas, but for every single day—your whold life through—and even beyond for all eternity, and for every need that you will ever have.

Chúa Giê-su chính là món quà của Đức Chúa tặng cho thế gian, không chỉ vào dịp Giáng Sinh, nhưng mỗi một ngày—suốt cả đời bạn—và thậm chí là mãi mãi, và mọi nhu cầu mà bạn cần.

Christmas is love in action. Every time we love, every time we give, it’s Christmas.—Dale Evans Rogers

Giáng Sinh chính là tình yêu trong hành động. Mỗi khi chúng ta yêu, mỗi khi chúng ta cho đi, đó chính là Giáng Sinh.

—Dale Evans Rogers

Christmas is not made special by presents, decorations, and parties, but by what we give to Jesus and to others from our hearts. Giving from our hearts demonstrates true gratitude and appreciation for all God has given us. —Alex Peterson

Giáng Sinh không trở nên đặc biệt bởi những món quà, những vật trang trí, và những buổi tiệc, nhưng bởi những gì chúng ta tặng Chúa Giê-su và mọi người từ chính tấm lòng của chúng ta. Cho đi từ tấm lòng thể hiện sự biết ơn và cảm kích chân thành về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta.—Alex Peterson

Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it most.—Ruth Carter Stapleton

Giáng Sinh sẽ là một Giáng Sinh thật sự nhất khi chúng ta mừng nó bằng cách cho đi ánh sáng tình yêu đến với những người đang cần nó nhất.

—Ruth Cater Stapleton